Les Chanteurs Grégorièns Uden

Les chanteurs gregoriens

Medio 2005 hadden enkele gekwalificeerde Gregoriaans-zangers overleg met elkaar en vonden dat het Gregoriaans een extra benadering nodig had. Gregoriaans op een hoger niveau uitvoeren, dat was de gedachtegang. Men trommelde enkele liefhebbers op, de meeste waren lid van het St. Petrus koor.

De regionale pers werd ingeschakeld en de reactie hierop was geweldig. Uiteindelijk is er een groep van 18 mensen ontstaan die ergens, meestal regionaal, een Gregoriaanse eucharistieviering verzorgt.

Les Chanteurs Grégorièns

Het koor vraagt een kerk met een goede akoestiek en verder moet er een uitstekend pijporgel aanwezig zijn. Aanvankelijk werd er gezongen op de volgende lokaties: Retraitehuis Uden, Franciscanessen Veghel, Birgitinessen Uden.

Later is daar de St. Petruskerk bijgekomen, waar men steeds op de 5e zondag van de maand zingt.  De vieringen in de St. Petruskerk hebben steeds een apart karakter omdat de aanwezige celebrant de mogelijkheid heeft om alle aanheffingen in het Latijn te zingen.

Regionaal probeert men steeds mooie en nieuwe locaties te bezoeken. Op speciaal verzoek verzorgt het koor ook rouw- en trouwplechtigheden. De staf zorgt er steeds voor dat er van de eucharistievieringen die men verzorgt, steeds vooraankondigingen komen in de regionale pers.

Het koor telt momenteel 21 leden.

Repetities

Voor een koor is een goede repetitieruimte van enorm belang. De kapel van het retraitehuis is fantastisch, de akoestiek is overweldigend en men kan aldaar gebruik maken van het mooie mechanische pijporgel wat de kapel rijk is.

De kapel waar gerepeteerd wordt

Elke woensdagmiddag voorafgaande aan een geplande eucharistieviering, repeteert het koor dus in de kapel van het retraitehuis. Met veel belangstelling komen veel zusters even om de hoek kijken. Ook andere geïnteresseerden worden uitgenodigd om zo’n repetitie mee te maken. U bent van harte welkom.

Informatie

De staf

Dirigent  Hans van Grootel

Organist Jan de Laat

Contact

Meer informatie vind u op de website: www.leschanteursgregoriens.nl