Onze parochie wordt gedragen door vélen!

Onze parochie wordt gedragen door velen!

De Sint Petrusparochie, waartoe de geloofsgemeenschappen van Uden, Boekel, Zeeland, Volkel, Venhorst en Odiliapeel behoren, wordt gedragen door velen. Vrijwilligers in groten getale!

En Goddank mogen we rekenen op de inzet van álle pastores: diaken Van Thiel, pater Kessels en ondergetekende zijn benoemd door de bisschop. Maar gelukkig worden we trouw terzijde gestaan door: pater Nuyens, pater Snijders, pater Van de Ven, pater Driever, pastoor Ponsioen, pastoor de Bonth, diaken Van der Heijden en diaken Schepens. Het parochiebestuur is hen daarvoor zéér dankbaar. Samen trachten we vorm te geven aan de kerk van vandaag en die van de toekomst.

Nieuwe vrijwilligers zien we natuurlijk altijd graag komen.  Wees dus welkom!

 

Met veel groeten,

Pastoor John van de Laar.

Bedankje van het Pastorale Team

Beste vrijwilliger,

Het jaar loopt weer ten einde, een  moment om stil te staan bij alle activiteiten  en werkzaamheden die gedaan moesten worden in  en rond onze kerken  en begraafplaatsen in het afgelopen jaar. Wij zijn er trots op dat ieder van u vol overtuiging zijn deel hiervoor op zich nam. Graag willen wij u  dan ook hartelijk bedanken voor uw trouw, betrokkenheid en dienstbaarheid  voor onze kerkgemeenschap in het afgelopen jaar. Wij wensen u en allen die u dierbaar zijn dan ook:

BIJZONDERE MOOIE, WARME EN VREDIGE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND, PRETTIG EN VREDIG NIEUWJAAR.

Wij hopen ook  in 2020 weer op uw trouw en inzet te kunnen rekenen  in onze  kerkgemeenschap.

Met vriendelijke groeten, mede namens het pastorale team en het parochiebestuur.

Pastoor John van de Laar.

Een paard in de gang!

Sinterklaas werd traditiegetrouw op zaterdagmiddag ontvangen in de (oude) pastorie.

Als parochieherder heb ik hem voor het laatst daar mogen begroeten. Ook de Burgemeester en echtgenote waren van de partij. En om de laatste keer kracht bij te zetten mocht óók het paard van Sinterklaas via de gang en voordeur naar buiten. In de lege pastorie was er dus toch nog de warmte van het paard in de gang en de nodige hilariteit door de zwarte pieten. Kortom: een geweldig begin van het Sinterklaasfeest in Uden. Volgend jaar zou het zomaar kunnen dat Sinterklaas vanuit de Sint Petrus kerk vertrekt, het paard mag dán wel buiten wachten!

WereldLichtjesDag in Odiliapeel

Steek jij ook een kaarsje aan?

Elke tweede zondag in december vieren we WereldLichtjesDag. Op deze dag steken we om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het geleden is. Je kind blijft immers je kind. Voor altijd in je hart en gedachten! De wereld wordt zo letterlijk even wat lichter voor de mensen die een kind moeten missen. Dit verdriet hoef je niet alleen te dragen. U bent van harte welkom om op zondag 8 december WereldLichtjesDag in Odiliapeel te vieren. De viering is om 19.00 uur en vindt plaats in de Mariakapel (ingang kerk Heilige Kruisvinding).  Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom!

Lindy Timmers:  Ritueelbegeleider bij afscheid in opleiding