All Hallows Eve

De vooravond van Allerheiligen, 31 oktober 18.30 u St. Petruskerk

Een Laagdrempelige gebedsviering met ruimte voor jong en oud om iemand te gedenken. Een viering waar iedereen welkom is!!

Een korte viering met mooie teksten en fijne muzikale ondersteuning. Hemel en aarde komen dicht bij elkaar tijdens deze viering. Net als het licht dat we gaan ontsteken. Licht dat het donker verdringt, al bij de eerste vlam.

Zo gedenken we onze overledenen, man of vrouw, opa of oma, broer of zus, kind, vriend of vriendin, mensen dichtbij of veraf, lang geleden gestorven, of nog maar pas; verdrietig en tegelijk dankbaar, ontheemd en tegelijk zo verbonden, eenzaam en toch nooit alleen.

Heel welkom aan iedereen die behoefte heeft om iemand te gedenken op een sfeervolle wijze om deze gebedsdienst mee te vieren, geschikt voor jong en oud. Na de korte viering is er gelegenheid tot ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade in het parochiecentrum.

Uitnodiging Herdenking Allerzielen 

Wij weten dat het overlijden van een geliefde een diepe ingreep is in het leven van degenen die achterblijven. Toch is er in het leven van alle dag vaak maar weinig ruimte voor rouw en verdriet. Onze geloofsgemeenschap wil op of rond Allerzielen stilstaan bij al onze overledenen, maar in het bijzonder bij degenen die sinds 15 oktober 2022 tot 15 oktober 2023 zijn overleden. Tijdens deze viering willen wij alle overledenen herdenken door het noemen van de naam en het ontsteken van een kaarsje voor elke dierbare.  

Hieronder vindt u een overzicht op welke dag, uur en plaats de verschillende vieringen in de verschillende kernen gaan plaats vinden.  De overledenen zullen worden herdacht in de kern waar de uitvaart heeft plaatsgevonden.  

Lees verder “Uitnodiging Herdenking Allerzielen “

Diamanten Kloosterfeest

Op 9 september viert Zuster Maria Karin van Rosmalen haar Diamanten Kloosterfeest. Namens de Sint Petrus parochie mag ik moeder Abdis, diamanten Zuster Karin van harte feliciteren met dit jubileum: van harte proficiat, dit betekent: moge het zo voort gaan. Ook de medezusters feliciteren wij van harte! En bidden bovenal om Gods Zegen en bescherming!

Parochieel Gemengd Koor Venhorst stopt

Helaas is het Parochieel Gemengd Koor uit Venhorst genoodzaakt te stoppen met de muzikale begeleiding van de erediensten in de Sint Jozefkerk in Venhorst.

De sterke afname van het ledenbestand, de fysieke gesteldheid van de dirigente, het stoppen van de organist, zijn er de oorzaken van dat het koor dat nog slechts uit vijf leden bestaat, niet meer in staat is de erediensten naar behoren muzikaal op te luisteren. Daarom is in samenspraak met het parochiebestuur en het pastoraatteam besloten om het koor, na vele decennia te hebben gezongen in de Sint Jozefkerk, op te heffen.

Als dank voor alle bewezen diensten zal er op vrijdagmiddag 8 september, om 15.00, een Eucharistieviering worden gehouden, waar voor de laatste maal de zang van het Parochieel Gemengd Koor te horen zal zijn. Iedereen is van harte welkom om deze viering bij te wonen.   

Open Monumentendag

Dit jaar staan de Open Monumentendagen gepland op zaterdag 9 en zondag 10 september. Dan is ook de Sint Petruskerk te Uden geopend.

Het thema van 2023 is Levend Erfgoed. Immaterieel erfgoed, of ‘Levend Erfgoed’, zijn de culturele gebruiken, tradities en ambachtelijke vaardigheden die mensen van huis uit hebben meegekregen, die zij zich eigen hebben gemaakt en die zij op hun beurt weer doorgeven. Onder dit thema valt ook de imposante en monumentale Petruskerk Uden, gereedgekomen in 1890.

De Sint Petruskerk is te bezichtigen op zaterdag 9 en zondag 10 september van 12.00 tot 17.00 u. Iedereen is van harte welkom!

Kijk rustig rond, geniet van de sfeervolle omgeving, de architectuur, de religieuze kunst, het glas in lood, stel je vragen aan de deskundige rondleiders en steek een kaarsje op!

Kom weetjes aan de weet die je ook gaat ontdekken en herkennen in andere kerken, bijvoorbeeld tijdens je vakantie.

Terugblik jubileum Margareth op 1 september:

Op 1 september jongstleden, stonden we in het parochiecentrum van Uden stil, bij het 40 jarig dienstverband met onze parochie van; Margareth van de Put-Strik. Tijdens een drukke receptie werd aan Margareth, als grote blijk van erkenning en waardering, namens de bisschop, monseigneur Gerard de Korte, de H. Johannes-Evangelistpenning van het bisdom ’s-Hertogenbosch uitgereikt, als teken van grote waardering voor alle werk. Zeer zeker van harte verdiend! Aansluitend aan de receptie was er nog een feestelijk samenzijn voor de familie en de vrienden.

Nogmaals van harte proficiat aan de Jubilaresse!

Pastoor John van de Laar.