Bijbelcursus;  7 Sleutels tot een beter begrip van de Bijbel

De Bijbel is het belangrijkste boek voor ons christelijk geloof. Toch is het voor veel katholieken een onbekend en ontoegankelijk boek. Dat is jammer, want wie de Bijbel goed leest, boort een bron van onuitputtelijke inspiratie aan. In de Bijbel zijn mensen aan het woord uit een volstrekt andere cultuur dan de onze. Ze formuleren vanuit een wereld -en mensbeeld dat enorm verschilt van het onze. “Bijbelcursus;  7 Sleutels tot een beter begrip van de Bijbel” verder lezen

Website wordt vernieuwd

Welkom op de site van Parochie Sint Petrus. De site wordt op dit moment in een nieuwe jas gegoten. Binnen enkele dagen zult u de vertrouwde informatie in deze nieuwe omgeving kunnen terugvinden. Hartelijk dank voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,

De web-beheerder.