Kermis.

Vrijdag begon de Kermis in Uden. Dit trok mijn aandacht omdat ik daar was, vanwege mijn extra werkzaamheden. En het deed mij denken aan; het verblijf in de revalidatie (aldaar), nu 2 jaar, geleden. Ik zag vanuit mijn kamer in Udens Duin, het kermis gebeuren van verre! Niets vermoedend nog, dat na het ongeluk, er zoveel verlies zou volgen.  En dan hoor je te vaak, tijd heelt alle wonden. Ik geloof daar vooralsnog niets van! Ook de profeet Amos, werd eens weggestuurd. Als profeet was hij niet in tel. WERD NIET GELOOFD! We weten dat hij, ondanks tegenstand en verdriet, doorging! Als profeet. In het evangelie werden de leerlingen twee aan twee uitgezonden. Er werd opgeroepen tot bekering.  En, men ging op pad, met alleen een stok. Niet extra belast, met geld of goed! Met alleen een stok. Op een stok kun je leunen! Wanneer er tegenslag is, gemis, ziekte, scheiding, of wat ook pijn doet, hoe belangrijk is het dan om een stok, een medemens te hebben, waar je op kunt leunen.  Ook God wil als die stok voor ons zijn. In de heilige communie, wil HIJ ons, in alle omstandigheden van het leven, tot steun en kracht zijn. De Eucharistie, ons samen vieren, is voor mij in elk geval een weldaad en zegen! Laten we voor elkaar als; die stok zijn, om op te leunen. En vertrouwen dat God ons altijd nabij is, in woord en sacrament. Tenslotte, niet geld of goed maakt gelukkig, maar nabijheid en liefde voor elkaar, van God!

Ga, en verkondig deze blijde boodschap. En doe; wat U gelooft!

Pastoor van de Laar.

Vorderingen toiletgroep Ghana

Zoals wij op foto’s die father Patrick ons stuurde vanuit Ghana, kunnen zien, vorderen de werkzaamheden aan de toiletgroep gestaag. Niet zo snel als bij ons natuurlijk, maar wij hebben ook andere hulpmiddelen. 

 

Rondleiding Petruskerk Uden

 

De Sint Petruskerk is een begrip en een niet weg te denken markant punt in Uden. De bouw van de kerk is in 1890 voltooid, maar sindsdien ook weer aangepast en gerestaureerd. Er is veel te vertellen over de ontstaansgeschiedenis, de bouwstijl, de koepel, de kerkgang vroeger en nu, de beelden en symbolen, de orgels en de ‘bijzondere plekjes en weetjes’.

In juli zijn er twee rondleidingen in de Petruskerk: “Rondleiding Petruskerk Uden” verder lezen

St. Caeciliakoor Uden nodigt projectzangers uit.

Het St. Caeciliakoor Uden is zich aan het voorbereiden op een tweetal grote projecten die van start gaan direct na de zomervakantie. Het koor biedt de mogelijkheid aan gastzangers zich aan te sluiten om op projectbasis hieraan deel te nemen. Dat betekent in de praktijk dat in circa acht sessies de projectzangers, overwegend samen met het St. Caeciliakoor, terdege muzikaal worden voorbereid tot deelname aan de Kerstnachtmis op 24 december om 20.00 uur in de St. Petruskerk en eventueeel het Kerstconcert op 21 december om 19.30 uur, eveneens in de St. Petruskerk. De repetities zijn op acht zaterdagochtenden van 10.00 uur tot 12.00 uur en verspreid over de periode na de zomervakantie tot en met de kerst. Het repertoire voor de nachtmis bestaat uit de recent uitgebrachte Missa Brevis van Christopher Tambling. Daarnaast worden bekende en minder bekende Christmas Carols ingestudeerd. De partituur wordt tijdig voor aanvang van de eerste repetitie ter beschikking gesteld. Het geheel staat onder leiding van dirigent Marcus de Haard met aan het orgel Jan de Laat. De repetities zullen plaatsvinden in het Parochiecentrum aan de Kerkstraat in Uden. Aanmelden kan bij de secretaris van het St.Caeciliakoor: tinekevangorp@ziggo.nl

Father Patrick maakt er werk van.

Met het geld dat door onze parochie bij elkaar gebracht is in de Advent -en Vastenaktie wordt inmiddels in Ghana gewerkt aan de nieuwe toiletgroep bij het schooltje van father Patrick, de jonge priester in Ghana die met kap. Schaepman in opleiding zat in Rome. 

Het is mogelijk dat de priester half juli naar Nederland komt, o.a. om te bedanken.

Uitzendingen Kerkomroep

Alle vieringen vanuit de Petrus kerk in Uden worden uitgezonden met beeld en geluid, via internet door Kerkomroep.nl , voor diegene die niet bij de viering aanwezig kunnen zijn. Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming wettelijk ingegaan. Het kerkbestuur heeft aan de hand van deze verordening het “Protocol privacy beleid RK Parochie Sint Petrus” opgesteld. “Uitzendingen Kerkomroep” verder lezen

Opbrengst advents en vastenactie

Het totaalbedrag  is bekend  van de Advent –en Vastenaktie ten bate van het bouwen van een toiletgroep bij een school in Ghana, door Pastoor Patrick Owusu. Wij zijn blij dat we met zijn allen liefst € 11.925,- bij elkaar hebben weten te sprokkelen. Daar zit dus ook de opbrengst bij van de Vastenaktiemaaltijden in Uden en Boekel, de sponsorloop  van de kinderen en de Goede Doelenactie van Zeeland. Een speciale vermelding voor Odiliapeel;  deze kleine kern heeft relatief het meest binnengebracht. Maar iedereen, grote of kleine gevers,  heel veel dank namens  Patrick  !

Verkoop  Sint Petrus kapel te Boekel

Op 8 mei 2018 heeft het parochiebestuur van de Parochie Sint Petrus de kapel aan de Burgtstraat 18 in Boekel verkocht. De nieuwe eigenaar heeft toegezegd dat, zolang er geen andere bestemming voorhanden is, de kapelfunctie behouden blijft. In de afgelopen tijd is middels overleg overeenstemming bereikt over allerlei zaken zoals recht van overpad, de voorwaarden van het bisdom, de belangen van de gemeente, de wensen van de koper en de wens om de kapel te blijven gebruiken. De nieuwe eigenaar zal op termijn een andere functie aan de kapel gaan geven. De  voorkeur gaat uit naar een maatschappelijke functie. “Verkoop  Sint Petrus kapel te Boekel” verder lezen

Communicanten en vormelingen rennen en bakken 550 euro bij elkaar

Onlangs hebben de communicanten, vormelingen en hun broertjes en zusjes de sponsorloop gelopen. Vol enthousiasme begonnen ze aan de rondjes rondom de kerk. De eerste 2  vergezeld door onze kapelaan Herman Schaepman. Aangemoedigd door vele parochianen. Ook waren er diverse kinderen die uren in de keuken hadden gestaan om mooi versierde cakejes te bakken om te verkopen voor dit goede doel: een toiletgroep bij de school van Father Patrick in Ghana. Het weer zorgde voor een extra lintje om deze ochtend. Trots zijn we op de kinderen uit groep 7 van Petrus 2.0 die dit hebben georganiseerd. En trots natuurlijk op alle lopers en bakkers. En dank aan alle sponsors !!!