VOORBEDE VOOR DE OVERHEIDGod boven alle machten, in de naam van uw Zoon – als een knecht was Hij onze Heer en koninklijk was Hij ons van dienst – bidden wij U voor allen die geroepen zijn om als onze overheid uw mensen te dienen en uw recht hoog te houden. Voor onze koning Willem-Alexander en koningin Maxima bidden wij U: laat het woord van uw gratie hen beiden blijvend inspireren en maak zo, naar het model van Psalm 72, hun koningschap tot een bescheiden teken van de heerschappij van uw Vredevorst.

Voor onze ministers bidden wij U: geef dat ze hun naam waar maken als dienaars van mensen, dat ze hun macht vóór alles gebruiken ten dienste van hen die machteloos zijn, dat ze zich onderscheiden door visie en durf. Voor onze volksvertegenwoordigers bidden wij U: laat bezorgdheid om uw wijde wereld zwaarder wegen dan de enge zorgen van partijbelangen en posities, laat gerechtigheid en waarheid meer in tel zijn dan stemmenwinst. Voor alle politici bidden wij U:
bewaar hen ervoor dat ze zich verliezen aan hun bedrijf en houd ons af van oordelen die onrechtvaardig zijn en onbarmhartig. Voor ons allen bidden wij U: laat moedeloosheid niet de overhand krijgen en ons verhinderen gebruik te maken van de mogelijkheden die wij bezitten als stemhebbende mensen, laat eigenbelang ons niet zo beheersen dat we de ogen gesloten houden voor de wereld om ons heen en de toekomst voor ons uit. Voor heel uw wereld bidden wij U: wil niet toestaan, o God, dat uw goede aarde zo geteisterd wordt,
wakker de wil tot vrede aan bij hen die belast zijn met de grote verantwoordelijkheden en bij ons kleine mensen die denken geen gewicht te hebben, versterk de weerzin en de weerstand tegen het onmenselijke geweld, tegen de onduldbare onderdrukking, tegen het onrecht dat we laten bestaan, tegen de ellende die we elkaar aandoen, geef de mensen nieuwe hoop en zegen hen met vindingrijkheid en volharding. Amen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *