Protocol voor publieke vieringen in de R.-K. Kerk vanaf 1 juni, uitreiking Heilige Communie vanaf 14 juni.

In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld.

“Protocol voor publieke vieringen in de R.-K. Kerk vanaf 1 juni, uitreiking Heilige Communie vanaf 14 juni.” verder lezen

Preek Zesde zondag van Pasen, 17 mei.

Mijn Vader zal u op mijn gebed een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid.’ Die woorden vormen de belofte die Jezus deed in zijn afscheidsrede aan de apostelen: zij zullen de Geest van de waarheid ontvangen. En dat is een Geest die ze echt zullen nodig hebben, want anders zullen ze zijn zoals de rest van de wereld, dus niet ontvankelijk voor Gods Geest.

“Preek Zesde zondag van Pasen, 17 mei.” verder lezen