Afscheid Jan de Laat als organist van het St. Caeciliakoor

Afscheid Jan de Laat als organist van het St. Caeciliakoor

Jan heeft aangegeven te gaan stoppen als vaste organist in de St. Petruskerk, daar de leeftijd nadert waarop het verantwoord is om dit te doen. Hij speelt al 65 jaar orgel en piano, deels als docent. Hij is onbetwist dé organist die de liturgische muziek in Uden groot heeft gemaakt. Zo ook in de Petrusparochie, waar Jan al 36 jaar met veel plezier het orgel bespeelt.

Jan is ook betrokken geweest bij de fusie tussen de drie koren, en voorzitter geweest van het St. Ceaciliakoor, en lid van de muziekcommissie. Een beroep doen op Jan was nooit vergeefs. Jan heeft met dirigent Willy Brouwers samengewerkt, en nu al een groot aantal jaren met Marcus de Haard bij het Ceaciliakoor. Zijn grote liefde gaat uit naar het Gregoriaanse gezang. Dat blijkt ook uit zijn passie voor Les Chanteurs Gregorian.

We gaan Jan missen, zowel als persoon als organist!  We hopen dat hij nog lang mag genieten van de liturgische muziek en we wensen hem alle mooie dingen toe die nog op zijn levenspad komen.

Eeuwfeest Sint-Agathakerk komt in zicht

In juni 2025 is Boekel 100 jaar gezegend met de monumentale Sint Agathakerk. Een gebouw waarmee bijna iedereen wel een binding heeft vanwege een doop, een communie of Vormsel, een huwelijk, een overlij- den of een bijzonder jubileum en natuurlijk de talloze eucharistievieringen. Deze mijl paal in de Boekels kerkgeschiedenis laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Een zevenkoppig comité is al maan den bezig met voorbereidingen. Het eeuwfeest van de Sint Agathakerk start op zon- dag 1 juni 2025 met een feestelijke Pontificale Hoogmis om 10.30 uur. De bisschop van ‘s-Hertogenbosch, mgr. dr. Gerard de Korte heeft toegezegd om in deze viering voor te gaan.

Mannenkoor St. Agatha, seniorenkoor De Blijde Herfstklanken en ‘Imémato’ zijn inmiddels benaderd en hebben in principe toegezegd om deze feestelijke viering muzikaal op te luisteren met hun zang en muziek. In de feestweek die volgt op zondag 1 juni wordt alles uit de kast gehaald om groot en klein, jong en oud, te betrekken bij het 100 jarig bestaan van de St. Agathakerk.

Lees verder “Eeuwfeest Sint-Agathakerk komt in zicht”

Bedevaart naar Kevelaer op zaterdag 24 augustus 2024

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor onze bedevaart weer begonnen en hopen wij ook dit jaar weer met ongeveer 250 pelgrims naar Kevelaer te mogen trekkenDe Broederschappen uit Ravenstein, Veghel, Oss en Wijchen – Beuningen (allen met omgeving) organiseren dit jaar samen de bedevaart. Over de invulling van deze dag kunnen we helaas nog weinig melden, omdat we nog met diverse koren, gilden en geestelijken in overleg zijn. Wat we wel weten is dat we op zaterdag 24 augustus a.s. vanaf de diverse opstapplaatsen naar Kevelaer vertrekken.

Lees verder “Bedevaart naar Kevelaer op zaterdag 24 augustus 2024”

Onthulling gedicht aan de St. Petruskerk

In november vorig jaar werd pastoor Van de Laar van de St. Petrusparochie benaderd door Udens stadsdichter Maarten v.d. Elzen om een gedicht van hem aan de kerk te bevestigen. De Kruisherenkapel en de Abdij van de Birgittinessen waren immers ook al gesierd met een van zijn gedichten. Om de kosten te dragen werd als sponsor de ‘buurman’ van het kerkgebouw gevonden: Notariskantoor Gerrits en Van Gulick zou de kosten op zich nemen.

En zo geschiedde: op 30 juni vond op gepaste feestelijke wijze de onthulling plaats van het gedicht ‘Petruskerk’, waaruit hier een strofe:

Zoveel emotie zoveel gebeurtenissen,

Van doop tot uitvaart, bruiden in het wit

En muziek die dwars door je heen gaat

Wierook, engelen, zilver en goud troosten

Wie het gedicht in zijn geheel wil lezen is natuurlijk van harte welkom om op het kerkplein een kijkje te komen nemen.

Bijeenkomen en ontmoeten voor ouderen


U bent weer van harte welkom op dinsdag 2 juli 2024 in het
Parochiecentrum Uden. Aanvang 10.00 uur. We beginnen
met een korte dienst van woord, gebed en communie.
Vervolgens is er koffie en thee.

Poëzie siert Petruskerk

Op zondag 30 juni, daags na het hoogfeest van Petrus en Paulus (29 Juni), zal na afloop van de mis van 10.30 tijdens een kleine ceremonie voor de ingang van de St. Petruskerk een gedicht van stadsdichter Maarten van den Elzen worden onthuld dat aan de linkerzijde (noordzijde) van de ingang is bevestigd. De pastoor zal aan het einde van de mis de aankondiging doen dat dit staat te gebeuren. Als iedereen buiten is zal de pastoor een korte toespraak houden, daarna zal Maarten van den Elzen het gedicht voordragen en de feitelijke onthulling plegen. Het geheel zal worden opgeluisterd door de vrolijke klanken van de accordeon van Niels. Als alles achter de rug is, is er de gelegenheid voor koffie/thee en ontmoeting in het Parochiecentrum. Als er onverhoopt sprake zou zijn van hevige neerslag op het genoemde tijdstip, dan zal de ceremonie binnen in de kerk plaatsvinden.

Rondleidingen Petruskerk Uden

Rondleidingen Petruskerk Uden
Zaterdag 22 juni 2024 geeft een ervaren gids de rondleiding over de glas in loodramen.
U kunt zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk do 20 juni 12.00 u Zaterdag 29 juni 2024 loopt u met een ervaren gids mee met de algemene rondleiding, U kunt zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk do 27 juni 12.00 De rondleidingen zijn van 14.30-16.00 u. Aanmelding voor de rondleiding(en) kan via info@parochiesintpetrus.nl T: 0413 263 154 (Op werkdagen van 09-12.00u)
Kosten incl. boekje per rondleiding € 7,50 p.p. Kinderen gratis.
De rondleiding vervalt als er een uitvaart is.

Priesterkoor Petruskerk gerenoveerd

Afgelopen week is het priesterkoor opnieuw gepolijst en zijn de rode lopers (90 jaar oud) vernieuwd. Misschien denkt u, maar vanuit de kerk zag alles er netjes uit, echter dichtbij genomen zaten er gaten in de lopers en de vloer was echt aan onderhoud toe. Uiteraard blijft de kleur van de (nieuwe) lopers rood, en de tegels van het priesterkoor kunnen er weer vele jaren tegen. Het zal zeker een verademing zijn voor de poetsploeg, die vanaf nu ook eer zullen hebben van alle poetswerk, wat zo trouw, week na week, in de grote Petrus kerk gebeurd. Dit verdient alle waardering en veel dank!

Pastoor John van de Laar.

Druk bezochte openluchtmis in Volkel.

Op zaterdagavond 18 mei jl. werd bij de prachtige Mariakapel aan de Kloosterlaan in Volkel de, inmiddels, traditionele openluchtmis gevierd. Deze viering werd door ongeveer 75 kerkgangers goed bezocht ondanks dat donkere luchten de viering dreigden te verstoren maar gelukkig bleef het droog en de temperatuur was ook aangenaam. De H. Eucharistie werd opgedragen door pater Jinu geassisteerd door diaken Henk van Thiel. Het geheel werd erg mooi muzikaal opgeluisterd door Jeanne van de Rijt en Ria Toonen.

Voor de eerste keer werd deze   H. Mis opgedragen aan het antieke draagbare altaartje van meer dan 200 jaar oud. Dhr. Jan Coppens heeft er voor gezorgd dat dit altaar voortaan bij de openluchtmis gebruikt kan worden. Een prachtige aanwinst. Heel hartelijk dank hiervoor!!

GRIMMIGE SAMENLEVING, door Mgr. dr. Gerard de Korte

Begin mei was ik met een groep zieken in Lourdes. Zes dagen geen nieuws maar concentratie op de vieringen en de gesprekken met de zieken. Tijdens een bedevaart komt het beste in een mens naar boven. Mensen zijn vriendelijk, geduldig en behulpzaam. Terug in Nederland ging ik weer kranten lezen. Wat een contrast met de dagen in Lourdes. De oorlogen in Oekraïne en Gaza zaaien nog dagelijks dood en verderf, in Duitsland worden politici in elkaar geslagen en in onze universiteitssteden wordt de sfeer steeds grimmiger door het geweld van groepen studenten. Al veel langer kennen wij geweld tegen brandweermensen en ambulancepersoneel. Verbaal geweld, zo blijkt steeds meer, kan heel gemakkelijk omslaan in fysiek geweld.

Verruwing
Voor zover ik kan zien, is de verruwing van de samenleving al jaren aan de gang. Op sociale media wordt steeds meer beledigd en gescholden.

Lees verder “GRIMMIGE SAMENLEVING, door Mgr. dr. Gerard de Korte”