O Maria, luister naar ons gebed. Sterre der zee, laat ons niet vergaan in de storm van de oorlog. Ark van het Nieuwe Verbond, toon ons mogelijkheden en wegen van verzoening. Koningin van de hemel, herstel Gods vrede in de wereld. Verdrijf de haat, bedaar de wraaklust en leer ons vergeven. Bevrijd ons van oorlog, bescherm onze wereld tegen het gevaar van kernwapens. Koningin van de rozenkrans, wek in ons het verlangen om te bidden en lief te hebben. Koningin van alle mensen, toon de volkeren de weg van broederlijkheid. Koningin van de vrede, verkrijg vrede voor onze wereld.

Vrijwilligerswerk voor Oekraïne


Er is een grote solidariteit en bereidheid om Oekraïense vluchtelingen die naar Nederland komen te helpen. De Nederlandse R.-K. bisschoppen zijn dankbaar voor de inzet die ook vanuit de parochies komt, zo stond te lezen in de pastorale brief aan de parochies: ‘Vluchtelingen mogen een beroep op ons doen.

In Christus verbonden, + Gerard De Korte

Ondersteuner gastgezinnen Oekraïense vluchtelingen.
Wil jij je inzetten voor vluchtelingen uit Oekraïne? Meld je dan nu aan als vrijwilliger! Wij
zoeken vrijwilligers die gastgezinnen kunnen ondersteunen.

Lees verder “Vrijwilligerswerk voor Oekraïne”

Pater Theo Snijders overleden.

Op woensdagavond 23 maart is pater Theo Snijders, in het bijzijn van enkele getrouwen, in de Heer overleden. Vrijdag 18 maart ontving hij de ziekenzalving, in het bijzijn van zijn broer en nichten. Ik vroeg hem toen ons de zegen te geven wat hij met een grote glimlach deed. Theo is lid van de orde van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus. Als missionaris werkte hij in Brazilie en hij was lange tijd kapelaan in Boekel. Pater Theo werd door velen gekend en bemind in Boekel en ver daar buiten. Maandag van 18.00u tot 20.00u is er gelegenheid tot afscheid nemen van Theo in de Sint Agatha kerk te Boekel. Op dinsdag 29 maart om 10.30u zal de plechtige uitvaart worden gehouden aldaar en aansluitend zal hij op de begraafplaats in Boekel zijn laatste rustplaats krijgen.

We zullen hem sámen uitgeleide doen, gelovend en vertrouwend dat hij nu thuis is bij God.

We zullen Theo in grote dankbaarheid herinneren!

Diaken Henk van Thiel, Pater Louis Kessels, Pastoor John van de Laar.

Sint Cornelius

Op zondag 1 mei 2022 vieren we in Zeeland traditiegetrouw Mei Sint Cornelius.

Cornelius werd aan het begin van de derde eeuw geboren. In 251 werd hij, nadat de pauselijke zetel 15 maanden vacant was geweest, tot bisschop van de Kerk van Rome gewijd. Dit bleef hij tot 253.  Paus Cornelius werd door keizer Gallus verbannen naar het huidige Civitavecchia. Hier werd hij op 14 september 253 door onthoofding om het leven gebracht. De heilige Cornelius ligt begraven in de catacomben van Callistus. Cornelius is patroon van boeren en tegen krampen, oorkwalen, zenuwziekten en epilepsie.

We vieren de Eucharistie om 7.00 uur en 9.00 uur. Na de viering van 7.00 uur is er gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting. De kinderzegen worden gegeven om 12.00 uuur

U bent van harte welkom!

Heilig, helder, hartelijk: de drie prioriteiten van elke levendige parochie!

Wanneer heeft een parochie toekomst? Dat is de hamvraag van pastoors en kerkbesturen. Parochies worden samengevoegd, kerkgebouwen moeten sluiten. Tovermiddelen zijn er niet. De situatie is vaak heel verschillend in de steden en op het platteland. Wie rond kijkt – ook over de grenzen, zowel in de media als in de praktijk – ziet drie krachtlijnen, die te denken geven en die elke werkgroep Parochievernieuwing ter harte mag nemen. Mooi klinkende woorden, die ons meenemen naar de werkelijkheid. Talloze niet-kerkgangers zweren bij een cd met gregoriaanse muziek, plotseling herkennen ze daarin iets van de eeuwigheid. De muziek mag ook polyfoon zijn en soms is (kunnen) meezingen een pro. Ons hart wordt omhoog geheven – naar God, zoals bij de aanhef van de prefatie wordt gebeden. Dat geldt ook bij het binnenkomen in vele neogotische kerkgebouwen, “gelukkig niet zo’n fabriekshal”, hoorde ik onlangs iemand bij de ingang fluisteren; men weet zich in ‘het huis van God’, zonder dat een gezin krampachtig tot stilte wordt gemaand. Eerbied en stilte zijn van belang om ons te doen beseffen: het gaat om God, Jezus Christus staat centraal, genade is een hemels cadeau dat ons menselijk leven verdiept. Dat geldt ook van een eenvoudige maar tevens waardige liturgie: gewaden, taalgebruik, gebaren, ondersteuning door misdienaars, aandacht voor het tabernakel, momenten van aanbidding, de ervaring dat een sacrament God aanwezig stelt. Kortom, een sfeer van inkeer en gebed. Besef van het heilige hoeft overigens niet in tegenspraak te zijn met kindvriendelijk onthaal. Heiligheid verdiept en verheft! Vanuit onze betrokkenheid op Jezus Christus en het ‘geloof van ons doopsel’, is het van belang dat mensen daarin voortdurend onderricht worden; in de zondagspreek, in de voorbereiding op de sacramenten – doopsel, eerste heilige communie, vormsel en huwelijk, en in een gevarieerd catechetisch aanbod. Geloven is gezond! Mits: heilig, helder, hartelijk.

Gebed aan Jozef

Heilige Jozef, Bruidegom van Maria, strek Uw vaderlijke bescherming uit over al uw mensenkinderen van de hele wereld.

Gij, die de macht bezit het meest onmogelijke mogelijk te maken. Voorzie in onze huidige grote nood. Geef VREDE in onze wereld, speciaal in de Oekraine.

Richt Uw vaderogen heel speciaal op de VREDES belangen van de kinderen en jongeren.

Kom hen te hulp en neem de belangrijke VREDES zaken die wij U aanbevelen, onder Uw milde bescherming.

Opdat VREDE tot glorie van God moge strekken, en alle mensen ten goede mag komen.  Zo bidden wij, in geloof en vertrouwen, door Christus onze Heer. Amen.

Vluchteling

Weg is alle zekerheid

je thuis, en wie je bent

weg is alle veiligheid

en niemand die je kent.

Slechts één tas met spullen

ijlings bij elkaar gegrist, die

jouw geschiedenis onthullen

maar een groter deel is weggewist.

 

Jouw veilig huis is weggevaagd;

je man en kind achtergelaten.

Niemand heeft hierom gevraagd,

het voelt zo van God verlaten.

Verward zoek je steun bij elkaar

op zoek naar een antwoord

vind je een troostend gebaar,

een welkom toevluchtsoord.

 

Daar bestaat slechts één taal,

de taal van mededogen.

Vertel me jouw verhaal

en Ik zal je tranen drogen.

Bij al jouw verscheurd verdriet,

die je leven zo ontwrichten

ben Ik het die jou troostend ziet

en jouw droefenis zal verlichten.

 

Marianne du Maine

De zin van het leven!

Recent vroeg de kapelgemeenschap Ter Linde om een artikel te schrijven over: De zin van het leven. Dit artikel is opgenomen in de kapelpost van de Kruisherenkapel. Hieronder de weergave.

Ik ben dankbaar voor de gave van het leven, het is een groot geschenk in mijn ogen en dus geen recht. Leven en geloven gaan voor mij hand in hand. De zin van mijn leven ligt in mijn roeping om allereerst christen te zijn én dienstbaar te mogen zijn als priester. Het priester zijn zit als het ware in mijn bloed, ik wist dit al op mijn 7de levensjaar. Dankbaar ben ik voor mijn opleiding bij de missionarissen van Mill Hill, een rijke ervaring, internationaal in Londen, Engeland. Het was een prachtige en boeiende tijd die mij toen in “de zin van het leven” bevestigde. Echter ik heb ook ervaringen die de zin van leven in een ander daglicht stellen. Zo overkwam mij op 28 april 2016 een zwaar auto ongeval door een vrachtwagen die ons over het hoofd zag. Zelf belandde ik lange tijd in de “lappenmand”. Mijn vriend en collega Stuart Allan bezweek aan zijn verwondingen nadat ik hem vanuit mijn ziekenhuisbed op de IC in Geel de ziekenzalving toediende. Hij leed zwaar aan de ziekte Parkinson, voor hem was het uiteindelijk een barmhartig heengaan. Hij zag de zin van het leven namelijk al geruime tijd niet meer.

Lees verder “De zin van het leven!”

Inzamelingactie van Caritas voor onze medemensen in Oekraine

BLIKSEM ACTIE VOOR OEKRAÏNE

OP:

ZATERDAG 5 MAART
ZONDAG 6 MAART
MAANDAG 7 MAART
DINSDAG 8 MAART

TUSSEN 9.30 EN 16.00 UUR KUNT U BLIKKEN LEVENSMIDDELEN
INLEVEREN BIJ CARITAS, PIUSPLEIN 115 TE UDEN.

DEZE GAAN DONDERDAG 10 MAART MEE OP
TRANSPORT NAAR CARITAS ORADEA, OM
LOKAAL VERSPREID TE WORDEN.

Hartelijk dank namens de vluchtelingen!!