Interkerkelijk Noodfonds

Wanneer de nood het hoogst is
is HELP! nabij

In ieder huishouden kan het voorkomen dat er, door onvoorziene omstandigheden, op korte termijn financiële hulp nodig is. Vaak is er dan wel een familielid of vriend die kan helpen. Toch kan het zijn dat ook zij de middelen niet hebben om u te helpen. Tegelijkertijd kan er op een gemeentelijke regeling of hulp via een welzijnsinstantie,
niet worden gewacht. Herkent u deze of een gelijksoortige situatie? Mogelijk dat HELP! Interkerkelijk Noodfonds Uden u wel direct kan helpen.

Acute hulp

Heeft u op dit moment acute hulp nodig omdat u en uw gezin anders in de problemen komen? Bent u bijvoorbeeld vandaag niet in staat om uw boodschappen te betalen? Dan kan HELP! u snel helpen door u van een   tas boodschappen te voorzien. Ook kan er naar acuut knellende rekeningen worden gekeken die zo nodig betaald worden of omgezet worden in een gift of (gedeeltelijke) lening.

Voor wie is HELP!? 

HELP! is er voor iedereen in acute nood! 

Help! kan u helpen!

Behandeling van uw aanvraag:

Afhankelijk van de grootte van het benodigde
bedrag krijgt u meteen antwoord of wordt uw aanvraag binnen een paar dagen
behandeld door de leden van HELP!. Zij nemen een besluit, bepalen de hoogte van de bijdrage en of deze wordt uitgekeerd als een gift dan wel als een (gedeeltelijke) lening.

Om een bijdrage van HELP! te krijgen kunt u een mailtje sturen naar
noodfondsuden@gmail.com
Voor structurele hulp doet u er verstandig aan om aan te kloppen bij de gemeente Uden of maatschappelijke instanties zoals Ons Welzijn. Zonodig kan HELP! u bijstaan in uw contact met de genoemde instanties.

Incidentele financiële hulp.

Een financiële bijdrage van HELP! is incidenteel. Daarom adviseren we u om bij voortdurende financiële nood contact op te
nemen met de sociale dienst van de gemeente Uden of met Ons Welzijn. Zij kunnen u van dienst zijn met raad en daad als het gaat om:
• korte of lange termijnoplossingen,
• meer doen met minder geld,
• het aflossen van uw schulden,
• het inzetten van speciale financiële regelingen, bijvoorbeeld om uw kinderen
bij een sportclub te laten sporten of voor een nieuwe wasmachine,
• begeleiding van een schuldhulpmaatje van stichting Ons Welzijn.

Het noodfonds is op woensdagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar op 0413 – 263 154 of stuur een mailtje naar: noodfondsuden@gmail.com

Wilt u bijdragen? Elk bedrag is welkom op rekeningnummer:

NL54 RABO 03239 863 58 t.n.v. HELP Interkerkelijk Noodfonds Uden

HELP Interkerkelijk Noodfonds is een initiatief van:

Samen op Weg kerk, Christelijke Gemeente de Levensboom en de  Sint Petrusparochie.