Goede contacten!

Het is belangrijk in de kerk én de maatschappij om met elkaar in gesprek te blijven en goede contacten te onderhouden. Sámen van gedachten wisselen, openstaan voor elkaars mening, met respect elkaar bejegenen, het is van levensbelang.

In die geest onderhouden wij als parochie óók goede contacten met het bisdom en met onze bisschop Mgr. De Korte.

Aflopen zondag; 21 juli bracht de bisschop een bezoek aan de kern Zeeland door voor te gaan in de zondagmis van 9.00u. De bisschop stelde zich daarvoor (onverwacht) beschikbaar, óók om de parochie van dienst te zijn en hulp te bieden “als pastoor” zoals zijn secretaris Freek het aan de telefoon verwoorde. Het was een mooie viering en positief treffen.

Dinsdag 23 juli tref ik de bisschop in Den Bosch om, samen met het parochiebestuur van de Benedictus parochie in Oss en omgeving waar ik nog steeds waarnemend pastoor mag zijn, van gedachten te wisselen. We hebben als bestuur alle kernen aldaar bezocht en zijn verslag gaan uitbrengen. Met elkaar in gesprek blijven en goede contacten onderhouden zijn van levensbelang voor de toekomst van onze parochies.

Tenslotte: helpende handen, meedenken, het is allemaal heel welkom!

Geniet daarbij van deze vakantie en zomertijd.

Veel groeten vanuit de pastorie van Uden,

Pastoor John van de Laar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *