Preek Pasen 2019

Beste communicanten, vormelingen, ouders, medechristenen, Als een lopend vuur gaat het goede nieuws van Jezus Verrijzenis de wereld rond. Overal, in alle landen, talen en culturen werd de Paaskaars, tijdens de paaswake van gisterenavond, als het licht van Christus, kerken en kapellen binnengedragen. Het licht verdrijft de duisternis. Pasen is ons grootste Christen familie feest, is een verhaal van hoop en vertrouwen. We vieren de verrijzenis van Jezus en daarmee ons geloof in het eeuwig leven, de dood is niet het einde, een nieuw leven wacht ons.

“Preek Pasen 2019” verder lezen

Pasen, een niet te doven vuur!

De Mattheuspassie vertelt – evenals de eigentijdse Passion, in klank en kleur het leven en sterven van de Man van Nazareth. Vaak – hoor je van mensen – herkennen en beleven ze daarin hun eigen struggle for life. Ons leven, dat we maar te leen krijgen, speelt zich af tussen geboren worden en dood gaan. Twee keer worden wij de kerk in gedragen: aan het begin en wellicht ook aan het eind. Tussen de schelpjes enerzijds en de kruisjes daartegenover vieren we hier ons leven van alledag, onze ups en downs, het leven in het voetspoor van Jezus.

“Pasen, een niet te doven vuur!” verder lezen

Nieuwe toekomst voor kerk Venhorst?

Donderdag avond 11 april j.l is op uitnodiging van de gemeente Boekel overleg gevoerd over de toekomst van de kerk van Venhorst met belanghebbende partijen. Aangeschoven waren gemeente Boekel, parochiebestuur Sint-Petrus, stichting leefbaar Venhorst, klankbordgroep kerkenvisie en werkgroep tuinonderhoud.  Aanleiding was het plan van Venhorstenaar Van Duijnhoven om kerkgebouw, pastorie en omliggende percelen over te nemen van de Sint-Petrus parochie.

“Nieuwe toekomst voor kerk Venhorst?” verder lezen

Dankwoord pastoor voor rapport kerkenvisie

 

Het parochie bestuur heeft, in 2016, een opdracht gegeven aan de werkgroep Kerkenvisie. Deze werkgroep levert een rapport aan dat tot stand gekomen is met de medewerking van veel mensen uit alle kernen. De waardering daarvoor is bijzonder groot! Het rapport wat gepresenteerd is mag gezien worden als een tussen resultaat. Het geheel is een zorgvuldig proces dat nog een vervolg krijgt. Het parochiebestuur zal eerst kennis gaan nemen van de inhoud om een goed beeld te vormen.

Dus dit betekent dat er momenteel geen enkele beslissing genomen is. Dat kan natuurlijk ook niet! Het vraagt om; zorgvuldige studie en onderling en uitgebreid gesprek in het bestuur.

 

“Dankwoord pastoor voor rapport kerkenvisie” verder lezen

Eerste exemplaar Kerkenvisie voor pastoor John v.d. Laar

 

Pastoor John van de Laar heeft het eerste exemplaar van de Kerkenvisie van de Sint-Petrusparochie Uden e.o. in ontvangst genomen. Dat gebeurde woensdag 3 april tijdens een bijeenkomst in het parochiecentrum in Uden. De Kerkenvisie is een weergave van de mogelijkheden en ideeën die er zijn om de zes kerkgebouwen in de parochie in de toekomst te behouden. Het gaat om de kerken van Uden, Volkel, Odiliapeel, Boekel, Venhorst en Zeeland. Op basis van visie kan het parochiebestuur zijn beleid bepalen voor de toekomst.

 

De presentatie van de Kerkenvisie was in het parochiecentrum in Uden. Dat gebeurde in een gezelschap met vertegenwoordigers van de parochie, het bisdom, de rijksoverheid, de provincie, de gemeenten Uden, Landerd en Boekel en met een afvaardiging van de zes klankbordgroepen, die in de kernen actief zijn geweest.

“Eerste exemplaar Kerkenvisie voor pastoor John v.d. Laar” verder lezen