Provincie- en gemeentebesturen bezoeken St. Petrusparochie

De provincie Noord-Brabant stimuleert al jaren de aanpak van leegstand en terugkijkend naar wat was bereikt werd op 25 september een werkbezoek gebracht aan enkele inspirerende projecten. Een daarvan was het initiatief van de parochie St. Petrus om met een ‘bottom-up’ proces een visie te ontwikkelen op de toekomst van de kerkgebouwen in de parochie: het project ‘Kerkenvisie’, een van de thema’s van deze dag.

Lees verder “Provincie- en gemeentebesturen bezoeken St. Petrusparochie”

Nieuwe toekomst voor kerk Venhorst?

Donderdag avond 11 april j.l is op uitnodiging van de gemeente Boekel overleg gevoerd over de toekomst van de kerk van Venhorst met belanghebbende partijen. Aangeschoven waren gemeente Boekel, parochiebestuur Sint-Petrus, stichting leefbaar Venhorst, klankbordgroep kerkenvisie en werkgroep tuinonderhoud.  Aanleiding was het plan van Venhorstenaar Van Duijnhoven om kerkgebouw, pastorie en omliggende percelen over te nemen van de Sint-Petrus parochie.

Lees verder “Nieuwe toekomst voor kerk Venhorst?”

Werkgroep Kerkenvisie

Een verkenning naar een realistisch toekomstbeeld voor onze gemeenschap

Medio 2015 is in de Sint Petrusparochie een ambitieus project gestart: Kerkenvisie. Kort en bondig gezegd, een verkenning naar de toekomst van de tot de parochie behorende kerkgebouwen. Een operatie die helaas noodzakelijk is. Immers, een combinatie van factoren als teruglopend kerkbezoek, de afnemende inkomsten van de parochie uit collectes en beleggingen en het steeds kleiner wordende aantal beschikbare priesters om in de kerkdiensten voor te gaan, maakt het voor de parochie onmogelijk om tot een sluitende exploitatie te komen en in elke parochiekern elk weekend een eucharistieviering te houden. Lees verder “Werkgroep Kerkenvisie”