Pastoraat

Pastoor John van de Laar

Het basispastoraat in een parochie bestaat uit een veelheid aan taken, variërend van de toediening van sacramenten en geloofsverkondiging tot maatschappelijk werk en persoonlijke contacten.

In het nieuwe beleid wordt het pastoraat gericht op de mens als geheel. Om hieraan gestalte te geven is een aantal speerpunten benoemd waaromheen het pastoraat zal zijn georganiseerd.

Deze speerpunten zijn: Jeugd en Jongeren, Huwelijk en Gezin, Roeping en Vorming, Kerk en Samenleving. Bijzonder speerpunt is het eerdergenoemde Persoonsgebonden pastoraat.

Leden van het pastoraatteam vervullen de functie van ‘speerpunthouder’ in elk van deze aandachtsgebieden:

Speerpunt/doelgroep

Pastoraal teamlid

Roeping en Vorming:
Jeugd en Jongeren:
Kerk en Samenleving: Diaken Pieter Raaijmakers.  
Persoonsgeb. pastoraat: Diaken Henk van Thiel.
Huwelijk en Gezin:
Liturgie: