MET VERTROUWEN DE TOEKOMST IN!

Afgelopen weekend vierden we in de Petrus kerk het sacrament van het Vormsel en van de Eerste Communie. Het waren mooie en sfeervolle vieringen. Het sámen vieren raakte de mensen echt! In het bijzonder op zondag, met een zo volle en toch zo stille Sint Petrus kerk. Alles liep heel sereen, er was eerbied voor het Heilige. We zien duidelijk dat het Familiepastoraat een dragende kracht is in onze parochie. Toekomstbestendig. Een woord van dank aan het hele team van Petrus 2.0, aan de koster en de trouwe acolieten, aan het koor Deux Bornes. We gaan door op de weg van: samen voorbereiden én samen vieren!                     

Pastoor John van de Laar.

BIJZONDERE VIERINGEN:

We vieren in de Sint Petrus kerk te Uden op:

Zaterdag 8 juni om 18.30 uur:

Het sacrament van het Vormsel

Zondag 9 juni om 10.30 uur

Het sacrament van de Eucharistie in de Eerste Heilige Communie

Viering van de Eerste Communie en van het Vormsel

Vanaf september vorig jaar kwamen de kinderen samen in het parochiecentrum van Uden om zich voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie. Groep 4 bestaande uit 29 kinderen werd geleid door Patricia en Jesse. Het is dit jaar een enthousiaste groep. Ook de vormselvoorbereiding is gaande geweest vanaf september vorig jaar in groep 7 en 8. Een flinke betrokken groep. De ouders waren beter betrokken bij het proces dan voorafgaande jaren, via de oudercatechese door diaken Ton. Aansluitend vierden we elke keer samen in de Petrus kerk. Kortom; het familie pastoraat met 95 gezinnen en daarnaast nog het tienerpastoraat in onze parochie, is een zegen en staat voor een toekomst waarin krachten zijn gebundeld! In de Eucharistie geeft Jezus zichzelf als gebroken brood. Daarin is Hijzelf levensecht onder ons aanwezig. Mogen wij deze eeuwenoude kern van de Eucharistie ook aan de nieuwe generaties, aan onze kinderen, blijven doorgeven. Door samen te komen en ons geloof met elkaar te blijven delen. Niet alleen in mooie woorden, maar vooral in concrete daden. Geloven kunnen we niet in ons eentje, geloven dat doe je samen. Dat is de kernboodschap van het familie pastoraat. En dit alles in de kracht van de Heilige Geest wat we vieren in het Vormsel. Een woord van veel dank en waardering is hier zeker op zijn plaats aan alle teamleden van Petrus 2.0. Samen vormen zij het bruisend gezicht, bestaande uit veel toewijding, zorg en plezier. Super bedankt!   Pastoor John van de Laar.