Uitvaart

Een kerkelijke uitvaart

Bij een kerkelijke uitvaart neemt de familie temidden van de geloofsgemeenschap afscheid van een parochiaan. Als katholieke geloofsgemeenschap vertrouwen we in de uitvaart onze dierbare overledene aan God toe, en troosten we elkaar met het geloof in de verrijzenis, en het vertrouwen dat God ons ook door de dood heen zal vergezellen. De kerkelijke uitvaart, die vaak voorafgegaan wordt door een avondwake, wordt geleid door een priester of diaken. Onderaan deze pagina kunt u teksten downloaden voor een eigen boekje voor de uitvaart.

Overleg met de parochie

Als nabestaanden een kerkelijke uitvaart vragen voor hun overledene, dan is het wenselijk de parochie daar zo spoedig mogelijk bij te betrekken. Dat kan door (zelf of door de uitvaartondernemer) contact op te nemen met onze medewerkers op het parochie-secretariaat. Met de parochie worden dan data en tijden voor de kerkelijke uitvaart en eventuele avondwake vastgelegd, en kunnen verdere afspraken gemaakt worden.

Brochure

Het overlijden komt meestal onaangekondigd. Men is vaak pas geneigd over de uitvaart te praten wanneer het zover is. Binnen een paar uur moet dan een aantal belangrijke keuzes gemaakt worden. Onder andere of men een kerkelijke uitvaart wil of niet, wanneer en hoe.
Het pastoraal team heeft een brochure samengesteld die u de gelegenheid biedt dergelijke vragen al eerder binnen de eigen
familiekring te bespreken, zodat men kennis heeft van de eigen wensen en van de mogelijkheden binnen onze parochie. En natuurlijk kan deze brochure u hulp bieden als u plotseling een uitvaart moet regelen. Via de volgende link kunt u deze brochure downloaden:

Brochure kerkelijke uitvaart

Liturgie

Hieronder kunt u een verzameling van mogelijke teksten voor liturgie van de kerkelijke uitvaart downloaden. Hiermee kunt u zelf een viering samenstellen.

Liturgie uitvaart met Eucharistie
Liturgie uitvaart met woord en gebed
Keuze liederen bij uitvaart