Opbrengst Vastenactie.

De opbrengst van de inzamelingen ten behoeve van de Vastenactie heeft dit jaar voor onze hele parochie € 1630,- opgebracht. Een een mooi bedrag, bijeengebracht door collectes, vastenmaaltijden e.d. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Overweging over Maria

God heeft Maria een bijzondere rol gegeven in de Kerk en de wereld. Toen Jezus aan het Kruis hing, heeft Hij Zijn Moeder gegeven aan Johannes, Zijn beste vriend: “Johannes, ziedaar uw Moeder (…) Moeder, ziedaar uw zoon”. Door ons doopsel zijn wij ook vrienden van de Heer en ook tot ons zegt Hij: “ziedaar uw Moeder”. Maria is onze Moeder.

God heeft de hele mensheid, al Zijn mensen, toevertrouwd aan de bescherming van Maria. Zij is onze Voorspreekster en Helpster. Onze Hemelse Moeder Maria is degene die ons de Heilige Geest, Gods liefde en vrede, bemiddelt. De bedevaartplaatsen, ook in Nederland, zijn voor veel gelovigen veilige havens in de woelige wereldzee. Mensen werden en worden hier diep geraakt en geïnspireerd. De meimaand is toegewijd aan Maria. Als we hier komen, in de kerk, ontmoeten we de verrezen Heer in de Heilige Eucharistie en dan gebeurt er iets. We worden wakker geschud en aangemoedigd door de Heer zelf. We mogen elkaar eraan herinneren dat wij de volgelingen van Jezus, de Heer zijn en dat we dat mogen laten zien overal waar we leven en zijn. Roepen wij in deze meimaand, de voorspraak in van Maria, opdat Zij ons zou helpen bij alles wat ons bezig houdt, tot geluk van onszelf en van elkaar. Moeder Maria, bidt voor ons.

Pastoor John van de Laar.

Een ontdekkingsreis met Peerke Donders; ga je mee ?

‘In de voetstappen van… Peerke Donders’ is een dagbedevaart, afgestemd op gezinnen. Een (korte) dag trekken zij, samen met u, als pelgrims door het Goirke en Tilburg Noord, de plaatsen waar Peerke zijn Tilburgse jaren doorbracht. Een speelse tocht waarbij de gezinnen de Tilburgse missionaris Peerke Donders op verschillende manieren ontmoeten en leren kennen.

“Een ontdekkingsreis met Peerke Donders; ga je mee ?” verder lezen

Nijmeegse hoogleraar en priester Titus Brandsma op 15 mei heilig verklaard

De katholieke kerk maakte, enige tijd geleden, bekend dat Paus Franciscus de Nijmeegse hoogleraar en priester Titus Brandsma (1881-1942) op 15 mei heilig zal verklaren. Brandsma was rector magnificus en hoogleraar Filosofie aan de Radboud Universiteit – destijds Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij kwam om het leven in concentratiekamp Dachau, een half jaar nadat hij wegens zijn verzet tegen het nationaalsocialisme door de nazi’s was gearresteerd. In 2005 werd hij verkozen tot Grootste Nijmegenaar aller Tijden.

“Nijmeegse hoogleraar en priester Titus Brandsma op 15 mei heilig verklaard” verder lezen