Dankwoord door Patrick Owusu Aboagye

Mij werd verteld toen ik een jongen was, in een van mijn catechismuslessen, dat het woord katholiek universeel betekent. Universeel in de zin dat we overal in de kerk dezelfde Heilige Eucharistie vieren. Een Ghanese priester kan de missen in Nederland vieren en de Nederlandse priester kan hetzelfde doen, mits hij de taal van de mensen spreekt. Toen ik begon met mijn priesteropleiding aan het Breda College in Rome, realiseerde ik me dat de katholieke kerk inderdaad een universele kerk is.

Lees verder “Dankwoord door Patrick Owusu Aboagye”

Vorderingen toiletgroep Ghana

Zoals wij op foto’s die father Patrick ons stuurde vanuit Ghana, kunnen zien, vorderen de werkzaamheden aan de toiletgroep gestaag. Niet zo snel als bij ons natuurlijk, maar wij hebben ook andere hulpmiddelen.