Aandacht voor de ouderen!

Voor de derde wereld-dag van aandacht voor oude mensen knoopt paus Franciscus dit jaar op 23 juli aan bij de jonge vrouw Maria en haar oude nicht Elisabeth. Wanneer de engel Gabriel Maria aankondigt dat zij wordt overschaduwd door de Heilige Geest en de Zoon van de Allerhoogste zal baren, hoort zij tevens dat Elisabeth, ofschoon onvruchtbaar en oud, toch alsnog in de zesde maand is van haar zwangerschap van Johannes. De jonge vrouw reist naar de oude vrouw om haar terzijde te staan en Elisabeth erkent terstond de gezegende staat van Maria, ‘de moeder van mijn Heer’. En zij op haar beurt jubelt het uit: ‘Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen.’

Lees verder “Aandacht voor de ouderen!”

Vakantie is tijd maken:

Tijd maken om gewoon goed te zijn, liefdevol en vriendelijk.

Tijd maken om te lachen en om het leven met wat meer humor te kruiden.

Tijd maken om te luisteren en zo beschikbaar te zijn voor anderen. Tijd maken om stil te zijn, niet uit angst voor een druk leven, maar omdat de diepste waarden in stilte worden ervaren.

Tijd maken om na te denken, want het is de mens onwaardig oppervlakkig door het leven te glijden zonder kritisch oordeel over levensvisies die “in de mode” zijn.

Tijd maken om te bidden, bewust dat Gij, God, met ons leven begaan zijt.

Tijd maken om te beminnen en bemind te worden, want het leven waarin enkel het verstand meespeelt, doet ons geluk en dat van anderen, krimpen.

Tijd maken om iets moois te lezen, te genieten van de mooie dingen die zo talrijk aanwezig zijn rondom ons, als we ze willen zien.

Vakantiewens!

Vakantiewens!

Ik wens je toe wat velen niet hebben: tijd
Ik wens je tijd om verheugd te zijn, en te lachen,
en wanneer het je past, daar iets mee te doen.

Ik wens je tijd voor jouw doen en denken,
niet voor jezelf alleen, maar ook om te geven en uit te stralen.

Lees verder “Vakantiewens!”

Zomer, tijd van loslaten!

De maanden van zomer en zon zijn weer aangebroken. Licht en warmte om van te genieten. dicht bij huis in ons eigen land, of avontuurlijk en ver weg, over de grens. Waar u ook bent of gaat, het is te hopen dat het een periode mag zijn om tot rust te komen. Even het werk laten liggen, de routine doorbreken en genieten.

De agenda leegmaken en de tijd nemen om vrij te zijn. Ons leven als Christen kent ook zo zijn eigen ritme. Momenten waarop we varen op routine en ons laten meedrijven op de golven van traditie, veilig in de rituelen en gebruiken van de Kerk. Op andere momenten beseffen we, als Christenen, pas echt in onze kracht te staan wanneer we uit die routine breken en Zijn leven in ons alle ruimte geven. Wanneer we durven varen op de Kracht van God die iedere gedoopte in zich heeft. Soms is het moeilijk voor een mens die diepte in zichzelf te ontdekken. Moge deze zomerperiode een kans zijn Gods leven te zien in de rust van de natuur, maar vooral ook in de Ander. Je zult zien, daar is nog geen eens veel oefening voor nodig. Want Gods leven zien in de mens die op je weg komt, is bij uitstek de manier om te ontdekken dat Hij leeft in jou. Open je hart voor wie de Heer op je weg zet, en wandel de zomer in met Hem, dan kom je altijd veilig thuis!

DIAMANTEN JUBILEUM PATER LOUIS KESSELS, MILL HILL MISSIONARIS.

7 juli 2023 is het 60 jaar geleden dat Pater Louis Kessels priester werd gewijd in de kapel van het Sint Jozef college in Londen. In onze parochie gaan we dit samen vieren!

Op zondag 9 juli zal om 10.30u de diamanten jubilaris voorgaan in de Sint Agatha kerk te Boekel. Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeting en felicitatie in Nia Domo, Sint Agathaplein 6 te Boekel.

Van harte welkom!

Namens het parochiebestuur, Pastoor John van de Laar.