jgcgf

Column door Mgr. De Korte

Pinksteren 2022

WAT ZEGT GODS GEEST VANDAAG?
Wij vieren dit jaar op zondag 5 juni het Pinksterfeest, het feest van Gods Geest. Voor menigeen geen eenvoudig feest. Verhelderend vind ik zelf het beeld van het grondwater. Zoals het grondwater, onzichtbaar, onze polders en akkers vruchtbaar maakt, zo werkt ook Gods Geest. De Geest wil het leven van ons mensen vruchtbaar maken. Ieder Pinksterfeest hebben wij aandacht voor onze missionarissen. Priesters, religieuzen en leken die, geraakt door Gods Geest, naar verre landen zijn getrokken om te evangeliseren. Zij bouwen kerken om God te aanbidden maar ook scholen, ziekenhuizen en werkplaatsen om het leven van mensen te verbeteren. Gods liefde wordt zo in praktijk gebracht.

Lees verder “jgcgf”

Bezinning bij het hoogfeest van Pinksteren Wie of wat de H. Geest is, is moeilijk te zeggen. Een geest kun je trouwens zo moeilijk vastpakken. Maar je ziet het wel aan mensen van wie iets uitgaat: wat ze zeggen, is gemeend. Wat ze doen, is echt. Ze stralen iets uit dat met die Geest te maken heeft: warmte, goedheid, vrede, geduld, begrip, aandacht voor de minsten. Ook al loopt het levenspad van velen onder hen niet over rozen, toch gaat er een kracht van hen uit waar je zelf beter van wordt. Zij zijn ‘geestige’ mensen. Zij tonen vaak met weinig woorden hoe de Geest vandaag aan het werk is. -Een handvol bange mensen wordt aaneengesmeed tot Kerk, een jonge Kerk met nieuwe ideeën in een oud geworden mediterrane cultuur. Speels en beweeglijk vlamt de Kerk op in alle grote havensteden van het middellandse zee gebied. Een nieuwe tijd is geboren. Terugvallen in de oude plooi is niet meer mogelijk. ‘Vuur ben Ik komen brengen’ zei Jezus, ‘en wat verlang Ik anders dan dat het zou branden’. God speelt met vuur tot in de harten van de mensen. Telkens opnieuw kijken mensen elkaar in de ogen en lachen, blij verrast om iets wat zij ook niet verstaan. Mensen warmen zich aan elkaar, leven voor elkaar. De pinkstervlam van God is een speels en beweeglijk ding dat nooit loslaat. Het beweegt tot liefhebben, ook als het pijn doet, zet een mens aan tot vergeving, tot een nieuw begin. God legt zijn eigen vlam in ons hart. Zijn aanwezigheid is als een kriebel in ons binnenste om ‘ja’ te zeggen, om lief te hebben, om met Hem te versmelten tot één bestaan.

VIERINGEN MET PINKSTEREN:
Sint Petruskerk Uden:

Zaterdag 4 juni 18.30u
Zondag 5 juni   10.30u
Maandag 6 juni10.30u

Sint Agathakerk Boekel:

Zondag 5 juni    10.30u
Maandag 6 juni 10.30u

Heilige Jacobus de Meerdere kerk Zeeland:

Zondag 5 juni    9.00u
Maandag 6 juni 9.00u

Heilige Jozefkerk Venhorst: Zondag 5 juni 9.00u
Heilige Antonius Abt kerk Volkel: Zondag 5 juni 10.30u

Heilige Kruisvinding kerk Odiliapeel:

Zaterdag 4 juni 18.30u
EXTRA viering Zaterdag 11 juni 18.30u , gastkoor m.m.v. voorganger Joost Janssen.

Een gedachte bij het hoogfeest van Hemelvaart op 26 mei 2022:

Hemelvaart is tot op de dag van vandaag door de burgerlijke overheid ons  gegeven; een vrije dag. Heel wat mensen komen naar aanleiding van dit feest naar de kerk. Maar de hemelvaart van Jezus is geen moment van rust of pauze, integendeel! De apostelen, de leerlingen, ze dienen zich voor te bereiden op de komst van de H. Geest, de Helper. Met Zijn gaven zullen ze kracht ontvangen om aan de slag te gaan in de wijde wereld. Hun blik, nu omhoog gericht naar de hemel, zal worden gevestigd op de mensen om hen heen. Verticaal wordt horizontaal, maar niet oppervlakkig! De boodschap die ze vertellen of te verkondigen hebben, is er één met een diepe inhoud: het gaat om God én om mensen. Ons geloof, dat we mogen vieren en delen met elkaar, is vol tegenstellingen. Van de ene kant is het heel individueel, persoonlijk, maar tegelijk is het gericht op de groep, op de gemeenschap. Wij richten ons tot God en God stuurt ons naar mensen toe. Er is heel wat blijheid en vreugde maar ook verdriet te delen: kruis én verrijzenis. In elke fase van ons leven ontdekken we nieuwe aspecten aan ons gelovig leven. De klemtoon wordt weleens anders gelegd, al naargelang de omstandigheden. Onze blik gaat dán omhoog naar God in de hemel en dan weer omlaag naar mensen hier op aarde. Hemelvaart is zo’n moment om even naar boven te staren; even pauze nemen en je als het ware warmen aan de stralen van het licht op je gezicht. En dan kun je weer verder. 
Het leven kan weer z’n gewone gang gaan, want je hebt de warmte, de kracht van Gods Geest al even gevoeld. 

Pastoor John van de Laar.

Koor Deux Bornes zoekt leden

Kom jij ons (koor Deux Bornes) versterken?!
Wie?
Jongens en meisjes (vanaf 12 jaar), mannen en vrouwen.

Wat?
Meerstemmig zingen onder begeleiding van piano en dwarsfluit.
Bij speciale vieringen slagwerk en andere blaasinstrumenten.

Waar?
Meestal in de kerk en repeteren in het parochiecentrum.
Bij gelegenheden op diverse locaties.

Wanneer?
Repeteren iedere woensdagavond.
Twee keer per maand in het weekend een viering.

Waarom?
Omdat we een muzikaal, kleurrijk, enthousiast koor zijn.

Hoe word je lid?
Kom eens luisteren en mee vieren in het weekend.
Kom op woensdagavond naar de repetitie.                                                                     

(Aan lidmaatschap zitten geen kosten verbonden.)

                                                                  

Neem contact op met
Corné Timmers 06-1346 2235
Hanneke Bedeschi 06-4117 1222

www.jongerenkoor-deuxbornes.nl

Vieringen Hemelvaart en Pinksteren

HEMELVAART:
Sint Petrus kerk Uden: Donderdag 26 mei 10.30u
Sint Agathakerk Boekel: Donderdag 26 mei 10.30u
Heilige Jacobus de Meerdere kerk Zeeland: Donderdag 26 mei 9.00u


PINKSTEREN:
Sint Petruskerk Uden: Zaterdag 4 juni 18.30u
Zondag 5 juni 10.30u
Maandag 6 juni 10.30u
Sint Agathakerk Boekel: Zondag 5 juni 10.30u
Maandag 6 juni 10.30u
Heilige Jacobus de Meerdere kerk Zeeland: Zondag 5 juni 9.00u
Maandag 6 juni 9.00u
Heilige Jozefkerk Venhorst: Zondag 5 juni 9.00u
Heilige Antonius Abt kerk Volkel: Zondag 5 juni 10.30u

Heilige Kruisvinding kerk Odiliapeel: Zaterdag 4 juni 18.30u
EXTRA viering Zaterdag 11 juni 18.30u , gastkoor m.m.v. voorganger Joost Janssen.

Bijeenkomst Pauselijk gedecoreerden

Dit jaar viert de Sint-Janskathedraal haar achtste eeuwfeest. Ter gelegenheid daarvan wil bisschop De Korte een ontmoeting organiseren met al diegenen die de Pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ hebben ontvangen. De bijeenkomst vindt plaats op 29 juni, hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus, en zal bestaan uit een eucharistieviering in de kathedraal om 10.30, gevolgd door een ontvangst met koffie/thee en een broodje.

De gedecoreerden kunnen zich tot 15 juni opgeven bij: aanmelding@bisdomdenbosch.nl.

Opbrengst Vastenactie.

De opbrengst van de inzamelingen ten behoeve van de Vastenactie heeft dit jaar voor onze hele parochie € 1630,- opgebracht. Een een mooi bedrag, bijeengebracht door collectes, vastenmaaltijden e.d. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Overweging over Maria

God heeft Maria een bijzondere rol gegeven in de Kerk en de wereld. Toen Jezus aan het Kruis hing, heeft Hij Zijn Moeder gegeven aan Johannes, Zijn beste vriend: “Johannes, ziedaar uw Moeder (…) Moeder, ziedaar uw zoon”. Door ons doopsel zijn wij ook vrienden van de Heer en ook tot ons zegt Hij: “ziedaar uw Moeder”. Maria is onze Moeder.

God heeft de hele mensheid, al Zijn mensen, toevertrouwd aan de bescherming van Maria. Zij is onze Voorspreekster en Helpster. Onze Hemelse Moeder Maria is degene die ons de Heilige Geest, Gods liefde en vrede, bemiddelt. De bedevaartplaatsen, ook in Nederland, zijn voor veel gelovigen veilige havens in de woelige wereldzee. Mensen werden en worden hier diep geraakt en geïnspireerd. De meimaand is toegewijd aan Maria. Als we hier komen, in de kerk, ontmoeten we de verrezen Heer in de Heilige Eucharistie en dan gebeurt er iets. We worden wakker geschud en aangemoedigd door de Heer zelf. We mogen elkaar eraan herinneren dat wij de volgelingen van Jezus, de Heer zijn en dat we dat mogen laten zien overal waar we leven en zijn. Roepen wij in deze meimaand, de voorspraak in van Maria, opdat Zij ons zou helpen bij alles wat ons bezig houdt, tot geluk van onszelf en van elkaar. Moeder Maria, bidt voor ons.

Pastoor John van de Laar.

Een ontdekkingsreis met Peerke Donders; ga je mee ?

‘In de voetstappen van… Peerke Donders’ is een dagbedevaart, afgestemd op gezinnen. Een (korte) dag trekken zij, samen met u, als pelgrims door het Goirke en Tilburg Noord, de plaatsen waar Peerke zijn Tilburgse jaren doorbracht. Een speelse tocht waarbij de gezinnen de Tilburgse missionaris Peerke Donders op verschillende manieren ontmoeten en leren kennen.

Lees verder “Een ontdekkingsreis met Peerke Donders; ga je mee ?”

Nijmeegse hoogleraar en priester Titus Brandsma op 15 mei heilig verklaard

De katholieke kerk maakte, enige tijd geleden, bekend dat Paus Franciscus de Nijmeegse hoogleraar en priester Titus Brandsma (1881-1942) op 15 mei heilig zal verklaren. Brandsma was rector magnificus en hoogleraar Filosofie aan de Radboud Universiteit – destijds Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij kwam om het leven in concentratiekamp Dachau, een half jaar nadat hij wegens zijn verzet tegen het nationaalsocialisme door de nazi’s was gearresteerd. In 2005 werd hij verkozen tot Grootste Nijmegenaar aller Tijden.

Lees verder “Nijmeegse hoogleraar en priester Titus Brandsma op 15 mei heilig verklaard”