Geen Energietoeslag nodig?

Gelukkig zijn er mensen die het zich kunnen veroorloven om te zeggen dat zij de energietoeslagen die in november en december uitbetaald gaan worden eigenlijk niet nodig hebben, en de uitkering misschien wel geheel of gedeeltelijk aan een goed doel willen schenken.

Wij willen u graag attent maken op onze Stichting Interkerkelijk Noodfonds Uden, die zich inzet voor de minderbedeelden in onze directe omgeving, en die uw financiële steun heel hard nodig hebben !

In deze Stichting zijn de volgende 3 kerkgenootschappen vertegenwoordigd:

a.            Christelijke Gemeente De Levensboom Uden

b.            Protestantse Gemeente Uden-Veghel

c.            De Sint Petrusparochie

Deze Stichting helpt mensen die acuut financiële hulp nodig hebben om daarmee te voorkomen dat de persoon of gezin in de problemen komt. Elke bijdrage is welkom op bankrekeningnr.: NL54 RABO 0323 9863 58 t.n.v. HELP Interkerkelijk Noodfonds Uden

Bij voorbaat dankt de Stichting u heel hartelijk voor uw donatie !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *