WereldLichtjesDag in Odiliapeel

Steek jij ook een kaarsje aan?

Elke tweede zondag in december vieren we WereldLichtjesDag. Op deze dag steken we om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het geleden is. Je kind blijft immers je kind. Voor altijd in je hart en gedachten! De wereld wordt zo letterlijk even wat lichter voor de mensen die een kind moeten missen. Dit verdriet hoef je niet alleen te dragen. U bent van harte welkom om op zondag 8 december WereldLichtjesDag in Odiliapeel te vieren. De viering is om 19.00 uur en vindt plaats in de Mariakapel (ingang kerk Heilige Kruisvinding).  Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom!

Lindy Timmers:  Ritueelbegeleider bij afscheid in opleiding

 

Hartverwarmend afscheid

Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken die bij mijn afscheidsreceptie aanwezig was of die met een kaartje of briefje afscheid genomen heeft. De samenkomst van zovelen op 5 oktober heeft ons enorm veel goed gedaan en betekent een flinke opsteker voor mijn nieuwe start in Oss. In Gods naam verbonden: bedankt.

Diaken Pieter Raaijmakers.

Lezingen over de evangelist Mattheüs

De parochie organiseert dit najaar vier avonden over het Evangelie van Mattheüs. Wat weten we van de schrijver? Wie waren zijn toehoorders? Wat heeft hem bewogen en geïnspireerd om zíjn versie van het gebeuren met Jezus op te tekenen? Begeleiding door dhr. Jan Vogels, toegang is gratis.

Data: woensdag 30-10 in de Petruszaal in de oude pastorie, 13-11, 27-11 en 11-12 in het Parochiecentrum in Uden, van 20.00 – 22.00 uur.

Homilie door pastoor van de Laar bij het platina priesterjubileum van pater Jan van Zeeland.

Toen Pater van Zeeland aan mij vroeg of ik bij gelegenheid van zijn platina priesterjubileum  de predicatie wilde verzorgen, heb ik natuur­lijk ja gezegd. Het is een eer om zoiets voor een medepriester te mogen doen, ikzelf als jongste priester van Zeeland en pater Jan als oudste.

“Homilie door pastoor van de Laar bij het platina priesterjubileum van pater Jan van Zeeland.” verder lezen

Uniek Priesterjubileum

Op zondag 1 september a.s. viert Pater Jan van Zeeland zijn 70 jarig priesterjubileum. Tijdens de viering van 9.00 u in de kerk van Zeeland zal worden stilgestaan bij dit Platina priesterfeest. De Jubilaris zal samen met pastoor John van de Laar voorgaan: de oudste en de jongste priester, beiden afkomstig uit Zeeland. Op verzoek zal de pastoor de feestpredicatie verzorgen. Het kerkkoor luistert deze viering op. Ook het Gilde Sint Jacobus zal de H. Mis feestelijk begeleiden. U bent van harte welkom!