Bezinning bij de Advent


Advent: tijd om wakker te worden!

Gij, met Kerstmis, dan ook in ons mens wilt worden. Open ogen voor het ongeziene lijden van vergeten mensen. Helderheid van geest die het spel van ieder-voor-zich doorbreekt.

Open oren voor de vraag achter de woorden, voor het roepen dat gesmoord, voor het nieuws dat verzwegen wordt. Open oog en oor voor de tekenen van hoop die ontluiken als groene twijgen in volle winter: stappen naar vrede, inzet die gratis is, het groeien van
verbondenheid, het niet meer zwijgen van kleine mensen. Open hart voor de Stem die vanuit mensen en structuren diep in ons blijft roepen tot wij opstaan en een keuze maken tot ommekeer naar God en mensen toe. Advent: wakker worden en opstaan met kracht in je hart en handen.

Lees verder “Bezinning bij de Advent”

DANKWOORD 150 jaar KERK ZEELAND:

Terugkijkend op een zegenrijke, succesvolle en gastvrije jubileumweek mag ik, mede namens het jubileumcomité, iedereen van harte danken! Bijzonder dank aan iedereen, die op welke manier dan ook, heeft meegewerkt aan deze Jubileumweek en de voorbereiding daarop. Het boek 150 jaar kerk is een groot succes! We hebben getoond sámen kerk te zijn. In een open en gemoedelijke sfeer, met jong en oud.

Met vertrouwen naar de toekomst in de kracht van de H. Geest.

Pastoor John van de Laar.

Veilige omgeving voor kinderen en ouders.

Per leeftijdscategorie komen groepen kinderen binnen Petrus 2.0 bij elkaar om catechese te volgen, de ouders komen apart samen voor de oudercatechese. Wij willen kinderen en ouders een veilige omgeving bieden. Zo zullen de ruimtes steeds goed nagekeken worden op veiligheid voor de kinderen en zullen de groepen altijd door twee personen uit verschillende gezinnen begeleid worden. We houden graag de lijntjes kort en willen zo toegankelijk mogelijk zijn. Ter plekke elkaar even aanspreken kan dus altijd. Bij voorkomende vragen en suggesties is de catechist van de deelgroep waar uw kind in zit het eerste aanspreekpunt. Mocht het voorkomen dat u ergens over wilt doorpraten, dan kunt u contact opnemen met Ingrid van Meer, contactpersoon van het Familiepastoraat, via ingridvanmeer@petrus2puntnul.nl

Lees verder “Veilige omgeving voor kinderen en ouders.”

Uitnodiging 200 jarig bestaan Mannenkoor BoekelProgramma zondag 20 november:

  • 11.00 uur Bisschop Gerard de Korte gaat voor in een feestelijke mis.
  • 12.00 uur Na de mis koffie in het parochiecentrum
  • 14.30 uur Aanvang receptie – concert in de kerk
  • 14.45 uur Opening met optreden van het Mannenkoor Boekel
  • 15.00 uur Optreden Imémato
  • 15.20 uur Optreden Allegria
  • 15.40 uur Optreden seniorenkoor De Blijde Herfstklanken
  • 16.10 uur Tot slot zingen de vier koren samen het Boekels Volkslied
  • 17.00 uur Sluiting

Mannenkoor Boekel viert tweehonderdjarig bestaan samen met de bisschop, ‘250 jaar gaat het koor niet meemaken’

Er zijn oude geschriften waaruit zou moeten blijken dat het Boekels mannenkoor veel ouder is. Maar de twaalf leden die het koor nog telt, houden voor de zekerheid tweehonderd jaar aan. Op 20 november vieren ze een feestje.

Het twaalf man sterke mannenkoor van Boekel.  @Irisa Heinrich

Ooit telden ze veel meer leden. In 1979 waren het er nog 36. Inmiddels zijn er heel wat koorleden gestorven en mede door de ontkerkelijking is er geen nieuwe aanwas. ,,Ons jongste lid is 60 jaar, het oudste bijna 87. De gemiddelde leeftijd bedraagt nu 80”, weet voorzitter Bart van Sleeuwen.

Lees verder Mannenkoor Boekel viert tweehonderdjarig bestaan samen met de bisschop, ‘250 jaar gaat het koor niet meemaken’

Geen Energietoeslag nodig?

Gelukkig zijn er mensen die het zich kunnen veroorloven om te zeggen dat zij de energietoeslagen die in november en december uitbetaald gaan worden eigenlijk niet nodig hebben, en de uitkering misschien wel geheel of gedeeltelijk aan een goed doel willen schenken.

Wij willen u graag attent maken op onze Stichting Interkerkelijk Noodfonds Uden, die zich inzet voor de minderbedeelden in onze directe omgeving, en die uw financiële steun heel hard nodig hebben !

In deze Stichting zijn de volgende 3 kerkgenootschappen vertegenwoordigd:

a.            Christelijke Gemeente De Levensboom Uden

b.            Protestantse Gemeente Uden-Veghel

c.            De Sint Petrusparochie

Deze Stichting helpt mensen die acuut financiële hulp nodig hebben om daarmee te voorkomen dat de persoon of gezin in de problemen komt. Elke bijdrage is welkom op bankrekeningnr.: NL54 RABO 0323 9863 58 t.n.v. HELP Interkerkelijk Noodfonds Uden

Bij voorbaat dankt de Stichting u heel hartelijk voor uw donatie !

ALLERZIELEN 2022

Ik mis je…..rouwen is hard werken!

Kon ik nog maar even bij je zijn, gewoon zomaar heel even,
even met je praten, over de alledaagse dingen van het leven.

Kon ik nog maar even bij je langs gaan, of je even bellen,
al was het maar 5 minuten, om even over mijn werk te vertellen.

Kon ik nog maar even een berichtje sturen, zomaar 1 of 2:
‘Ik ga even wandelen ga je anders gezellig mee?’

Kon je nog maar even bij me komen, al was het maar heel even.
Dan kon ik mijn verhaal even doen en jij kon me dan bevestiging geven.

Kon ik je maar even spreken, eventjes naar je toe.
Kon je nog maar tegen me zeggen, dat ik het heus allemaal wel goed doe.

Dat is wat ik het meeste mis, die alledaagse dingen.
Praten over van alles en nog wat, het zijn nu slechts herinneringen.

Als ik weleens onzeker was, dan pepte jij me op.
Dan gaf je me bevestiging en zei je: ‘Jongen, kom op!’

Tranen weg en nu weer door, dat is wat je altijd zei.
En ook al ben je er niet meer, toch leef je voort in mij.

Want ik hoor het je nog zeggen, dat was ook jouw gebed.
En dat houdt me op de been en zorgt ervoor dat ik doorzet.