Nieuwsbrief

De nieuwsbrief

Elke week wordt er een nieuwsbrief gemaakt die achter in de kerk ligt om mee te nemen. Daarin zijn o.a. mededelingen en intenties opgenomen. De laatste uitgave kunt u hier downloaden. (daar de nieuwsbrieven gelijk zijn worden ze niet  per kern weergegeven.

Nieuwsbrief 12 17 februari 2024