Pauselijke onderscheiding voor Jo van Rosmalen

Op zondag  27 januari ontving Jo van Rosmalen van de Petrusparochie, de allerhoogste pauselijke onderscheiding, Pro Ecclesia Pontifice uit handen van pastoor John van de Laar, tezamen met de pauselijke oorkonde en een dankbrief van onze bisschop Gerard de Korte. Jo werd geëerd  voor zijn jarenlange inzet als penningmeester en administrator in onze parochie.

 

Assistentie

Met ingang van 7 januari komt er een extra assistent naar onze Petrus parochie. Pater Louis Kessels, Mill Hill Missionaris, zal in elk geval t/m eind februari assisteren en in de pastorie van Uden verblijven.

Aanstelling pastoor van de Laar.

Met ingang van 7 januari 2019 ben ik definitief in de pastorie van Uden gaan wonen. En ik kom graag! Vanaf september 2017 heb ik de route Helmond / Uden heel vaak afgelegd. Het afscheid (na ruim 27 jaar) en het vertrouwen in de toekomst gaan we vieren in de Lucia kerk in Mierlo-Hout op 3 februari om 10.15 uur. De installatie tot pastoor van de Petrus parochie zal plaatsvinden in de Petruskerk te Uden op 24 februari om 10.30 uur. Mgr. De Korte zal tijdens deze viering voorgaan. Tenslotte: de pastorie in Uden mag een open huis zijn waar u van harte welkom bent! Dagelijks staat de koffie om 10.30 uur voor u klaar. Graag tot ziens!

Pastoor John van de Laar.

Massale belangstelling bij afscheid kapelaan Schaepman.

“De drie koningen zijn vandaag gekomen, maar eentje gaat er weer weg. Veel te vroeg”. Met die woorden tekende  Noud van der Heijden, vice-voorzitter het afscheid van kapelaan Herman Schaepman. Terwijl ook in de parochiekernen al afscheid genomen was, kwamen velen naar de Udense St. Petruskerk om de laatste Eucharistieviering van de kapelaan bij te wonen. Diaken Pieter Raaijmakers sprak van “het fenomeen Schaepman”. Nooit eerder had hij een priester meegemaakt die zich in zo’n korte tijd zo geliefd had weten te maken bij zoveel mensen. Kapelaan Schaepman is door de bisschop aangesteld in de St. Lucasparochie in den Bosch. Iedereen was het er over eens dat hij node gemist zal worden in Uden en omstreken.