Preek Pasen 2019

Beste communicanten, vormelingen, ouders, medechristenen, Als een lopend vuur gaat het goede nieuws van Jezus Verrijzenis de wereld rond. Overal, in alle landen, talen en culturen werd de Paaskaars, tijdens de paaswake van gisterenavond, als het licht van Christus, kerken en kapellen binnengedragen. Het licht verdrijft de duisternis. Pasen is ons grootste Christen familie feest, is een verhaal van hoop en vertrouwen. We vieren de verrijzenis van Jezus en daarmee ons geloof in het eeuwig leven, de dood is niet het einde, een nieuw leven wacht ons.

“Preek Pasen 2019” verder lezen

Pasen, een niet te doven vuur!

De Mattheuspassie vertelt – evenals de eigentijdse Passion, in klank en kleur het leven en sterven van de Man van Nazareth. Vaak – hoor je van mensen – herkennen en beleven ze daarin hun eigen struggle for life. Ons leven, dat we maar te leen krijgen, speelt zich af tussen geboren worden en dood gaan. Twee keer worden wij de kerk in gedragen: aan het begin en wellicht ook aan het eind. Tussen de schelpjes enerzijds en de kruisjes daartegenover vieren we hier ons leven van alledag, onze ups en downs, het leven in het voetspoor van Jezus.

“Pasen, een niet te doven vuur!” verder lezen

Nieuwe toekomst voor kerk Venhorst?

Donderdag avond 11 april j.l is op uitnodiging van de gemeente Boekel overleg gevoerd over de toekomst van de kerk van Venhorst met belanghebbende partijen. Aangeschoven waren gemeente Boekel, parochiebestuur Sint-Petrus, stichting leefbaar Venhorst, klankbordgroep kerkenvisie en werkgroep tuinonderhoud.  Aanleiding was het plan van Venhorstenaar Van Duijnhoven om kerkgebouw, pastorie en omliggende percelen over te nemen van de Sint-Petrus parochie.

“Nieuwe toekomst voor kerk Venhorst?” verder lezen

Dankwoord pastoor voor rapport kerkenvisie

 

Het parochie bestuur heeft, in 2016, een opdracht gegeven aan de werkgroep Kerkenvisie. Deze werkgroep levert een rapport aan dat tot stand gekomen is met de medewerking van veel mensen uit alle kernen. De waardering daarvoor is bijzonder groot! Het rapport wat gepresenteerd is mag gezien worden als een tussen resultaat. Het geheel is een zorgvuldig proces dat nog een vervolg krijgt. Het parochiebestuur zal eerst kennis gaan nemen van de inhoud om een goed beeld te vormen.

Dus dit betekent dat er momenteel geen enkele beslissing genomen is. Dat kan natuurlijk ook niet! Het vraagt om; zorgvuldige studie en onderling en uitgebreid gesprek in het bestuur.

 

“Dankwoord pastoor voor rapport kerkenvisie” verder lezen

Eerste exemplaar Kerkenvisie voor pastoor John v.d. Laar

 

Pastoor John van de Laar heeft het eerste exemplaar van de Kerkenvisie van de Sint-Petrusparochie Uden e.o. in ontvangst genomen. Dat gebeurde woensdag 3 april tijdens een bijeenkomst in het parochiecentrum in Uden. De Kerkenvisie is een weergave van de mogelijkheden en ideeën die er zijn om de zes kerkgebouwen in de parochie in de toekomst te behouden. Het gaat om de kerken van Uden, Volkel, Odiliapeel, Boekel, Venhorst en Zeeland. Op basis van visie kan het parochiebestuur zijn beleid bepalen voor de toekomst.

 

De presentatie van de Kerkenvisie was in het parochiecentrum in Uden. Dat gebeurde in een gezelschap met vertegenwoordigers van de parochie, het bisdom, de rijksoverheid, de provincie, de gemeenten Uden, Landerd en Boekel en met een afvaardiging van de zes klankbordgroepen, die in de kernen actief zijn geweest.

“Eerste exemplaar Kerkenvisie voor pastoor John v.d. Laar” verder lezen

Stille Aanbidding H. Sacrament

Onlangs zijn we begonnen met stille aanbidding van het H. Sacrament in de dagkapel van de St. Petruskerk. Gedurende de rest van de 40-dagentijd
zullen we dat iedere woensdag doen van 14.00 u tot 15.00 uur. Stilte is een goede manier om God ruimte te geven om te spreken, zeker in deze tijd van voorbereiding op Pasen. Men hoeft overigens niet per sé het hele uur aanwezig te zijn. Een half uur, of een kwartier; wat men zelf wil. Men kan gerust in- en uitlopen.

Dagbedevaart naar Banneux

Op zondag 19 mei is de jaarlijkse bedevaart naar de
Maagd der Armen in Banneux. Opstappen kan men
om 6.30 uur in Uden  bij het busstation; de thuiskomst is ongeveer om 20.30 uur. De kosten zijn € 44,- p.p. Het is de 25ste en laatste keer dat Koosje
van de Pol en Jo van de Rakt het organiseren. Bij hun kunt u zich ook aanmelden. Tel.  06-33633784 of 0413-252294.

Parochiemissie met de Oegandezen: één blok enthousiasme!

 

Van 9 t/m 29 maart waren vijf Oegandezen te gast in onze Petrus parochie. Vanuit de pastorie van Uden bezochten we vijf kerken: De Petrus kerk in Uden, de Agatha kerk in Boekel, de Jacobus kerk in Zeeland en twee kerken in Helmond. Verder gingen we naar de Mill Hill missionarissen in Oosterbeek, het Retraitehuis en de Birgittinessen in Uden, naar de Zusters van het Kostbaar bloed (in Aarle-Rixtel)  en vierden we in Huize Sint Jan de Ziekenzalving.

“Parochiemissie met de Oegandezen: één blok enthousiasme!” verder lezen