Vastenmaaltijd

                                             Even minderen voor een ander…

Vastentijd, een tijd van bezinning, een tijd om het met wat minder te doen, wellicht geld en aandacht te delen met een ander mens die uw steun hard nodig heeft. Het is weer zover, de veertigdagentijd , met daarbij traditioneel onze aandacht voor de vastenactie.

Onder het motto ”Samen sterk voor afvalverzamelaarsters in Brazilië “, ondersteunt de Vastenactie dit jaar een project om de omstandigheden  te verbeteren van meisjes en vrouwen die onder erbarmelijke omstandigheden vuil verzamelen, door o.a de verstrekking van beschermingsmiddelen en training.

Het M.O.V. organiseert ook dit jaar weer  een vastenmaaltijd . Met deze solidariteitsmaaltijd willen we samen zijn, samen eten, samen bezinnen en ons verbonden weten met onze noodlijdende medemens; de kosten bedragen €  11,- per persoon.

Vastenmaaltijd Uden:

U bent van harte welkom op maandag 16 maart a.s. in het Parochiecentrum , Kerkstraat 25 in Uden, aanvang  17.30 uur . Aanmelden bij het parochiecentrum, 0413 263154 of  per email via:  info@parochiesintpetrus.nl

Ook zullen tijdens de hele veertigdagentijd in alle kerken van onze parochie collectebussen of mandjes voor dit goede doel te vinden zijn. Of overmaken op:  NL25 RABO 017 49 48 999 t.n.v.  “Vastenactie 2019”. Uw bijdrage is welkom en noodzakelijk!  Alvast hartelijk dank.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *