Intervalkoor Pius X Uden

Intervalkoor Pius X

Ons koor bestaat uit 31 enthousiaste leden met een sterke onderlinge betrokkenheid. Gezelligheid hebben wij hoog in het vaandel staan en wij zingen met veel plezier onder leiding van Karin de Rijk, onze dirigente. Op het orgel worden wij begeleid door diverse organisten.

Repertoire

Het koor is opgericht in november 1993 op verzoek van Jacques Leo, destijds pastoor van de H. Pius X/H. Geestparochie. Hij wilde graag ondersteuning van de volkszang op zaterdagavond in de Pius X kerk en vroeg aan Martien van der Venne om een koor op te richten. Onder zijn bezielende leiding hebben wij een afwisselend repertoire opgebouwd, waaraan we regelmatig nieuwe liederen toevoegen.

Wij zingen hoofdzakelijk een-of tweestemmige Nederlandse liederen.

Vieringen

Op zaterdagavond/zondagmorgen zingen wij regelmatig in de Petruskerk te Uden. Incidenteel verzorgen wij een viering in de kerkdorpen van de Parochie Sint Petrus. Ook verzorgen wij vieringen op verzoek, in de Kruisherenkapel in Uden, in verzorgings-en verpleeghuizen in Uden en omgeving.

Repetities

De repetities zijn op woensdagavond in het Parochiecentrum van 19.30 uur tot 21.30 uur waarbij halverwege de repetitie tijd is voor een kopje koffie met koekje.

Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden.

Voorzitter

Willem Meijer. 0413 245858

Penningmeester

Ine Verberne. 0413 264974

Secretaris

Maria Weerts. 0413 264592