Veilig bij God

Allerheiligen en Allerzielen 2020

Mgr. Gerard de Korte heeft weer een pas­to­rale brief ge­schre­ven voor de gelo­vi­gen van Bisdom Den Bosch, nu spe­ci­fiek vanwege Aller­hei­ligen (1 no­vem­ber) en Aller­zie­len (2 no­vem­ber) die dit jaar noodge­dwon­gen vanwege corona anders gevierd zullen wor­den dan gepland.

Lees verder “Veilig bij God”

Herdenking Allerheiligen en Allerzielen 2020

Herdenking Allerheiligen en Allerzielen 2020

Onze geloofsgemeenschap staat op Allerzielen stil bij al onze overledenen, maar in het bijzonder bij degenen die sinds 15 oktober 2019 tot en met 11 oktober 2020 zijn overleden. Tijdens deze viering herdenken wij alle overledenen door het noemen van de namen en het ontsteken van een kaarsje voor elke dierbare.

In de brief die u van ons in september heeft ontvangen, is aangekondigd dat er verschillende vieringen van Allerzielen in onze verschillende kernen zouden gaan plaatsvinden begin november. Echter, gezien het huidige aantal besmettingen van het coronavirus en de daarbij behorende verscherpte maatregelen van het RIVM en onze bisschoppen, zijn wij helaas genoodzaakt om alle vieringen van Allerzielen in onze kernen af te gelasten.

Wij begrijpen dat dit besluit voor velen van u, net als voor ons, een enorme teleurstelling zal zijn.

Daarom hebben wij besloten om op zondag 1 november om 10.30 uur een besloten viering van Allerheiligen en Allerzielen vanuit de St. Petruskerk te Uden voor alle kernen uit te zenden via Landerd TV.

 Landerd TV is te vinden op de volgende kanalen:

* Ziggo: kanaal 44 digitaal

* Trined kanaal 515

* KPN-Telfort-XS4all: kanaal 1330

* Tele-2: kanaal 828

* www.landerd-tv.nl: TV live.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Parochiecentrum in Uden op werkdagen tussen 9:00-12:00 uur (0413-263154), langskomen op het Parochiecentrum, Kerkstraat 25, of per mail (info@parochiesintpetrus.nl).

Wij hopen, ondanks deze lastige periode met alle huidige corona maatregelen, uw dierbaren toch in liefde te kunnen gedenken, wetend dat rouw grenzeloos is.

Van harte wensen wij u sterkte toe tijdens deze dagen van gedenken!

Met meelevende groet,

Diaken Henk van Thiel

Pastoor John van de Laar

Werkgroepen avondwaken

“Nu de tweede coronagolf steeds hoger wordt, wordt de overheid ook strenger. Wij moeten ons sociaal leven verder beperken. Vanaf afgelopen zondag kunnen nog maximaal 30 gelovigen de liturgie meevieren. Wij perken het kerkelijke leven in ter bescherming van de volksgezondheid.”

Lees verder ““Nu de tweede coronagolf steeds hoger wordt, wordt de overheid ook strenger. Wij moeten ons sociaal leven verder beperken. Vanaf afgelopen zondag kunnen nog maximaal 30 gelovigen de liturgie meevieren. Wij perken het kerkelijke leven in ter bescherming van de volksgezondheid.””

De kerk en tweede golf

Beste broeders en zusters,

Velen vreesden er al voor. Maar nu is het een realiteit in Nederland. Het coronavirus verspreidt zich razend snel door het land en er is sprake van een tweede golf. De ziekenhuizen krijgen steeds meer patiënten binnen en ook op de ic-afdelingen worden langzaam maar zeker meer zieken opgenomen. Een en ander heeft ook implicaties voor het kerkelijk leven.  Lees verder “De kerk en tweede golf”

Persbericht

PERSBERICHT:

Dit weekend: 10-11 oktober vieren we nog zoals gewoon verantwoord in Uden, Zeeland en Boekel op de normale tijden.

De bisschoppen vragen, middels een bericht ontvangen zaterdagmorgen 10 oktober, de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen. Lees verder “Persbericht”