Maatregelen vanwege het coronavirus

Vanwege het coronavirus hebben de Nederlandse bisschoppen enkele maatregelen afgekondigd, geldend zolang het virus nog niet onder controle is.
Dit betekent praktisch:
-dat de wijwatervaten in de kerk leeg zijn,
-van het de hand geven bij de vredeswens wordt aangegeven dit niet te doen,
-de communie kan alleen op de hand worden ontvangen, niet op de tong.

Als parochie zijn we gehouden aan deze maatregelen.
Bidden we om een voorspoedig herstel voor hen die in de wereld getroffen zijn, om een goede uitkomst van de behandelwijze.
Moge Moeder Maria ons tot voorspraak zijn.
Amen.

Pastoor John van de Laar.

Verjaardag pastoor

Op 25 februari hoopt pastoor Van de Laar zijn 55e verjaardag te vieren. Iedereen is dan uitgenodigd om van 10.00 – 12.00 hem te komen feliciteren in het parochiecentrum, uiteraard onder het genot van een
kopje koffie of thee.

Vastenmaaltijd

                                             Even minderen voor een ander…

Vastentijd, een tijd van bezinning, een tijd om het met wat minder te doen, wellicht geld en aandacht te delen met een ander mens die uw steun hard nodig heeft. Het is weer zover, de veertigdagentijd , met daarbij traditioneel onze aandacht voor de vastenactie.

Lees verder “Vastenmaaltijd”