DRIE MAAL DANK

Er is veel activiteit in onze parochie!
Alle reden voor een drie maal dank:
Als eerste: veel dank aan koster Tonnie van Boekel. Als “tijdelijke”
koster werd het voor verschillende jaren! Tonnie wil graag wat meer
gaan genieten, vandaar dat hij in goed overleg met alle betrokkenen
zijn taken uit handen heeft gegeven. Alles is inmiddels naar aller
tevredenheid overgenomen, ook tot geruststelling van Tonnie. Het
past ons Tonnie van Boekel heel hartelijk en veel te bedanken voor
alle tomeloze jarenlange inzet. Genietend van meer échte vrije tijd.
Als tweede: veel dank aan de werkgroep Petrus 2.0, de acolieten,
het koor Deux Bornes en kosteres Babs. De sacramenten van
vormsel en eerste communie hebben we in Uden sámen al mogen
vieren, tot ieders tevredenheid en met volle aandacht, bij de eerste
communie bovendien in een volle Sint Petrus kerk. Deze zondag, 19
juni, vieren we de eerste communie in Zeeland 9.00 u en Boekel
12.00 u. Veel dank voor alle trouwe en ook gezellige inzet in een
zalige sfeer. Familie pastoraat gericht op de toekomst!
Als derde: veel dank aan de poetsers in de kerk van Zeeland. Na
de schilderbeurt wordt er nog steeds hard gewerkt om álles schoon te
maken. En aan de kerkhof werkers, het ziet er altijd tip top uit op
het kerkhof van Zeeland.
Kortom: drie maal dank!
Pastoor John van de Laar.


p.s. De nieuwsbrief komt alleen uit in Uden en Zeeland, andere kernen
gebruiken de lokale bladen.

Vieringen van de Sacramenten.

Na een bewogen jaar van voorbereiding, deels digitaal en gelukkig ook samen in het parochiecentrum, is de tijd aangebroken om sámen de sacramenten van de Eucharistie/Eerste Communie en het Vormsel te gaan vieren. Als Familiepastoraat staan we midden in de parochiegemeenschap. Het is dan ook fijn en goed om als parochiegemeenschap sámen getuigen te zijn van deze mooie sacramenten. U bent dus van harte welkom!

De vormselviering in Uden, waarbij ik zelf de vorm-heer mag zijn, is op zaterdag 11 juni om 18.30 u.

We vieren de eerste communie:

In Uden op zondag 12 juni om 10.30 u.

In Zeeland op zondag 19 juni om 9.00 u en in Boekel om 12.00 u.

Laten we tonen dat we sámen kerk zijn, één Christenfamilie in de kracht van de Heilige Geest!

Pastoor John van de Laar.

Projectleidster Ingrid van Meer.

Hoopvol luisterend naar Gods Geest, door Mgr. De Korte.

In oktober 2021 is het bisdom van ’s-Hertogenbosch gestart met de synodale raadpleging, ten behoeve van de diocesane fase van de bisschoppensynode over synodaliteit in 2023.

Het organiseren van gespreksgroepen en het uitnodigen van alle mensen van goede wil in het bisdom was een grote uitdaging, met name vanwege de coronapandemie en de lockdown van december 2021 tot en met februari 2022. Er werd een synodeteam, bestaande uit vicaris-generaal Lamers, mevr. A. Steensma en dhr. F. van Genugten, samengesteld. Het team heeft later hulp gekregen van hoogleraar marktonderzoek prof. dr. M.G. de Jong en zijn PhD student M. Gregori, beide werkzaam aan de Erasmus Universiteit, voor de online gegevensverzameling en analyse.

“Hoopvol luisterend naar Gods Geest, door Mgr. De Korte.” verder lezen

jgcgf

Column door Mgr. De Korte

Pinksteren 2022

WAT ZEGT GODS GEEST VANDAAG?
Wij vieren dit jaar op zondag 5 juni het Pinksterfeest, het feest van Gods Geest. Voor menigeen geen eenvoudig feest. Verhelderend vind ik zelf het beeld van het grondwater. Zoals het grondwater, onzichtbaar, onze polders en akkers vruchtbaar maakt, zo werkt ook Gods Geest. De Geest wil het leven van ons mensen vruchtbaar maken. Ieder Pinksterfeest hebben wij aandacht voor onze missionarissen. Priesters, religieuzen en leken die, geraakt door Gods Geest, naar verre landen zijn getrokken om te evangeliseren. Zij bouwen kerken om God te aanbidden maar ook scholen, ziekenhuizen en werkplaatsen om het leven van mensen te verbeteren. Gods liefde wordt zo in praktijk gebracht.

“jgcgf” verder lezen

Bezinning bij het hoogfeest van Pinksteren Wie of wat de H. Geest is, is moeilijk te zeggen. Een geest kun je trouwens zo moeilijk vastpakken. Maar je ziet het wel aan mensen van wie iets uitgaat: wat ze zeggen, is gemeend. Wat ze doen, is echt. Ze stralen iets uit dat met die Geest te maken heeft: warmte, goedheid, vrede, geduld, begrip, aandacht voor de minsten. Ook al loopt het levenspad van velen onder hen niet over rozen, toch gaat er een kracht van hen uit waar je zelf beter van wordt. Zij zijn ‘geestige’ mensen. Zij tonen vaak met weinig woorden hoe de Geest vandaag aan het werk is. -Een handvol bange mensen wordt aaneengesmeed tot Kerk, een jonge Kerk met nieuwe ideeën in een oud geworden mediterrane cultuur. Speels en beweeglijk vlamt de Kerk op in alle grote havensteden van het middellandse zee gebied. Een nieuwe tijd is geboren. Terugvallen in de oude plooi is niet meer mogelijk. ‘Vuur ben Ik komen brengen’ zei Jezus, ‘en wat verlang Ik anders dan dat het zou branden’. God speelt met vuur tot in de harten van de mensen. Telkens opnieuw kijken mensen elkaar in de ogen en lachen, blij verrast om iets wat zij ook niet verstaan. Mensen warmen zich aan elkaar, leven voor elkaar. De pinkstervlam van God is een speels en beweeglijk ding dat nooit loslaat. Het beweegt tot liefhebben, ook als het pijn doet, zet een mens aan tot vergeving, tot een nieuw begin. God legt zijn eigen vlam in ons hart. Zijn aanwezigheid is als een kriebel in ons binnenste om ‘ja’ te zeggen, om lief te hebben, om met Hem te versmelten tot één bestaan.

VIERINGEN MET PINKSTEREN:
Sint Petruskerk Uden:

Zaterdag 4 juni 18.30u
Zondag 5 juni   10.30u
Maandag 6 juni10.30u

Sint Agathakerk Boekel:

Zondag 5 juni    10.30u
Maandag 6 juni 10.30u

Heilige Jacobus de Meerdere kerk Zeeland:

Zondag 5 juni    9.00u
Maandag 6 juni 9.00u

Heilige Jozefkerk Venhorst: Zondag 5 juni 9.00u
Heilige Antonius Abt kerk Volkel: Zondag 5 juni 10.30u

Heilige Kruisvinding kerk Odiliapeel:

Zaterdag 4 juni 18.30u
EXTRA viering Zaterdag 11 juni 18.30u , gastkoor m.m.v. voorganger Joost Janssen.

Vieringen Hemelvaart en Pinksteren

HEMELVAART:
Sint Petrus kerk Uden: Donderdag 26 mei 10.30u
Sint Agathakerk Boekel: Donderdag 26 mei 10.30u
Heilige Jacobus de Meerdere kerk Zeeland: Donderdag 26 mei 9.00u


PINKSTEREN:
Sint Petruskerk Uden: Zaterdag 4 juni 18.30u
Zondag 5 juni 10.30u
Maandag 6 juni 10.30u
Sint Agathakerk Boekel: Zondag 5 juni 10.30u
Maandag 6 juni 10.30u
Heilige Jacobus de Meerdere kerk Zeeland: Zondag 5 juni 9.00u
Maandag 6 juni 9.00u
Heilige Jozefkerk Venhorst: Zondag 5 juni 9.00u
Heilige Antonius Abt kerk Volkel: Zondag 5 juni 10.30u

Heilige Kruisvinding kerk Odiliapeel: Zaterdag 4 juni 18.30u
EXTRA viering Zaterdag 11 juni 18.30u , gastkoor m.m.v. voorganger Joost Janssen.

Bijeenkomst Pauselijk gedecoreerden

Dit jaar viert de Sint-Janskathedraal haar achtste eeuwfeest. Ter gelegenheid daarvan wil bisschop De Korte een ontmoeting organiseren met al diegenen die de Pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ hebben ontvangen. De bijeenkomst vindt plaats op 29 juni, hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus, en zal bestaan uit een eucharistieviering in de kathedraal om 10.30, gevolgd door een ontvangst met koffie/thee en een broodje.

De gedecoreerden kunnen zich tot 15 juni opgeven bij: aanmelding@bisdomdenbosch.nl.

Opbrengst Vastenactie.

De opbrengst van de inzamelingen ten behoeve van de Vastenactie heeft dit jaar voor onze hele parochie € 1630,- opgebracht. Een een mooi bedrag, bijeengebracht door collectes, vastenmaaltijden e.d. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Overweging over Maria

God heeft Maria een bijzondere rol gegeven in de Kerk en de wereld. Toen Jezus aan het Kruis hing, heeft Hij Zijn Moeder gegeven aan Johannes, Zijn beste vriend: “Johannes, ziedaar uw Moeder (…) Moeder, ziedaar uw zoon”. Door ons doopsel zijn wij ook vrienden van de Heer en ook tot ons zegt Hij: “ziedaar uw Moeder”. Maria is onze Moeder.

God heeft de hele mensheid, al Zijn mensen, toevertrouwd aan de bescherming van Maria. Zij is onze Voorspreekster en Helpster. Onze Hemelse Moeder Maria is degene die ons de Heilige Geest, Gods liefde en vrede, bemiddelt. De bedevaartplaatsen, ook in Nederland, zijn voor veel gelovigen veilige havens in de woelige wereldzee. Mensen werden en worden hier diep geraakt en geïnspireerd. De meimaand is toegewijd aan Maria. Als we hier komen, in de kerk, ontmoeten we de verrezen Heer in de Heilige Eucharistie en dan gebeurt er iets. We worden wakker geschud en aangemoedigd door de Heer zelf. We mogen elkaar eraan herinneren dat wij de volgelingen van Jezus, de Heer zijn en dat we dat mogen laten zien overal waar we leven en zijn. Roepen wij in deze meimaand, de voorspraak in van Maria, opdat Zij ons zou helpen bij alles wat ons bezig houdt, tot geluk van onszelf en van elkaar. Moeder Maria, bidt voor ons.

Pastoor John van de Laar.

Een ontdekkingsreis met Peerke Donders; ga je mee ?

‘In de voetstappen van… Peerke Donders’ is een dagbedevaart, afgestemd op gezinnen. Een (korte) dag trekken zij, samen met u, als pelgrims door het Goirke en Tilburg Noord, de plaatsen waar Peerke zijn Tilburgse jaren doorbracht. Een speelse tocht waarbij de gezinnen de Tilburgse missionaris Peerke Donders op verschillende manieren ontmoeten en leren kennen.

“Een ontdekkingsreis met Peerke Donders; ga je mee ?” verder lezen