Ziekenzalving

Informatie over de ziekenzalving

Het pastoraal team van de Sint Petrusparochie heeft een brochure opgesteld over de ziekenzalving. Met deze brochure wil onze parochie u informeren over de ziekenzalving en de laatste sacramenten.

Als iemand ernstig ziek is of zich voorbereidt op een naderend levenseinde, kan het weldadig zijn samen te bidden en de sacramenten te vieren. Tegelijkertijd is het onderwerp ooit beladen. Soms wil men een zieke niet confronteren met een mogelijk naderend afscheid. Soms ook vindt iemand zich nog niet ziek genoeg om te vragen om de laatste sacramenten. Ooit loopt men lang rond met de vraag wel of niet bedienen, met wie en wanneer.

Deze brochure biedt u de gelegenheid dergelijke zaken al eerder binnen de eigen familiekring te bespreken. En natuurlijk kan deze brochure u hulp bieden als u plotseling een bediening moet regelen. Via de volgende link kunt u deze brochure downloaden:

Brochure ziekenzalving