Maatregelen vanwege het coronavirus

Vanwege het coronavirus hebben de Nederlandse bisschoppen enkele maatregelen afgekondigd, geldend zolang het virus nog niet onder controle is.
Dit betekent praktisch:
-dat de wijwatervaten in de kerk leeg zijn,
-van het de hand geven bij de vredeswens wordt aangegeven dit niet te doen,
-de communie kan alleen op de hand worden ontvangen, niet op de tong.

Als parochie zijn we gehouden aan deze maatregelen.
Bidden we om een voorspoedig herstel voor hen die in de wereld getroffen zijn, om een goede uitkomst van de behandelwijze.
Moge Moeder Maria ons tot voorspraak zijn.
Amen.

Pastoor John van de Laar.

Onze parochie wordt gedragen door vélen!

Onze parochie wordt gedragen door velen!

De Sint Petrusparochie, waartoe de geloofsgemeenschappen van Uden, Boekel, Zeeland, Volkel, Venhorst en Odiliapeel behoren, wordt gedragen door velen. Vrijwilligers in groten getale!

En Goddank mogen we rekenen op de inzet van álle pastores: diaken Van Thiel, pater Kessels en ondergetekende zijn benoemd door de bisschop. Maar gelukkig worden we trouw terzijde gestaan door: pater Nuyens, pater Snijders, pater Van de Ven, pater Driever, pastoor Ponsioen, pastoor de Bonth, diaken Van der Heijden en diaken Schepens. Het parochiebestuur is hen daarvoor zéér dankbaar. Samen trachten we vorm te geven aan de kerk van vandaag en die van de toekomst.

Nieuwe vrijwilligers zien we natuurlijk altijd graag komen.  Wees dus welkom!

 

Met veel groeten,

Pastoor John van de Laar.

WereldLichtjesDag in Odiliapeel

Steek jij ook een kaarsje aan?

Elke tweede zondag in december vieren we WereldLichtjesDag. Op deze dag steken we om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het geleden is. Je kind blijft immers je kind. Voor altijd in je hart en gedachten! De wereld wordt zo letterlijk even wat lichter voor de mensen die een kind moeten missen. Dit verdriet hoef je niet alleen te dragen. U bent van harte welkom om op zondag 8 december WereldLichtjesDag in Odiliapeel te vieren. De viering is om 19.00 uur en vindt plaats in de Mariakapel (ingang kerk Heilige Kruisvinding).  Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom!

Lindy Timmers:  Ritueelbegeleider bij afscheid in opleiding