Overweging over Maria

God heeft Maria een bijzondere rol gegeven in de Kerk en de wereld. Toen Jezus aan het Kruis hing, heeft Hij Zijn Moeder gegeven aan Johannes, Zijn beste vriend: “Johannes, ziedaar uw Moeder (…) Moeder, ziedaar uw zoon”. Door ons doopsel zijn wij ook vrienden van de Heer en ook tot ons zegt Hij: “ziedaar uw Moeder”. Maria is onze Moeder.

God heeft de hele mensheid, al Zijn mensen, toevertrouwd aan de bescherming van Maria. Zij is onze Voorspreekster en Helpster. Onze Hemelse Moeder Maria is degene die ons de Heilige Geest, Gods liefde en vrede, bemiddelt. De bedevaartplaatsen, ook in Nederland, zijn voor veel gelovigen veilige havens in de woelige wereldzee. Mensen werden en worden hier diep geraakt en geïnspireerd. De meimaand is toegewijd aan Maria. Als we hier komen, in de kerk, ontmoeten we de verrezen Heer in de Heilige Eucharistie en dan gebeurt er iets. We worden wakker geschud en aangemoedigd door de Heer zelf. We mogen elkaar eraan herinneren dat wij de volgelingen van Jezus, de Heer zijn en dat we dat mogen laten zien overal waar we leven en zijn. Roepen wij in deze meimaand, de voorspraak in van Maria, opdat Zij ons zou helpen bij alles wat ons bezig houdt, tot geluk van onszelf en van elkaar. Moeder Maria, bidt voor ons.

Pastoor John van de Laar.

Een ontdekkingsreis met Peerke Donders; ga je mee ?

‘In de voetstappen van… Peerke Donders’ is een dagbedevaart, afgestemd op gezinnen. Een (korte) dag trekken zij, samen met u, als pelgrims door het Goirke en Tilburg Noord, de plaatsen waar Peerke zijn Tilburgse jaren doorbracht. Een speelse tocht waarbij de gezinnen de Tilburgse missionaris Peerke Donders op verschillende manieren ontmoeten en leren kennen.

“Een ontdekkingsreis met Peerke Donders; ga je mee ?” verder lezen

Nijmeegse hoogleraar en priester Titus Brandsma op 15 mei heilig verklaard

De katholieke kerk maakte, enige tijd geleden, bekend dat Paus Franciscus de Nijmeegse hoogleraar en priester Titus Brandsma (1881-1942) op 15 mei heilig zal verklaren. Brandsma was rector magnificus en hoogleraar Filosofie aan de Radboud Universiteit – destijds Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij kwam om het leven in concentratiekamp Dachau, een half jaar nadat hij wegens zijn verzet tegen het nationaalsocialisme door de nazi’s was gearresteerd. In 2005 werd hij verkozen tot Grootste Nijmegenaar aller Tijden.

“Nijmeegse hoogleraar en priester Titus Brandsma op 15 mei heilig verklaard” verder lezen

Info-inschrijfavond communie en vormsel seizoen 2023

Dinsdag 10 mei en woensdag 11 mei zullen we twee
identieke informatieavonden verzorgen m.b.t. het nieuwe
voorbereidingsjaar. Beide starten om 19.00 uur en duren tot
uiterlijk 20.00 uur. Locatie; parochie centrum, Kerkstraat 25
te Uden. Parkeren kan achter het parochiecentrum en op het
kerkplein.
Tijdens deze avond nemen wij u mee in hoe wij binnen de st
Petrus parochie de voorbereiding op de eerste heilige
communie en het heilig vormsel hebben geïntegreerd binnen
het Familiepastoraat
Het nieuwe seizoen start op zaterdag 25 september 09.30
uur. Verdere informatie wordt u gegeven tijdens de
infoavond.
We heten u van harte welkom!
Namens team Petrus 2.0
Pastoor John en Ingrid v Meer, 0612867084

 

Pasen 2022: Jezus in het midden van het leven

Op die eerste dag van de week gaan de twee Maria’s naar het graf van Jezus. Bij het graf gekomen overkomt hun een wereldschokkende gebeurtenis. De vaste grond onder hun voeten is weg. Het lijkt me niet meer dan normaal dat die twee vrouwen staan te beven van schrik. Wat is hier gebeurd? Een engel rolt de steen voor het graf weg en gaat er triomfantelijk op zitten. De beide Maria’s zijn overdonderd.

Easter. Resurrection. Stone wall with Jesus Tomb

Ze komen om Jezus te zoeken en nu gebeurt er dit. Meer nog: de engel zegt zelfs dat Jezus er niet meer is; ze zoeken Jezus tevergeefs. De vrouwen waren op zoek naar de gekruisigde, de dode Jezus en Die is er niet meer. Want Jezus is verrezen; Hij leeft. De engel nodigt de vrouwen uit om te komen kijken, om tot inzicht te komen. De engel zegt: “Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft!” Hij is niet bij de doden, Hij is te vinden bij de levenden. Dat is voor ons op Pasen de boodschap: wij mogen gaan zoeken naar onze oorspronkelijke bezieling, naar onze roeping, naar dát moment waarop wij Gods nabijheid hebben gevoeld. En daar, midden in het leven, zullen we Hem wéér ontmoeten. Geloven in de verrezen Heer is ook geloven in de opstanding van onszelf en van onze geloofsgemeenschap. Het wordt Pasen! Het feest van de verrijzenis en het leven, dat ons kracht geeft en bezieling schenkt. Een belofte dat leven sterker is dan de dood. Ons geloof in het eeuwig leven, over de grens van de dood heen, is de kern van de blijde boodschap. Dat gaan we sámen vieren. Van harte wens ik u allen, mede namens mijn teamgenoten en trouwe medewerkers en medewerksters, een Zalig Paasfeest toe!

Pastoor John van de Laar.

Goede week en Pasen

Weet u het nog? De Goede week en Pasen in 2020? De kerken waren toen dicht, we vierden alles digitaal.

Weet u het nog? De Goede week en Pasen 2021? De kerken waren slechts open voor een klein aantal bezoekers.

Dit jaar mogen we heel dankbaar zijn dat we de Goede week mogen vieren en Pasen, hopelijk in dankbare en grote getale.

Sint Petrus kerk Uden:

Donderdag 14 april 19.00 uur Witte Donderdagviering, aansluitend open kerk voor aanbidding tot 20.45 uur

Vrijdag        15 april    15.00 uur Kruisweg

Vrijdag        15 april    19.00 uur Goede Vrijdagviering

Zaterdag     16 april    19.00 uur Paaswake Petrus 2.0

Zondag        17 april    10.30 uur Hoogmis van Pasen

Maandag     18 april    10.30 uur Hoogmis van Tweede Paasdag

Sint Agathakerk Boekel:

Donderdag  14 april   19.00 uur Witte Donderdagviering

Vrijdag         15 april   15.00 uur Kruisweg

Zaterdag      16 april   21.00u Paaswake

Zondag        17 april   10.30 uur Hoogmis van Pasen

Maandag     18 april    10.30 uur Hoogmis van Tweede Paasdag

Heilige Jacobus de Meerdere kerk Zeeland:

Donderdag    14 april    19.00 uur Witte Donderdagviering

Vrijdag           15 april    15.00 uur Kruisweg

Zondag          17 april    09.00 uur Hoogmis van Pasen

Maandag       18 april    09.00 uur Hoogmis van Tweede Paasdag

Heilige Jozef kerk Venhorst:

Vrijdag          15 april    15.00 uur Open kerk

Zondag          17 april    09.00 uur  Hoogmis van Pasen

Heilige Antonius Abt kerk Volkel:

Vrijdag         15 april    15.00 uur Open kerk

Zondag         17 april     10.30 uur Hoogmis van Pasen

Heilige Kruisvinding kerk Odiliapeel:

Vrijdag           15 april     15.00 uur Open kerk

Maandag        18 april     10.30 uur Hoogmis van Pasen

Ik hoop, bid en wens dat u deze mooie diensten komt meevieren, wetend dat het sinds 2019 nu eindelijk weer kan. Wees extra en van harte welkom!

Pastoor John van de Laar.

Vastenmaaltijd 

                              

Onder het motto ‘Samen sterk voor afvalverzamelaarsters in Brazilië’, ondersteunt de Vastenactie dit jaar een project om de omstandigheden te verbeteren van meisjes en vrouwen die onder erbarmelijke omstandigheden vuil verzamelen,  De M.O.V. organiseerde ook dit jaar weer een vastenmaaltijd. Na een uitgebreide presentatie van Kees Verhoeven om het project toe te lichten, werd er smakelijk gegeten in een gezellige, en fijne sfeer. De opbrengst van deze  vastenmaaltijd was maar liefst € 505 euro netto, een heel mooi bedrag!  E.e.a. mogelijk dankzij het keukengilde van Huize St. Jan, die weer een prima maaltijd verzorgde!