St. Caeciliakoor Uden

Het Sint Caeciliakoor

Het St. Caeciliakoor is een 4 stemmig gemengd kerkkoor dat verbonden is met de St. Petrusparochie te Uden. Dit koor is in 2008 ontstaan door een fusie van 3 parochiekoren (St. Petrus, H. Paulus en H. Pius X) vanwege het samengaan van de 3 Udense parochies. We hebben rond de 50 enthousiaste vrouwen en mannen die graag samen zingen. Het koor staat onder leiding van Marcus de Haard en de organist is Jan de Laat.

Doelstelling

Het koor heeft zich ten doel gesteld om muziek tijdens de liturgische en andere kerkelijke vieringen naar beste vermogen te verzorgen. Dit doen we zowel afzonderlijk, als ook in samenwerking met de geloofsgemeenschap die in de vieringen aanwezig is.

Repertoire

We hebben een divers repertoire aan kerkelijke liederen en missen. De eucharistie kan op verschillende manieren muzikaal ondersteund worden. In de muziekmappen treffen we dan ook niet alleen Nederlandse, Latijnse, Duitse en Engelse liederen en missen aan, maar ook Oost-Europese liederen als ‘Izje Cheruvimy’ en Taizé repertoire.

Repetities

De repetities zijn elke donderdagmiddag van 13.15 tot 15.30 uur in het parochiecentrum in de Kerkstraat te Uden. Als u interesse hebt om eventueel lid te worden dan bent u van harte welkom op onze repetities om geheel vrijblijvend te zien hoe het er bij de repetities aan toegaat. Van te voren aanmelden is niet nodig.

Eucharistievieringen

Wij zingen iedere eerste en derde zondag om 10.30 uur en elke tweede en vierde zaterdagavond van de maand om 18.30 uur. Verder in de vieringen tijdens hoogfeesten.

Informatie

Contributie

De contributie bedraagt 25 euro per jaar. Hiervoor wordt o.a. eenmaal per jaar een Caeciliafeest georganiseerd.

Secretariaat

Tineke van Gorp.  tinekevangorp@ziggo.nl

Voorzitter

Alfons van den Berg.  marpel.vdberg@kpnmail.nl

Dirigent

Marcus de Haard.  info@musicforpeople.nl

Organist

Jan de Laat.  j.l.delaat@planet.nl