Gildeheer

Onze pastoor is op 20 oktober tijdens een plechtige viering beëdigd als gildeheer van het Gilde St. Barbera en Lucia.

Rozenkrans bidden in Uden in oktober

Oktober is in de RK-Kerk de maand van de rozenkrans.  In veel parochies worden in oktober nog steeds gezamenlijke rozenkranssessies gehouden. Ook worden afbeeldingen van de Heilige Maagd extra gehuldigd. Deze maand wordt in de Petruskerk elke maandag, woensdag en vrijdag om 12.00 u. de Rozenkrans gebeden bij het Mariabeeld achter in de kerk.

Hartverwarmend afscheid

Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken die bij mijn afscheidsreceptie aanwezig was of die met een kaartje of briefje afscheid genomen heeft. De samenkomst van zovelen op 5 oktober heeft ons enorm veel goed gedaan en betekent een flinke opsteker voor mijn nieuwe start in Oss. In Gods naam verbonden: bedankt.

Diaken Pieter Raaijmakers.

Lezingen over de evangelist Mattheüs

De parochie organiseert dit najaar vier avonden over het Evangelie van Mattheüs. Wat weten we van de schrijver? Wie waren zijn toehoorders? Wat heeft hem bewogen en geïnspireerd om zíjn versie van het gebeuren met Jezus op te tekenen? Begeleiding door dhr. Jan Vogels, toegang is gratis.

Data: woensdag 30-10 in de Petruszaal in de oude pastorie, 13-11, 27-11 en 11-12 in het Parochiecentrum in Uden, van 20.00 – 22.00 uur.