Boekel

De kerk in Boekel

Adresgegevens

Kerkgebouw Kerkstraat 39
5427BB BOEKEL
Telefoon 0413-263154
(secretariaat Uden)
Contactpersoon Diaken Henk van Thiel
06-50476049

Misinties

graag opgeven via de voorbedrukte enveloppen die achter in het kerkportaal liggen. Ze kunnen ingeleverd worden via de brievenbus van de pastorie.

Huwelijk, doop, uitvaart, ziekenzalving en alle andere vragen, zie elders op deze website.

Vieringen

zie pagina Tijden van vieringen

Over de St. Agatha-kerk

Eeuwenlang is de heilige Agatha al met Boekel verbonden. In het jaar 1358 werd er al een kapel gesticht die haar naam droeg. Boekel was toen nog geen zelfstandige parochie maar viel onder de parochie van St.-Petrus te Uden. In het jaar 1627 kreeg de kapel enkele pastorale rechten en in het jaar 1677 werd Joannes de Goeij de eerste echte pastoor van de zelfstandige parochie Boekel. In 1766 werd de middeleeuwse kapel, inmiddels tot parochiekerk verheven, belangrijk uitgebreid vanwege het groeiend aantal inwoners.

Rond het jaar 1830 was het inwonertal van Boekel zodanig toegenomen dat vergroting van de toenmalige kerk niet meer afdoende zou zijn: een compleet nieuwe kerk werd gebouwd. Op 6 augustus 1832 zegende Deken A. van Vugt de nieuwe kerk in. Op 11 oktober 1915 arriveerde benoemd pastoor Josephus de Raad in Boekel en scheen tranen in zijn ogen gehad te hebben toen hij zijn toekomstige kerk zag.

Door vochtig en verkeerd materiaal gebruikt te hebben bij de bouw van de waterstaatskerk begon deze te verzakken en scheuren te vertonen, zodanig dat herstel meer zou kosten dan wellicht een nieuwe kerk. Eind maart 1916 kreeg de Tilburgse architect Van Hoof een gratificatie voor gemaakte tekeningen en reiskosten. Tegelijkertijd kreeg architect Franssen uit Roermond de opdracht om een bestek te maken voor een nieuwe kerk met pastorie. Het ontwerp uit 1918 heeft het niet gehaald. Uiteindelijk was het de dezelfde architect die de nieuwe kerk tekende in de stijl van de Amsterdamse School, in totale afwijking van zijn eerdere ontwerp.

Joseph Gustave Constant Franssen, werd op 15 april 1893 te Roermond geboren. Joseph was de oudste zoon van de Roermondse kerkarchitect Caspar Franssen (1860-1932). Joseph volgde aan het Bisschoppelijk College te Roermond zijn gymnasiale opleiding en in het jaar 1911 vervulde hij zijn dienstplicht. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd zijn studie, die hij inmiddels volgde aan de Technische Hogeschool van Delft, verstoord. Eerst in het jaar 1923 studeerde Joseph af aan de Technische Hogeschool. Hij was nu bouwkundig ingenieur. Al vóór zijn afstuderen had hij een samenwerking met zijn vader Caspar. Net als zijn vader had Joseph een grote voorliefde voor het tekenen van kerken en kloosters. Gewone woningbouw vond hun interesse niet. Uitgezonderd pastorieën en kapelanieën maar ook scholen, kantoren, raadhuizen en silo’s. In Delft opgeleid werd hij sterk beïnvloed door Granpré Molière, waaraan hij zich sterk optrok. Joseph, evenals zijn vader, streefde niet naar vernieuwing, geraakt en bevlogen dat zij waren door de traditie. De romaanse –en gotische bouwstijl bleef hun aandacht hebben. Een grote architectuurhistorische bibliotheek was hun voorhanden en de reizen van Joseph door Belgie en Frankrijk verrijkte zijn kennis door de vele middeleeuwse kerken te bezichtigen.

St. Agathakerk in Boekel (foto 2XP, Twan van Asseldonk)

Op maandag 8 juni 1925 werd de nieuwe kerk geconsacreerd door de Bossche bisschop Mgr. Arnold Frans Diepen. Drie jaar later werd de eveneens door Franssen ontworpen pastorie gebouwd. Na de ingebruikname van de nieuwe kerk werd de oude kerk beetje bij beetje afgebroken en werden de materialen door vele Boekelaren hergebruikt.Eind januari 1926 viel de ondermijnde toren van de oude kerk met een gigantische klap, die tot in de verre omtrek hoorbaar was, voor eeuwig. Gebroederlijk stonden oud en nieuw nog een tijdje in het centrum van Boekel.

Over de St. Petruskapel

Onze parochie beschikte in Boekel, naast de parochiekerk, ook over de kapel van de heilige Petrus, voormalige kloosterkerk van de Zusters van Schijndel, die in het kerkelijk leven van Boekel een waardevolle rol hebben gespeeld (1886-1966). Zij lieten in 1935 een definitieve kapel bouwen bij hun klooster dat in 1886 gebouwd werd. Het vertrek van de zusters, eind jaren 60 van de vorige eeuw, betekende ook de afbraak van het klooster. De kapel bleef gespaard en is werd in 1990 eigendom van onze parochie. Architect van de kapel is de Bosschenaar Hendrikus Martinus de Graaf (*Mijdrecht 5 okt. 1889).  De kapel is in 2019 verkocht aan de fam. Swiers en door bisschop Mgr. de Korte per 1 januari 2021 aan de eredienst is onttrokken en sindsdien door de parochie niet meer in gebruik.

Aan de Burgtstraat in Boekel staat de St.-Petruskapel, een zowel van buiten als van binnen opmerkelijk gaaf gebleven monument. Het bouwwerk is het enig overgebleven deel van het kloosters van de Zusters van Liefde. Nadat ze zich in 1887 in Boekel hadden gevestigd, vertrokken de zusters in 1962. De Rutger van Herpenstichting bouwde ter plekke een zorgcentrum voor ouderen en seniorenwoningen in de tuin. De in 1935 gebouwde kapel is  ingezegend op 11 juli 1935 door pastoor Jozef De Raad.

De kapel is de stenen getuigenis van wat de Zusters van Liefde voor Boekel hebben gedaan. Eenmaal in het dorp gearriveerd, stortten ze zich op het onderwijs en de zorg. Ze namen de wijkverpleging ter hand, begonnen een naaischool, bewaarschool en taalschool. Aannemer Versteegde uit Volkel trok de kapel op uit donkerrode kloostermoppen, compleet met sacristie, toren, en een luidklok. In 2004 werd er een uurwerk in het rozet boven de hoofdingang aangebracht. Onder de gehele kapel is een kelder, die onder het koor veel weg heeft van een crypte die zowel van buiten als van binnenuit te bereiken is. De groenvoorziening en de vaste bloeiende planten rondom de kapel worden geweldig goed bijgehouden door de buurtbewoners. De bouwstijl is Neo-Romaans. De kapel kan een 90-tal gelovigen herbergen