Mededeling van het parochiebestuur betreffende kerk Volkel

Op woensdag 17 april werd onze aandacht getrokken door een artikel in het Brabants Dagblad onder de titel: ‘Toekomst kerk Volkel gered: dorp krijgt een gezondheidscentrum met huisarts en oogkliniek’. Dit artikel had betrekking op de jaarvergadering van de Dorpsraad Volkel van 16 april, waarin o.a. de mogelijke herbestemming van de kerk werd besproken.

Het bestuur van de Sint Petrusparochie, waar de H. Antonius Abt-kerk in Volkel deel van uitmaakt, was echter niet uitgenodigd voor deze vergadering waar de mogelijkheden rond de toekomst van de kerk werden toegelicht door de projectontwikkelaar en de architect. Het bestuur was hierdoor niet in de gelegenheid om op een aantal punten uit deze toelichting nader in te gaan en waar nodig te rectificeren. Het bestuur stelt er prijs op om dat langs deze weg alsnog te doen.

Wij willen daartoe op de volgende punten wijzen:

  1. De voorgenomen herbestemming tot de inrichting van de kerk is dinsdag 16 april gepresenteerd;
  2. De sociaal maatschappelijke nieuwe bestemming van het kerkgebouw zal altijd in de geest van het geloof zijn;
  3. De parochie Sint Petrus is juridisch eigenaar van de kerk;
  4. Er is geen koopovereenkomst aan het parochiebestuur voorgelegd, al ligt een en ander wel in de lijn der verwachtingen;
  5. Er blijft een gebedsruimte aanwezig in de kerk;
  6. De kerk is niet aan de eredienst onttrokken en de reguliere eucharistievieringen blijven doorgaan;
  7. De pastorale zorg blijft te allen tijde gegarandeerd.

Het parochiebestuur betreurt het dat als gevolg van voortijdige, onvolledige en deels onjuiste berichtgeving de lokale gemeenschap mogelijk op het verkeerde been is gezet. Het bestuur zal er alles aan doen om in de toekomst deze gemeenschap mee te nemen in de ontwikkelingen rond de herbestemming van het kerkgebouw. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met het parochiecentrum, op werkdagen tussen 09.00u en 12.00u.

Het parochiebestuur Sint Petrusparochie, 20 april 2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *