Bernadette in Boekel…

Enkele dagen geleden is Bernadette vanuit Lourdes met de bus aangekomen in Boekel waar ze afgelopen week haar plek heeft gekregen bij de Lourdesgrot. Dank aan de pelgrims voor het naar Boekel halen van Bernadette, dank aan de vrijwilligers voor de plaatsing, dank aan het seniorenkoor ‘De Blijde Herfstklanken’ voor de geldelijke bijdrage vanwege hun 50 jarig bestaan.

Dameskoor Boekel stopt

Het parochieel dameskoor uit Boekel o.l.v. Ria van den Burgt stopt. Door de vergrijzing en daar het vinden van nieuwe leden erg lastig is, mede door allerlei coronaregels heeft het koor besloten zich op te heffen.

Jammer; dames bedankt voor jullie inzet !

Verkoop  Sint Petrus kapel te Boekel

Op 8 mei 2018 heeft het parochiebestuur van de Parochie Sint Petrus de kapel aan de Burgtstraat 18 in Boekel verkocht. De nieuwe eigenaar heeft toegezegd dat, zolang er geen andere bestemming voorhanden is, de kapelfunctie behouden blijft. In de afgelopen tijd is middels overleg overeenstemming bereikt over allerlei zaken zoals recht van overpad, de voorwaarden van het bisdom, de belangen van de gemeente, de wensen van de koper en de wens om de kapel te blijven gebruiken. De nieuwe eigenaar zal op termijn een andere functie aan de kapel gaan geven. De  voorkeur gaat uit naar een maatschappelijke functie. Lees verder “Verkoop  Sint Petrus kapel te Boekel”