Pastoraatsgroep is samengesteld

De pastoraatsgroep heeft een praktische instelling, zoals de ziekencommunie brengen, mogelijk assisteren bij uitvaarten, voorgaan in woord en communievieringen wanneer de noodzaak zich aandient, huisbezoeken e.d.

Onderstaande personen zijn lid van de pastoraatsgroep.

Mevrouw Tineke van Gorp               (Uden)

Mevrouw Hanneke Bedeschi          (Uden)

De heer Geert Kuijpers                       (Uden)

Mevrouw Marianne Du Maine         (Uden)

Mevrouw Hanny Löbel                        (Boekel)

Diaken Henk van Thiel                        (Boekel, Venhorst, Odiliapeel, Volkel)

Pastoor John van de Laar                 (Uden, Zeeland)

Met veel dank en succes, pastoor John van de Laar.

Provincie- en gemeentebesturen bezoeken St. Petrusparochie

De provincie Noord-Brabant stimuleert al jaren de aanpak van leegstand en terugkijkend naar wat was bereikt werd op 25 september een werkbezoek gebracht aan enkele inspirerende projecten. Een daarvan was het initiatief van de parochie St. Petrus om met een ‘bottom-up’ proces een visie te ontwikkelen op de toekomst van de kerkgebouwen in de parochie: het project ‘Kerkenvisie’, een van de thema’s van deze dag.

Lees verder “Provincie- en gemeentebesturen bezoeken St. Petrusparochie”

Open huis oude pastorie

Vanwege de verhuizing en de verkoop van de pastorie, aan de Kerkstraat 26 te Uden willen we graag nog éénmaal open huis houden. U bent van harte welkom om het hele pand te bekijken én te ervaren dat de pastorie inmiddels véél te groot is!  Bovendien staan koffie en thee voor u klaar.

U bent van harte welkom op ZATERDAG 16 november tussen 14.00 u – 16.00 u.

 

Speciaal herdenkingsconcert in de Petruskerk

Op dinsdag 17 september werd een speciaal herdenkingsconcert ter herinnering van 75 jaar Operatie Market Garden uitgevoerd door een internationaal gelegenheidskoor, samengesteld uit 32 zangers en zangeressen uit betrokken landen, o.a. Amerika, Engeland, Duitsland en Nederland. Het was een prachtig concert waar grote belangstelling voor was .

 

Pater Louis Kessels blijft voorgoed in Uden als assistent binnen onze Sint Petrus parochie.

 

Collega pater Louis Kessels zal (na een korte onderbreking van afwezigheid van 13 oktober tot begin november) voorgoed als assistent verbonden blijven aan onze Sint Petrus parochie. Ik ben als pastoor bijzonder blij met dit besluit. We kennen elkaar al lang en weten dat we sámen staan voor een gastvrije, open en missionaire kerk. Dit betekent ook een zekere garantie voor de kerkdiensten op alle locaties en brengt rust en stabiliteit. Die rust en stabiliteit zijn goed voor een parochie, zo leert mijn ervaring.

Met veel groeten vanuit de pastorie van Uden,

Homilie door pastoor van de Laar bij het platina priesterjubileum van pater Jan van Zeeland.

Toen Pater van Zeeland aan mij vroeg of ik bij gelegenheid van zijn platina priesterjubileum  de predicatie wilde verzorgen, heb ik natuur­lijk ja gezegd. Het is een eer om zoiets voor een medepriester te mogen doen, ikzelf als jongste priester van Zeeland en pater Jan als oudste.

Lees verder “Homilie door pastoor van de Laar bij het platina priesterjubileum van pater Jan van Zeeland.”