Maria Tenhemelopneming

Donderdag 15 augustus vieren we het feest van Maria Tenhemelopneming om 19.00 uur bij de Maria kapel nabij het Pius X plein. Aansluitend is er koffie en thee om elkaar te ontmoeten.

Wees van harte welkom!

Pastoor John van de Laar.

(Bij regen is de viering in de Sint Petrus kerk).

UITVAART OP MAAT

In onze Petrus parochie geldt in de huidige tijd dat we graag sámen met de familie vorm geven aan een afscheid. De wensen van de mensen staan voorop, de boodschap van de verrijzenis blijft centraal! Samen kunnen we vorm geven in het vieren rond woord én sacrament of in een eigentijdse herdenkingsdienst met beeld én CD muziek.

Kortom: er is méér mogelijk dan U misschien denkt.

Wees welkom in alle omstandigheden van het leven.

Met hartelijke groet,

Pastoor John van de Laar.

Goede contacten!

Het is belangrijk in de kerk én de maatschappij om met elkaar in gesprek te blijven en goede contacten te onderhouden. Sámen van gedachten wisselen, openstaan voor elkaars mening, met respect elkaar bejegenen, het is van levensbelang.

In die geest onderhouden wij als parochie óók goede contacten met het bisdom en met onze bisschop Mgr. De Korte.

Lees verder “Goede contacten!”

Bedevaart naar den Bosch

Het Boekelse mannenkoor samen met het koor uit Uden verzorgde afgelopen zondag 30 juni de viering vanuit de St. Jans kathedraal in den Bosch. Ook het Boekels gilde gaf acte de presence.

Het was de jaarlijkse bedevaart naar den Bosch van de Sint Petrus parochie uit Uden. In de eucharistieviering gingen pastoor van de Laar en diaken van Thiel voor.

Het koor van de Sint Petrusparochie bestond uit het Udense Ceciliakoor evenals het Boekelse mannenkoor. De dirigent was Marcus de Haard en de organist Norbert Bartelsman. Vele parochianen togen naar den Bosch om aanwezig te zijn bij deze viering. Na afloop begeleidde het gilde de processie naar het St Janscentrum, waar koffie en worstebrood werd geserveerd.