Uitvaart

Een kerkelijke uitvaart

Bij een kerkelijke uitvaart neemt de familie temidden van de geloofsgemeenschap afscheid van een parochiaan. Als katholieke geloofsgemeenschap vertrouwen we in de uitvaart onze dierbare overledene aan God toe, en troosten we elkaar met het geloof in de verrijzenis, en het vertrouwen dat God ons ook door de dood heen zal vergezellen. De kerkelijke uitvaart, die vaak voorafgegaan wordt door een avondwake, wordt geleid door een priester of diaken.

Overleg met de parochie

Als nabestaanden een kerkelijke uitvaart vragen voor hun overledene, dan is het wenselijk de parochie daar zo spoedig mogelijk bij te betrekken. Dat kan door (zelf of door de uitvaartondernemer) contact op te nemen met onze medewerkers op het parochie-secretariaat. Met de parochie worden dan data en tijden voor de kerkelijke uitvaart en eventuele avondwake vastgelegd, en kunnen verdere afspraken gemaakt worden.

Wij gaan in gesprek over alle wensen,  en streven naar een uitvaart die u wenst! 

Alle vieringen in onze kerken in Uden, Boekel en Zeeland worden via internet op Kerkomroep.nl uitgezonden. Deze uitzendingen zijn bedoeld voor de mensen thuis, die niet aanwezig kunnen zijn in de kerk. Wereldwijd zijn de vieringen life te volgen, op te slaan of een bepaalde periode terug te zien.

Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunnen wij de uitzending blokkeren of daarna verwijderen. Dit moet u vóór aanvang van de viering kenbaar maken.

Liturgie voor de uitvaart

Voor de uitvaartliturgie kunt u gebruik maken van een model dat u via de volgende link kunt downloaden. 

Liturgie uitvaart met Eucharistie (Microsoft Word document / .doc)

OPMERKING: Mocht u problemen hebben met het downloaden van het Word-document in uw internetbrowser of werkt u liever met een andere tekstverwerker, dan kunt u via de onderstaande link een zip-bestand downloaden met daarin een rtf-bestand (richt text format) en het doc-bestand voor Microsoft Word. 

Liturgie uitvaart met Eucharistie (ZIP-bestand met .doc en .rtf)