GRIMMIGE SAMENLEVING, door Mgr. dr. Gerard de Korte

Begin mei was ik met een groep zieken in Lourdes. Zes dagen geen nieuws maar concentratie op de vieringen en de gesprekken met de zieken. Tijdens een bedevaart komt het beste in een mens naar boven. Mensen zijn vriendelijk, geduldig en behulpzaam. Terug in Nederland ging ik weer kranten lezen. Wat een contrast met de dagen in Lourdes. De oorlogen in Oekraïne en Gaza zaaien nog dagelijks dood en verderf, in Duitsland worden politici in elkaar geslagen en in onze universiteitssteden wordt de sfeer steeds grimmiger door het geweld van groepen studenten. Al veel langer kennen wij geweld tegen brandweermensen en ambulancepersoneel. Verbaal geweld, zo blijkt steeds meer, kan heel gemakkelijk omslaan in fysiek geweld.

Verruwing
Voor zover ik kan zien, is de verruwing van de samenleving al jaren aan de gang. Op sociale media wordt steeds meer beledigd en gescholden.

Lees verder “GRIMMIGE SAMENLEVING, door Mgr. dr. Gerard de Korte”

PINKSTEREN 2024

Sint Petruskerk Uden:

Zaterdag 18 mei 18.30 uur

Zondag 19 mei 10.30 uur

Maandag 20 mei 10.30 uur

Sint Agathakerk Boekel:

Zondag 19 mei 10.30 uur

Maandag 20 mei 10.30 uur

Heilige Jacobus de Meerdere kerk Zeeland:

Zondag 19 mei 09.00 uur

Maandag 20 mei 09.00 uur

Heilige Jozefkerk Venhorst:

Zondag 19 mei 09.00 uur

Heilige Antonius Abt kerk Volkel

Zaterdag 18 mei 18.30 uur Openluchtmis

Heilige Kruisvinding kerk Odiliapeel

Zaterdag 18 mei 18.30 uur

Pinksteren; het feest van de Geest

De heilige Geest, wat en wie moeten we ons daarbij voorstellen? Een vader, een zoon, dat zijn begrippen die wij kennen vanuit onze leefwereld. Maar geest is toch een ander verhaal. Ook binnen de Kerk in al haar denominaties is de heilige Geest een ruim begrip.

Want de Geest zorgt voor vernieuwing en verandering, maar is ook de Inspirator die vorm heeft gegeven aan het denken zoals die door generaties voor ons is vormgegeven en doorgegeven om te bewaren. Ook in deze zin is de Geest een onvatbaar iets. We kunnen Hem niet naar onze hand zetten. Gods Geest is niet te manipuleren naar menselijke maatstaf of norm. Dat alles overstijgt Hij! In God is geen verdeeldheid te vinden, Vader, Zoon en Geest zijn één in wezen met elkaar. Zit daarin ook niet de kracht van de Geest? Dat Hij aanvult wat ons als mens ontbreekt? Zijn zeven gaven zijn: wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, kennis, ontzag en liefde voor Gods Naam. Daarom bidden we vandaag dat Gods Geest ons hart mag vervullen, opdat wij kunnen groeien in leven en geloven binnen de ruimte die de Geest ons gegeven heeft binnen en buiten de Kerk! De Geest immers waait waar Hij wil.

Vol van Gods geest:

Pinksteren is het slotfeest van Pasen. Na zeven maal zeven dagen is de paastijd voltooid. Met Pinksteren is de maat vol; dan vieren we de komst van de H. Geest, die maakte dat het huis waar de leerlingen verbleven, van Hem vervuld was! In onze kerken, in ons huizen, waar wij als leerlingen van Jezus samenkomen, bidden we, dat ook wij vervuld mogen worden van die H. Geest. Die adem van God, die hevige wind die alles in beweging zet, mag ook ons vervullen. Ook wij mogen in de kracht van de Geest een nieuwe taal gaan spreken. Een taal waarvan de woorden de harten van de mensen zullen raken.

Met Pinksteren breekt een nieuwe tijd aan. De leegte die Jezus heeft achtergelaten na zijn hemelvaart, is helemaal vervuld door de Geest. De tijd van stil zwijgen gaat over in de tijd van vrijmoedig spreken en getuigen. Het einde van de paastijd is dus ook een nieuw begin. Een doorstart eigenlijk. Want nu kan de kerkgemeenschap pas echt gaan groeien. De Geest waait waar Hij wil en werkt zoals Hij wil. Daarvan getuigt ook Paulus. Hij kon zien dat die Geest van God op verschillende manieren in heel veel verschillende mensen zijn werk doet. Dat wij op de dag van Pinksteren de vurigheid van geloof mogen ontvangen om in deze wereld echt beeld en gelijkenis te zijn van God. Om vrede en vreugde te brengen aan alle mensen van goede wil.

Zalig Pinksteren!

Gebed:

Kom, Adem van God, blaas ons leven in, en maak ons tot mensen die handelen in uw geest, opdat wij uw schepping in stand houden en verbeteren. Kom, Kracht van God, ondersteun ons, versterk onze goede wil, dat we het goede willen voor iedere medemens, en daar ook daadwerkelijk inhoud aan geven. Kom, Vuur van God, maak ons vurig en enthousiast, opdat we ons geestdriftig inzetten voor Jezus’ idealen, en, daarvan getuigen!

Rondleidingen Sint Petrus kerk Uden.

De Petruskerk in Uden is een schitterend monument in de neo-romanogotische stijl, van de hand van architect Carl Weber. Na een bouwtijd van slechts drie jaar is deze koepelkerk gereedgekomen in 1890. Om tegemoet te komen aan de vraag van velen, hebben we rondleidingen georganiseerd. Ervaren rondleiders vertellen je alles over de bijzonderheden in en de ontwikkeling van de kerk vanaf de bouw tot heden. Zij laten je boeiende dingen zien die je daardoor ook in andere kerken gaat zien, b.v. tijdens  vakanties en laten je verwonderen over het glas in lood uit vier verschillende perioden.
Algemene rondleiding:   Zaterdag 18 mei 2024 van 14.30-16.00u.

Glas in lood rondleiding: Zaterdag 25 mei 2024 van 14.30-16.00u.

Deelnemen aan de rondleiding(en) kan door aanmelding via info@parochiesintpetrus.nl                      of  0413 263 154 (Op werkdagen van 09-12.00u)

De kosten per rondleiding zijn € 7,50 pp, inclusief naslagwerkje. Kinderen gratis.
N.b.: de rondleiding gaat niet door bij een eventuele uitvaart.

Meimaand-Mariamaand:

De meimaand is van oudsher bijzonder toegewijd aan Maria, de moeder van Jezus. Met name ook in mei gaan veel mensen op bezoek bij haar om haar te ontmoeten. Veel plaatsen in het Brabantse land en daarbuiten oefenen een grote aantrekkingskracht uit. Jongeren en ouderen weten de weg te vinden. Over Maria staat in het Evangelie weinig geschreven.

Op belangrijke plaatsen is zij nadrukkelijk aanwezig en betekent zij veel. Het nieuws van haar uitverkiezing deed haar schrikken. De opdracht om moeder van Gods Zoon te worden en Hem te begeleiden vond ze een opdracht die misschien te hoog gegrepen was voor haar eenvoudige persoon. Haar ja-woord tot de engel Gabriel en haar dienstbare hulp aan haar nicht Elisabeth laten zien dat ze open staat voor nieuwe ervaringen en dat ze de handen uit de mouwen wil steken. Met zorg en liefde heeft ze Jezus omgeven.

Lees verder “Meimaand-Mariamaand:”

BEDEVAART MEI SINT CORNELIUS

Zondag 5 mei vieren we traditie getrouw mei Sint Cornelius in Zeeland.

Er zijn twee Eucharistievieringen: 7.00u en 9.00u. Na beide vieringen is er gelegenheid om te genieten van koffie/thee met krentenbrood in het Dorpshuis, schuin tegenover de kerk in Zeeland.

Met een kinderzegen om 12.00u zal de kerk daarna sluiten. U bent van harte welkom!

De heilige Cornelius wordt door de Katholieke Kerk beschouwd als de eenentwintigste paus. Hij was bisschop van Rome van 6 of 13 maart 251 tot aan zijn marteldood in juni 253. De Kerk gedenkt hem op 16 september.

Lees verder “BEDEVAART MEI SINT CORNELIUS”

VOORBEDE VOOR DE OVERHEIDGod boven alle machten, in de naam van uw Zoon – als een knecht was Hij onze Heer en koninklijk was Hij ons van dienst – bidden wij U voor allen die geroepen zijn om als onze overheid uw mensen te dienen en uw recht hoog te houden. Voor onze koning Willem-Alexander en koningin Maxima bidden wij U: laat het woord van uw gratie hen beiden blijvend inspireren en maak zo, naar het model van Psalm 72, hun koningschap tot een bescheiden teken van de heerschappij van uw Vredevorst.

Lees verder “VOORBEDE VOOR DE OVERHEID”

St. Caeciliakoor Uden te gast in de Sint Janskathedraal Den Bosch

Traditiegetrouw wordt in de maand Mei in de St. Janskathedraal in Den Bosch Maria aanbeden door pelgrims uit het hele land. Dit jaar krijgt de pelgrimage een extra feestelijk tintje vanwege het 750-jarig bestaan van de koorzang. Al kort na de stichting van de Sint Jan ontwikkelde deze kerk zich tot een centrum voor kerkmuziek. Het is dan ook een grote eer voor het St. Caeciliakoor om tijdens deze bijzondere Mariamaand een van de eucharistievieringen te mogen opluisteren. De datum is vastgesteld op 12 mei om 12.00 uur. Ook onze Pastoor Van de Laar neemt deel aan de viering als concelebrant. Na de viering is er een rondgang door de stad waar vele pelgrims zich bij aansluiten. Het koor is al eerder te gast geweest tijdens deze Mariavieringen en het is een indrukwekkend gebeuren waar vele kerkgangers de weg naar toe weten te vinden. Ook de Gildes zijn van oudsher van de partij. Natuurlijk voert het koor ook liederen uit die geheel in het teken staan van Maria. Het St. Caeciliakoor heeft, naast de vaste koorzangers een groot aantal
gastzangers uitgenodigd.

Het koor staat onder leiding van dirigent Marcus de Haard en organist Jan de Laat.