Levende kerststal in kerk Zeeland

Op maandag 9 december wordt een levende kerststal georganiseerd in de Zeelandse kerk. Dit evenement wordt opgeluisterd door het koor Decibel.

Aanvang 19.00 uur; iedereen is welkom, entree is gratis. Daarna gezellig samenzijn in Compostella.

Gildeheer

Onze pastoor is op 20 oktober tijdens een plechtige viering beëdigd als gildeheer van het Gilde St. Barbera en Lucia.

Rozenkrans bidden in Uden in oktober

Oktober is in de RK-Kerk de maand van de rozenkrans.  In veel parochies worden in oktober nog steeds gezamenlijke rozenkranssessies gehouden. Ook worden afbeeldingen van de Heilige Maagd extra gehuldigd. Deze maand wordt in de Petruskerk elke maandag, woensdag en vrijdag om 12.00 u. de Rozenkrans gebeden bij het Mariabeeld achter in de kerk.

Een Hartelijke Kerk!

 

In oktober 2016 verscheen van de hand van onze bisschop Mgr. De Korte het Beleidsplan voor het bisdom ’s-Hertogenbosch: ‘Samen Bouwen in Vertrouwen’. Als huidig pastoraal team en parochiebestuur staan we samengevat: (in een oneliner door Mgr. De Korte zelf zo verwoord:) “We willen ons inzetten voor een hartelijke gastvrije kerk waarin Christus centraal staat.”

“Een Hartelijke Kerk!” verder lezen

Pastoraatsgroep is samengesteld

De pastoraatsgroep heeft een praktische instelling, zoals de ziekencommunie brengen, mogelijk assisteren bij uitvaarten, voorgaan in woord en communievieringen wanneer de noodzaak zich aandient, huisbezoeken e.d.

Onderstaande personen zijn lid van de pastoraatsgroep.

Mevrouw Tineke van Gorp               (Uden)

Mevrouw Hanneke Bedeschi          (Uden)

De heer Geert Kuijpers                       (Uden)

Mevrouw Marianne Du Maine         (Uden)

Mevrouw Hanny Löbel                        (Boekel)

Diaken Henk van Thiel                        (Boekel, Venhorst, Odiliapeel, Volkel)

Pastoor John van de Laar                 (Uden, Zeeland)

Met veel dank en succes, pastoor John van de Laar.

Speciaal herdenkingsconcert in de Petruskerk

Op dinsdag 17 september werd een speciaal herdenkingsconcert ter herinnering van 75 jaar Operatie Market Garden uitgevoerd door een internationaal gelegenheidskoor, samengesteld uit 32 zangers en zangeressen uit betrokken landen, o.a. Amerika, Engeland, Duitsland en Nederland. Het was een prachtig concert waar grote belangstelling voor was .