Goede contacten!

Het is belangrijk in de kerk én de maatschappij om met elkaar in gesprek te blijven en goede contacten te onderhouden. Sámen van gedachten wisselen, openstaan voor elkaars mening, met respect elkaar bejegenen, het is van levensbelang.

In die geest onderhouden wij als parochie óók goede contacten met het bisdom en met onze bisschop Mgr. De Korte.

“Goede contacten!” verder lezen

Bedevaart naar den Bosch

Het Boekelse mannenkoor samen met het koor uit Uden verzorgde afgelopen zondag 30 juni de viering vanuit de St. Jans kathedraal in den Bosch. Ook het Boekels gilde gaf acte de presence.

Het was de jaarlijkse bedevaart naar den Bosch van de Sint Petrus parochie uit Uden. In de eucharistieviering gingen pastoor van de Laar en diaken van Thiel voor.

Het koor van de Sint Petrusparochie bestond uit het Udense Ceciliakoor evenals het Boekelse mannenkoor. De dirigent was Marcus de Haard en de organist Norbert Bartelsman. Vele parochianen togen naar den Bosch om aanwezig te zijn bij deze viering. Na afloop begeleidde het gilde de processie naar het St Janscentrum, waar koffie en worstebrood werd geserveerd.

Bisschop de Korte viert met ons het Vormsel in 2020.

Onze bisschop Mgr. De Korte zal op zaterdag 6 juni 2020 om 18.30 u het Vormsel vieren in de Sint Petrus kerk.

We zijn verheugd en hopen dat veel jongeren met ons de weg van voorbereiding, vanaf september dit jaar, willen gaan. We willen immers sámen kerk zijn in deze tijd.

Welkom om je aan te melden!

Zielsgelukkig!

In het pastoraat kom ik bijzondere mensen tegen. Een ieder is immers uniek en daarmee bijzonder. Rond een doop, eerste communie of vormsel is er vaak vreugde en dankbaarheid omwille van het vieren van het sacrament. Bij een sacrament, zo formuleerde onze bisschop het eens, krijgt de ontvanger als het ware een kus van God. Een sacrament is pure liefde en geschenk! Het maakt je zielsgelukkig. Binnen de Petrus parochie worden deze sacramenten gevierd en goed voorbereidt.

“Zielsgelukkig!” verder lezen

Pastorie St. Petrus wordt notariskantoor.

Een te grote jas.
Het project kerkenvisie staat op een correcte wijze stil bij het feit dat we  samen kerken in een te grote jas. Alle gebouwen zijn nog ingericht op het Rijke Roomse Leven. Tijden evolueren, veranderen, dit vraagt om aanpassing en flexibiliteit. Ik zelf, als pastoor, huis ook in een véél te grote jas. Daar is niet om gevraagd, het is eveneens een gegeven wat teruggaat in de tijd toen een pastorie huisvesting bood aan een pastoor met een aantal kapelaans en huishoudsters. Maar ook die tijd ligt inmiddels vér achter ons.

“Pastorie St. Petrus wordt notariskantoor.” verder lezen

Vol van Gods Geest

Pinksteren is het slotfeest van Pasen. Na zeven maal zeven dagen is de paastijd voltooid. Met Pinksteren is de maat vol; dan vieren we de komst van de H. Geest, die maakte dat het huis waar de leerlingen verbleven, van Hem vervuld was! In onze kerken, waar wij als leerlingen van Jezus samenkomen, bidden we, dat ook wij vervuld mogen worden van die H. Geest. Die adem van God, die hevige wind die alles in beweging zet, mag ook ons vervullen. Ook wij mogen in de kracht van de Geest een nieuwe taal gaan spreken. Een taal waarvan de woorden de harten van de mensen zullen raken.

“Vol van Gods Geest” verder lezen

Overweging bij de zevende zondag van Pasen: Geloofwaardigheid!

Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren staat in het teken van eenheid. Blijkbaar is die eenheid niet zo evident. Jezus bidt vurig tot zijn hemelse Vader, opdat zijn leerlingen één mogen zijn en de onderlinge liefde bewaren. Want daar alleen is God te vinden, waar mensen liefdevol en eensgezind zijn. Tja, daar ontbreekt het ook ons wel eens aan en als geloofsgemeenschap is het een hele uitdaging daaraan telkens weer te werken. De boodschap die we hebben, is goed en er is ook behoefte aan… maar Kerk-zijn heeft toch een bijklank gekregen…
Hoe kunnen we dat veranderen?

“Overweging bij de zevende zondag van Pasen: Geloofwaardigheid!” verder lezen