Gebed om vrede!


God, Gij die met mensen zijt begaan, hoor ons, hoor ons bidden aan.
Hoor ons bidden om vrede, om vrede tussen Rusland en Oekraïne,
om vrede tussen mensen die elkaars buren zijn, om vrede op het
wereldtoneel, om vrede, om uw vrede, hoor ons bidden aan.
Hoor ons bidden om wijsheid, om wijsheid voor de leiders die oorlog
in hun hart lijken te hebben, dat zij tot inkeer komen. Om wijsheid
voor hen die beslissingen nemen die de levens van ontelbare mensen
raken, dat zij uw weg kiezen. Om wijsheid voor mensen die direct
geraakt worden, dat zij hun menselijkheid mogen en kunnen
behouden. Om wijsheid voor iedereen, dichtbij oorlogshandelingen of
ver weg, dat de angst, die de wortel is van oorlog en geweld, het
verstand en het verlangen naar vrede niet overwoekert. Hoor ons, hoor
ons bidden aan. Hoor ons bidden om kracht, voor hen die nu leven
waar het oorlog is, dat zij voelen dat U bij hen blijft. Voor hen die uit
het dagelijkse leven moeten stappen, om veiligheid te vinden. Voor
hen die gewond raken, voor hen die hun leven verliezen: hou hen vast.
U die met ons bent begaan, hoor ons. God, Gij die met mensen zijt
begaan, hoor ons bidden, hoor ons roepen, hoor ons smeken aan.
Amen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *