Herbenoemd

John van de Laar is, voor een periode van vijf jaar, herbenoemd tot lid van het Kathedraal Kapittel in het bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Als één van de (9) kanunniken heeft het totale kapittel een adviserende functie en is (voor onze bisschop Mgr. De Korte) het hoogste adviesorgaan in het bisdom.

De pastoor is sinds 2005 kanunnik.

Bernadette Soubirous komt naar het bisdom van ‘s-Hertogenbosch

  1. 175 jaar geleden, in 1844, werd Bernadette Soubirous geboren en 140 jaar geleden stierf zij. Aan Bernadette verscheen Maria achttien keer in de Grot van Massabielle te Lourdes.  Vanwege het dubbele jubileum hebben de bisschop van Lourdes en de rector van het Heiligdom besloten dat de reliekschrijn van de Heilige Bernadette een rondreis gaat maken door Europa om de boodschap van Lourdes opnieuw uit te dragen.

“Bernadette Soubirous komt naar het bisdom van ‘s-Hertogenbosch” verder lezen

Rondleiding Petruskerk Uden

De Sint Petruskerk is een begrip en een niet weg te denken markant punt in Uden. De bouw van de kerk is in 1890 voltooid, maar sindsdien ook weer aangepast en gerestaureerd. Er is veel te vertellen over de ontstaansgeschiedenis, de bouwstijl, de koepel, de kerkgang vroeger en nu, de beelden en symbolen, de orgels en de ‘bijzondere plekjes en weetjes’.

In januari zijn er twee rondleidingen in de Petruskerk:

“Rondleiding Petruskerk Uden” verder lezen

De tijd tikt door!

 

Een jaarwisseling is voor veel mensen tóch een bijzonder moment. Er wordt teruggekeken met gevoelens van dankbaarheid of juist vol verdriet of spijt. Er zijn gebeurtenissen die het leven kunnen tekenen in de goede of in een andere zin. Hoe je het ook bekijkt, de tijd tikt door. 2019 werd 2020.

“De tijd tikt door!” verder lezen

Kerstbeelden groep Zeeland

 

De beelden in de kerststal van Zeeland hebben een metamorfose ondergaan. Alle beelden zijn door de heer Frans Hendriks zeer kundig opgelapt en geschilderd. Daarbij is het oude van de beelden behouden. Het vergde veel tijd, inzet en nauwgezetheid. We zijn als parochiebestuur Frans héél dankbaar voor deze tomeloze inzet! Eerste Kerstdag, tijdens de viering van 09.00 u, zullen de beelden opnieuw worden ingezegend. U bent van harte welkom daarbij aanwezig te zijn.

Pastoor John van de Laar.