Rondleiding Petruskerk Uden

 

De Sint Petruskerk is een begrip en een niet weg te denken markant punt in Uden. De bouw van de kerk is in 1890 voltooid, maar sindsdien ook weer aangepast en gerestaureerd. Er is veel te vertellen over de ontstaansgeschiedenis, de bouwstijl, de koepel, de kerkgang vroeger en nu, de beelden en symbolen, de orgels en de ‘bijzondere plekjes en weetjes’.

In juli zijn er twee rondleidingen in de Petruskerk: “Rondleiding Petruskerk Uden” verder lezen

St. Caeciliakoor Uden nodigt projectzangers uit.

Het St. Caeciliakoor Uden is zich aan het voorbereiden op een tweetal grote projecten die van start gaan direct na de zomervakantie. Het koor biedt de mogelijkheid aan gastzangers zich aan te sluiten om op projectbasis hieraan deel te nemen. Dat betekent in de praktijk dat in circa acht sessies de projectzangers, overwegend samen met het St. Caeciliakoor, terdege muzikaal worden voorbereid tot deelname aan de Kerstnachtmis op 24 december om 20.00 uur in de St. Petruskerk en eventueeel het Kerstconcert op 21 december om 19.30 uur, eveneens in de St. Petruskerk. De repetities zijn op acht zaterdagochtenden van 10.00 uur tot 12.00 uur en verspreid over de periode na de zomervakantie tot en met de kerst. Het repertoire voor de nachtmis bestaat uit de recent uitgebrachte Missa Brevis van Christopher Tambling. Daarnaast worden bekende en minder bekende Christmas Carols ingestudeerd. De partituur wordt tijdig voor aanvang van de eerste repetitie ter beschikking gesteld. Het geheel staat onder leiding van dirigent Marcus de Haard met aan het orgel Jan de Laat. De repetities zullen plaatsvinden in het Parochiecentrum aan de Kerkstraat in Uden. Aanmelden kan bij de secretaris van het St.Caeciliakoor: tinekevangorp@ziggo.nl

Father Patrick maakt er werk van.

Met het geld dat door onze parochie bij elkaar gebracht is in de Advent -en Vastenaktie wordt inmiddels in Ghana gewerkt aan de nieuwe toiletgroep bij het schooltje van father Patrick, de jonge priester in Ghana die met kap. Schaepman in opleiding zat in Rome. 

Het is mogelijk dat de priester half juli naar Nederland komt, o.a. om te bedanken.

Uitzendingen Kerkomroep

Alle vieringen vanuit de Petrus kerk in Uden worden uitgezonden met beeld en geluid, via internet door Kerkomroep.nl , voor diegene die niet bij de viering aanwezig kunnen zijn. Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming wettelijk ingegaan. Het kerkbestuur heeft aan de hand van deze verordening het “Protocol privacy beleid RK Parochie Sint Petrus” opgesteld. “Uitzendingen Kerkomroep” verder lezen