Intervalkoor Pius X Uden

Het Intervalkoor

Ons koor bestaat uit 37 enthousiaste leden met een sterke onderlinge betrokkenheid. Gezelligheid hebben wij hoog in het vaandel staan en wij zingen met veel plezier onder leiding van Karin de Rijk, onze dirigente. Op het orgel worden wij begeleid door Ger van Druten.

Intervalkoor Pius X

Repertoire

Het koor is opgericht in november 1993 op verzoek van Jacques Leo, destijds pastoor van de H. Pius X/H. Geestparochie. Hij wilde graag ondersteuning van de volkszang op zaterdagavond in de Pius X kerk en vroeg aan Martien van der Venne om een koor op te richten. Onder zijn bezielende leiding hebben wij een afwisselend repertoire opgebouwd, waaraan we regelmatig nieuwe liederen toevoegen.

Wij zingen hoofdzakelijk een-of tweestemmige Nederlandse liederen.

Vieringen

Wij zingen regelmatig op zaterdagavond om 18.30 uur in de Petruskerk. Ook verzorgen wij vieringen op verzoek, in de Kruisherenkapel in Uden, ziekenhuis Bernhoven, en in verzorgings-en verpleeghuizen in Uden en omgeving.

Tevens worden we regelmatig gevraagd voor het muzikaal begeleiden van avondwakes.

Repetities

De repetities zijn op woensdagavond in het Parochiecentrum van 19.30 uur tot 21.30 uur waarbij halverwege de repetitie tijd is voor een kopje koffie met koekje.

Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden.

Voorzitter

Hans Dortmans.  0413 263206

Penningmeester

Ine Verberne. 0413 264974

Secretaris

Maria Weerts. 0413 264592