Hartverwarmend afscheid

Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken die bij mijn afscheidsreceptie aanwezig was of die met een kaartje of briefje afscheid genomen heeft. De samenkomst van zovelen op 5 oktober heeft ons enorm veel goed gedaan en betekent een flinke opsteker voor mijn nieuwe start in Oss. In Gods naam verbonden: bedankt.

Diaken Pieter Raaijmakers.

Lezingen over de evangelist Mattheüs

De parochie organiseert dit najaar vier avonden over het Evangelie van Mattheüs. Wat weten we van de schrijver? Wie waren zijn toehoorders? Wat heeft hem bewogen en geïnspireerd om zíjn versie van het gebeuren met Jezus op te tekenen? Begeleiding door dhr. Jan Vogels, toegang is gratis.

Data: woensdag 30-10 in de Petruszaal in de oude pastorie, 13-11, 27-11 en 11-12 in het Parochiecentrum in Uden, van 20.00 – 22.00 uur.

Een Hartelijke Kerk!

 

In oktober 2016 verscheen van de hand van onze bisschop Mgr. De Korte het Beleidsplan voor het bisdom ’s-Hertogenbosch: ‘Samen Bouwen in Vertrouwen’. Als huidig pastoraal team en parochiebestuur staan we samengevat: (in een oneliner door Mgr. De Korte zelf zo verwoord:) “We willen ons inzetten voor een hartelijke gastvrije kerk waarin Christus centraal staat.”

“Een Hartelijke Kerk!” verder lezen

Pastoraatsgroep is samengesteld

De pastoraatsgroep heeft een praktische instelling, zoals de ziekencommunie brengen, mogelijk assisteren bij uitvaarten, voorgaan in woord en communievieringen wanneer de noodzaak zich aandient, huisbezoeken e.d.

Onderstaande personen zijn lid van de pastoraatsgroep.

Mevrouw Tineke van Gorp               (Uden)

Mevrouw Hanneke Bedeschi          (Uden)

De heer Geert Kuijpers                       (Uden)

Mevrouw Marianne Du Maine         (Uden)

Mevrouw Hanny Löbel                        (Boekel)

Diaken Henk van Thiel                        (Boekel, Venhorst, Odiliapeel, Volkel)

Pastoor John van de Laar                 (Uden, Zeeland)

Met veel dank en succes, pastoor John van de Laar.

Provincie- en gemeentebesturen bezoeken St. Petrusparochie

De provincie Noord-Brabant stimuleert al jaren de aanpak van leegstand en terugkijkend naar wat was bereikt werd op 25 september een werkbezoek gebracht aan enkele inspirerende projecten. Een daarvan was het initiatief van de parochie St. Petrus om met een ‘bottom-up’ proces een visie te ontwikkelen op de toekomst van de kerkgebouwen in de parochie: het project ‘Kerkenvisie’, een van de thema’s van deze dag.

“Provincie- en gemeentebesturen bezoeken St. Petrusparochie” verder lezen

Open huis oude pastorie

Vanwege de verhuizing en de verkoop van de pastorie, aan de Kerkstraat 26 te Uden willen we graag nog éénmaal open huis houden. U bent van harte welkom om het hele pand te bekijken én te ervaren dat de pastorie inmiddels véél te groot is!  Bovendien staan koffie en thee voor u klaar.

U bent van harte welkom op ZATERDAG 16 november tussen 14.00 u – 16.00 u.

 

Speciaal herdenkingsconcert in de Petruskerk

Op dinsdag 17 september werd een speciaal herdenkingsconcert ter herinnering van 75 jaar Operatie Market Garden uitgevoerd door een internationaal gelegenheidskoor, samengesteld uit 32 zangers en zangeressen uit betrokken landen, o.a. Amerika, Engeland, Duitsland en Nederland. Het was een prachtig concert waar grote belangstelling voor was .

 

Pater Louis Kessels blijft voorgoed in Uden als assistent binnen onze Sint Petrus parochie.

 

Collega pater Louis Kessels zal (na een korte onderbreking van afwezigheid van 13 oktober tot begin november) voorgoed als assistent verbonden blijven aan onze Sint Petrus parochie. Ik ben als pastoor bijzonder blij met dit besluit. We kennen elkaar al lang en weten dat we sámen staan voor een gastvrije, open en missionaire kerk. Dit betekent ook een zekere garantie voor de kerkdiensten op alle locaties en brengt rust en stabiliteit. Die rust en stabiliteit zijn goed voor een parochie, zo leert mijn ervaring.

Met veel groeten vanuit de pastorie van Uden,