Veilige omgeving voor kinderen en ouders.

Per leeftijdscategorie komen groepen kinderen binnen Petrus 2.0 bij elkaar om catechese te volgen, de ouders komen apart samen voor de oudercatechese. Wij willen kinderen en ouders een veilige omgeving bieden. Zo zullen de ruimtes steeds goed nagekeken worden op veiligheid voor de kinderen en zullen de groepen altijd door twee personen uit verschillende gezinnen begeleid worden. We houden graag de lijntjes kort en willen zo toegankelijk mogelijk zijn. Ter plekke elkaar even aanspreken kan dus altijd. Bij voorkomende vragen en suggesties is de catechist van de deelgroep waar uw kind in zit het eerste aanspreekpunt. Mocht het voorkomen dat u ergens over wilt doorpraten, dan kunt u contact opnemen met Ingrid van Meer, contactpersoon van het Familiepastoraat, via ingridvanmeer@petrus2puntnul.nl

Naast de contactpersoon is er ook een vertrouwenspersoon voor met name Petrus 2.0 aangesteld. Als er zaken zijn rond Petrus 2.0 die u wilt bespreken maar waar u met de catechist en de contactpersoon niet uitkomt, is het Henriette Visser die dan benaderd wordt. Hieronder stelt zij zich aan u voor.

Petrus 2.0 is een belangrijk onderdeel van onze parochie. Namens het pastoraal team ben ik gevraagd of ik met name voor dit onderdeel van de parochie de vertrouwenspersoon zou willen zijn. Het is immers nodig dat er in een parochie een vertrouwenspersoon benaderd kan worden indien mensen zich onveilig voelen in hun ( vrijwilligers-)werkzaamheden óf tijdens deelname van gespreksgroepen. Het is een nieuwe functie in onze parochiegemeenschap. Eigenlijk hopen we met elkaar dat er heel weinig meldingen zullen zijn. Daarom wil ik me daar graag voor inzetten.

Ik ben Henriëtte Visser. Ik ben 68 jaar, en sinds 2 jaar gepensioneerd. Ik ben gehuwd met Rob Visser, en samen hebben we twee kinderen; een dochter en een zoon. Ik ben 42 jaar werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs als docente Engels. Daarnaast was ik ook mentor van leerlingen en opleider van komende docenten. Vooral de rol als mentor die ook voor een groot deel coachend was, hebben mijn leerlingen als zeer positief ervaren. Een luisterend oor, en ervoor zorgen dat de leerlingen gezien werden, speelden daarin een grote rol. Deze ervaring zet ik graag in als vertrouwenspersoon bij Petrus 2.0, waarbij we gezamenlijk naar een oplossing gaan zoeken.

Ik ben te bereiken via vertrouwenspersoonsintpetrus@gmail.com .

Zie ook :  Gedragsregels veilige parochie (1)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *