Seniorenkoor Boekel

Seniorenkoor “De Blijde Herfstklanken”

In maart 2010 vierden zij het veertigjarig bestaan: het seniorenkoor ‘De Blijde Herfstklanken’. Het koor, waaronder dames en heren, in aantal rond de veertig, zingt en repeteert onder het vaandel van de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Boekel.

Seniorenkoor “De Blijde Herfstklanken”

Vieringen

Eenmaal per maand, op de tweede zondag verzorgen zij met hun zang de H. mis. Voorts zingen zij de requiemmissen van medeparochianen die zeventig of ouder mochten worden.

Voor jubilea staat dit koor immer gereed. Ook de jaarlijkse H.Mis bij gelegenheid van St.-Jozefdag en de kerstviering van de KBO wordt muzikaal door hen opgeluisterd.

Repetities

Eenmaal per week, op de dinsdagmiddag, van 13.30uur tot 15.30uur repeteert het seniorenkoor in het verenigingsgebouw van de KBO: ‘Boszicht’, aan de Bernardstraat te Boekel.

Informatie

De directie is in handen van Dhr. Henk van Thiel en de organist is Mevr. Ans Willemsen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter,

Mevr. Lenie van den Elzen van den Boogaard
Arendstraat 6
5427 LA Boekel
Tel.: 0492-322558