Onze parochie wordt gedragen door vélen!

Onze parochie wordt gedragen door velen!

De Sint Petrusparochie, waartoe de geloofsgemeenschappen van Uden, Boekel, Zeeland, Volkel, Venhorst en Odiliapeel behoren, wordt gedragen door velen. Vrijwilligers in groten getale!

En Goddank mogen we rekenen op de inzet van álle pastores: diaken Van Thiel, pater Kessels en ondergetekende zijn benoemd door de bisschop. Maar gelukkig worden we trouw terzijde gestaan door: pater Nuyens, pater Snijders, pater Van de Ven, pater Driever, pastoor Ponsioen, pastoor de Bonth, diaken Van der Heijden en diaken Schepens. Het parochiebestuur is hen daarvoor zéér dankbaar. Samen trachten we vorm te geven aan de kerk van vandaag en die van de toekomst.

Nieuwe vrijwilligers zien we natuurlijk altijd graag komen.  Wees dus welkom!

 

Met veel groeten,

Pastoor John van de Laar.

WereldLichtjesDag in Odiliapeel

Steek jij ook een kaarsje aan?

Elke tweede zondag in december vieren we WereldLichtjesDag. Op deze dag steken we om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het geleden is. Je kind blijft immers je kind. Voor altijd in je hart en gedachten! De wereld wordt zo letterlijk even wat lichter voor de mensen die een kind moeten missen. Dit verdriet hoef je niet alleen te dragen. U bent van harte welkom om op zondag 8 december WereldLichtjesDag in Odiliapeel te vieren. De viering is om 19.00 uur en vindt plaats in de Mariakapel (ingang kerk Heilige Kruisvinding).  Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom!

Lindy Timmers:  Ritueelbegeleider bij afscheid in opleiding

 

Hartverwarmend afscheid

Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken die bij mijn afscheidsreceptie aanwezig was of die met een kaartje of briefje afscheid genomen heeft. De samenkomst van zovelen op 5 oktober heeft ons enorm veel goed gedaan en betekent een flinke opsteker voor mijn nieuwe start in Oss. In Gods naam verbonden: bedankt.

Diaken Pieter Raaijmakers.