Meimaand , Mariamaand

Zoals traditie al enige jaren , bidden we de Rozenkrans op het middaguur. Dit is een mooie onderbreking van de dag, waar we even ons toewijden aan de Heer. Een mooie gelegenheid om onze schepper te danken en tevens om nieuwe intenties bij de Heer aan te bevelen. De dagen dat we gezamenlijk bidden zijn op maandag, woensdag en vrijdagmiddag van 12.00 uur tot ca 12.30 uur. We bidden de Rozenkrans bij het Mariabeeld in de St. Petruskerk.

U bent van harte welkom!

Pater Louis Kessels gaat naar Maleisië

Pater Louis Kessels, Mill Hill Missionaris, kwam in onze Sint Petrus Parochie op 7 januari 2019. In eerste instantie voor 2 maanden. Het zijn ruim 4 maanden geworden. Ik ben pater Louis heel dankbaar voor zijn assistentie, zijn tomeloze inzet en het mooie getuigenis telkens weer in al zijn Bijbelse preken. Ik wens hem van harte een goede reis naar Maleisië en een zegenrijke toekomst. Zondag 12 mei zal Pater Kessels voorgaan in de Sint Petruskerk in Uden om 10.30u. Het St. Caeciliakoor zingt tijdens deze viering. Aansluitend is het extra koffie drinken in het parochiecentrum. Zelf ben ik die dag (12 mei) in Helmond voor twee vieringen van de eerste Heilige communie en ook op 19 mei zal dat zo zijn. Daarmee zijn alle afspraken met de Damiaan parochie in principe afgewerkt.

Veel groeten vanuit de pastorie van Uden,

Pastoor John van de Laar.

Preek Pasen 2019

Beste communicanten, vormelingen, ouders, medechristenen, Als een lopend vuur gaat het goede nieuws van Jezus Verrijzenis de wereld rond. Overal, in alle landen, talen en culturen werd de Paaskaars, tijdens de paaswake van gisterenavond, als het licht van Christus, kerken en kapellen binnengedragen. Het licht verdrijft de duisternis. Pasen is ons grootste Christen familie feest, is een verhaal van hoop en vertrouwen. We vieren de verrijzenis van Jezus en daarmee ons geloof in het eeuwig leven, de dood is niet het einde, een nieuw leven wacht ons.

Lees verder “Preek Pasen 2019”

Pasen, een niet te doven vuur!

De Mattheuspassie vertelt – evenals de eigentijdse Passion, in klank en kleur het leven en sterven van de Man van Nazareth. Vaak – hoor je van mensen – herkennen en beleven ze daarin hun eigen struggle for life. Ons leven, dat we maar te leen krijgen, speelt zich af tussen geboren worden en dood gaan. Twee keer worden wij de kerk in gedragen: aan het begin en wellicht ook aan het eind. Tussen de schelpjes enerzijds en de kruisjes daartegenover vieren we hier ons leven van alledag, onze ups en downs, het leven in het voetspoor van Jezus.

Lees verder “Pasen, een niet te doven vuur!”

Nieuwe toekomst voor kerk Venhorst?

Donderdag avond 11 april j.l is op uitnodiging van de gemeente Boekel overleg gevoerd over de toekomst van de kerk van Venhorst met belanghebbende partijen. Aangeschoven waren gemeente Boekel, parochiebestuur Sint-Petrus, stichting leefbaar Venhorst, klankbordgroep kerkenvisie en werkgroep tuinonderhoud.  Aanleiding was het plan van Venhorstenaar Van Duijnhoven om kerkgebouw, pastorie en omliggende percelen over te nemen van de Sint-Petrus parochie.

Lees verder “Nieuwe toekomst voor kerk Venhorst?”

Dankwoord pastoor voor rapport kerkenvisie

 

Het parochie bestuur heeft, in 2016, een opdracht gegeven aan de werkgroep Kerkenvisie. Deze werkgroep levert een rapport aan dat tot stand gekomen is met de medewerking van veel mensen uit alle kernen. De waardering daarvoor is bijzonder groot! Het rapport wat gepresenteerd is mag gezien worden als een tussen resultaat. Het geheel is een zorgvuldig proces dat nog een vervolg krijgt. Het parochiebestuur zal eerst kennis gaan nemen van de inhoud om een goed beeld te vormen.

Dus dit betekent dat er momenteel geen enkele beslissing genomen is. Dat kan natuurlijk ook niet! Het vraagt om; zorgvuldige studie en onderling en uitgebreid gesprek in het bestuur.

 

Lees verder “Dankwoord pastoor voor rapport kerkenvisie”