Afscheid Jan de Laat als organist van het St. Caeciliakoor

Afscheid Jan de Laat als organist van het St. Caeciliakoor

Jan heeft aangegeven te gaan stoppen als vaste organist in de St. Petruskerk, daar de leeftijd nadert waarop het verantwoord is om dit te doen. Hij speelt al 65 jaar orgel en piano, deels als docent. Hij is onbetwist dé organist die de liturgische muziek in Uden groot heeft gemaakt. Zo ook in de Petrusparochie, waar Jan al 36 jaar met veel plezier het orgel bespeelt.

Jan is ook betrokken geweest bij de fusie tussen de drie koren, en voorzitter geweest van het St. Ceaciliakoor, en lid van de muziekcommissie. Een beroep doen op Jan was nooit vergeefs. Jan heeft met dirigent Willy Brouwers samengewerkt, en nu al een groot aantal jaren met Marcus de Haard bij het Ceaciliakoor. Zijn grote liefde gaat uit naar het Gregoriaanse gezang. Dat blijkt ook uit zijn passie voor Les Chanteurs Gregorian.

We gaan Jan missen, zowel als persoon als organist!  We hopen dat hij nog lang mag genieten van de liturgische muziek en we wensen hem alle mooie dingen toe die nog op zijn levenspad komen.

Eeuwfeest Sint-Agathakerk komt in zicht

In juni 2025 is Boekel 100 jaar gezegend met de monumentale Sint Agathakerk. Een gebouw waarmee bijna iedereen wel een binding heeft vanwege een doop, een communie of Vormsel, een huwelijk, een overlij- den of een bijzonder jubileum en natuurlijk de talloze eucharistievieringen. Deze mijl paal in de Boekels kerkgeschiedenis laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Een zevenkoppig comité is al maan den bezig met voorbereidingen. Het eeuwfeest van de Sint Agathakerk start op zon- dag 1 juni 2025 met een feestelijke Pontificale Hoogmis om 10.30 uur. De bisschop van ‘s-Hertogenbosch, mgr. dr. Gerard de Korte heeft toegezegd om in deze viering voor te gaan.

Mannenkoor St. Agatha, seniorenkoor De Blijde Herfstklanken en ‘Imémato’ zijn inmiddels benaderd en hebben in principe toegezegd om deze feestelijke viering muzikaal op te luisteren met hun zang en muziek. In de feestweek die volgt op zondag 1 juni wordt alles uit de kast gehaald om groot en klein, jong en oud, te betrekken bij het 100 jarig bestaan van de St. Agathakerk.

Lees verder “Eeuwfeest Sint-Agathakerk komt in zicht”

Bedevaart naar Kevelaer op zaterdag 24 augustus 2024

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor onze bedevaart weer begonnen en hopen wij ook dit jaar weer met ongeveer 250 pelgrims naar Kevelaer te mogen trekkenDe Broederschappen uit Ravenstein, Veghel, Oss en Wijchen – Beuningen (allen met omgeving) organiseren dit jaar samen de bedevaart. Over de invulling van deze dag kunnen we helaas nog weinig melden, omdat we nog met diverse koren, gilden en geestelijken in overleg zijn. Wat we wel weten is dat we op zaterdag 24 augustus a.s. vanaf de diverse opstapplaatsen naar Kevelaer vertrekken.

Lees verder “Bedevaart naar Kevelaer op zaterdag 24 augustus 2024”

Onthulling gedicht aan de St. Petruskerk

In november vorig jaar werd pastoor Van de Laar van de St. Petrusparochie benaderd door Udens stadsdichter Maarten v.d. Elzen om een gedicht van hem aan de kerk te bevestigen. De Kruisherenkapel en de Abdij van de Birgittinessen waren immers ook al gesierd met een van zijn gedichten. Om de kosten te dragen werd als sponsor de ‘buurman’ van het kerkgebouw gevonden: Notariskantoor Gerrits en Van Gulick zou de kosten op zich nemen.

En zo geschiedde: op 30 juni vond op gepaste feestelijke wijze de onthulling plaats van het gedicht ‘Petruskerk’, waaruit hier een strofe:

Zoveel emotie zoveel gebeurtenissen,

Van doop tot uitvaart, bruiden in het wit

En muziek die dwars door je heen gaat

Wierook, engelen, zilver en goud troosten

Wie het gedicht in zijn geheel wil lezen is natuurlijk van harte welkom om op het kerkplein een kijkje te komen nemen.