Boekpresentatie


Op zondag 21 januari zal Kluizenaar Theo van Osch, na de
viering van 10.30 uur in het parochiecentrum zijn nieuwe
boek presenteren.
Op zondag 28 januari zal deze presentatie plaatsvinden in het
Dorpshuis in Zeeland, na de viering van 9.00 uur in Zeeland.
U bent van harte welkom!

Filmavond maandag 8 januari 2024 ParochiecentrumUden


De Wereld Jongeren Dagen 2023 beleven door ogen van een
deelnemer?
Op maandag 8 januari 2024 wordt de documentaire ‘Samen
Onderweg’ vertoond in het parochiecentrum St. Petrus in Uden.
Inloop om 19.30 en start film om 20.00 uur.
Van harte welkom om samen te kijken. Hierna praten we nog
na over de film. De documentaire is gemaakt door Martijn
Derksen, inwoner van Uden. Hij is als filmmaker en deelnemer
naar de WJD in Lissabon is geweest.
Na een fantastische reis en 7 prachtige filmpjes ‘samen
onderweg’, waarbij thuis- en achterblijvers de avonturen van
de wereldjongerendagen konden meebeleven, is het WJDavontuur in beeld samengevat in een documentaire:
Uitgebreide beelden én toevoeging van delen uit de podcasts
die extra inhoud gaven aan de WJD-reis met als hoofdthema
“welke weg wil jij gaan”?
Graag tot 8 januari 20.00 uur.

Bijeenkomen en ontmoeten voor ouderen


U bent weer van harte welkom op dinsdag 2 januari 2024 in het
Parochiecentrum. Aanvang 10.00 uur.
We beginnen met een korte dienst van woord, gebed en
communie. Vervolgens is er koffie en thee.

Dankwoord Kerstdagen

Het was goed om, in onze zes kerken, samen het kerstfeest te
vieren. Om geloof te blijven houden in een toekomst die
vrede brengt, in onze zo kwetsbare wereld!
Graag dank ik alle mensen, die deze afgelopen kerstdagen,
volop meewerkten in onze kerken!
Bijzonder dank aan de kosters, acolieten, collectanten,
lectoren, kerkregelaars, de koren en muziekgezelschappen
voor de keurige opluistering.
Kortom: veel dank! Pastoor John van de Laar.