Zeeland

De kerk in Zeeland

Adresgegevens

Kerkgebouw Kerkstraat 51
5411EA ZEELAND
Telefoon 0413-263154
(secretariaat Uden)

Misintenties

Misintenties graag aanmelden via voorbedrukte enveloppen, te verkrijgen achter in het kerkportaal.  Kunnen ingeleverd worden in de brievenbus van de St. Jacobszaal achter de pastorie. Misintenties voor Zeeland worden wekelijks afgedrukt in de Omroeper

Huwelijk, doop, uitvaart, ziekenzalving en alle andere vragen, zie elders op deze website.

Vieringen

zie pagina Tijden van vieringen

Kerkomroep

De vieringen in Zeeland kunnen worden gevolgd en worden teruggekeken of geluisterd via de kerkomroep.

De St. Jacobus de Meerdere kerk

De St. Jacobus de Meerdere kerk in Zeeland