Kermis.

Vrijdag begon de Kermis in Uden. Dit trok mijn aandacht omdat ik daar was, vanwege mijn extra werkzaamheden. En het deed mij denken aan; het verblijf in de revalidatie (aldaar), nu 2 jaar, geleden. Ik zag vanuit mijn kamer in Udens Duin, het kermis gebeuren van verre! Niets vermoedend nog, dat na het ongeluk, er zoveel verlies zou volgen.  En dan hoor je te vaak, tijd heelt alle wonden. Ik geloof daar vooralsnog niets van! Ook de profeet Amos, werd eens weggestuurd. Als profeet was hij niet in tel. WERD NIET GELOOFD! We weten dat hij, ondanks tegenstand en verdriet, doorging! Als profeet. In het evangelie werden de leerlingen twee aan twee uitgezonden. Er werd opgeroepen tot bekering.  En, men ging op pad, met alleen een stok. Niet extra belast, met geld of goed! Met alleen een stok. Op een stok kun je leunen! Wanneer er tegenslag is, gemis, ziekte, scheiding, of wat ook pijn doet, hoe belangrijk is het dan om een stok, een medemens te hebben, waar je op kunt leunen.  Ook God wil als die stok voor ons zijn. In de heilige communie, wil HIJ ons, in alle omstandigheden van het leven, tot steun en kracht zijn. De Eucharistie, ons samen vieren, is voor mij in elk geval een weldaad en zegen! Laten we voor elkaar als; die stok zijn, om op te leunen. En vertrouwen dat God ons altijd nabij is, in woord en sacrament. Tenslotte, niet geld of goed maakt gelukkig, maar nabijheid en liefde voor elkaar, van God!

Ga, en verkondig deze blijde boodschap. En doe; wat U gelooft!

Pastoor van de Laar.

Rondleiding Petruskerk Uden

 

De Sint Petruskerk is een begrip en een niet weg te denken markant punt in Uden. De bouw van de kerk is in 1890 voltooid, maar sindsdien ook weer aangepast en gerestaureerd. Er is veel te vertellen over de ontstaansgeschiedenis, de bouwstijl, de koepel, de kerkgang vroeger en nu, de beelden en symbolen, de orgels en de ‘bijzondere plekjes en weetjes’.

In juli zijn er twee rondleidingen in de Petruskerk: “Rondleiding Petruskerk Uden” verder lezen

Uitzendingen Kerkomroep

Alle vieringen vanuit de Petrus kerk in Uden worden uitgezonden met beeld en geluid, via internet door Kerkomroep.nl , voor diegene die niet bij de viering aanwezig kunnen zijn. Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming wettelijk ingegaan. Het kerkbestuur heeft aan de hand van deze verordening het “Protocol privacy beleid RK Parochie Sint Petrus” opgesteld. “Uitzendingen Kerkomroep” verder lezen

Opbrengst advents en vastenactie

Het totaalbedrag  is bekend  van de Advent –en Vastenaktie ten bate van het bouwen van een toiletgroep bij een school in Ghana, door Pastoor Patrick Owusu. Wij zijn blij dat we met zijn allen liefst € 11.925,- bij elkaar hebben weten te sprokkelen. Daar zit dus ook de opbrengst bij van de Vastenaktiemaaltijden in Uden en Boekel, de sponsorloop  van de kinderen en de Goede Doelenactie van Zeeland. Een speciale vermelding voor Odiliapeel;  deze kleine kern heeft relatief het meest binnengebracht. Maar iedereen, grote of kleine gevers,  heel veel dank namens  Patrick  !

Zieken en huisbezoek

Als u zelf,  een van uw familieleden, of kennissen er prijs op stelt om bezoek te  ontvangen van  iemand  van het pastoraatsteam, wilt u dat dan even laten weten via het parochiecentrum. Onze pastores zijn graag bereid u te komen bezoeken !