Nieuwe toekomst voor kerk Venhorst?

Donderdag avond 11 april j.l is op uitnodiging van de gemeente Boekel overleg gevoerd over de toekomst van de kerk van Venhorst met belanghebbende partijen. Aangeschoven waren gemeente Boekel, parochiebestuur Sint-Petrus, stichting leefbaar Venhorst, klankbordgroep kerkenvisie en werkgroep tuinonderhoud.  Aanleiding was het plan van Venhorstenaar Van Duijnhoven om kerkgebouw, pastorie en omliggende percelen over te nemen van de Sint-Petrus parochie.

“Nieuwe toekomst voor kerk Venhorst?” verder lezen

Dankwoord pastoor voor rapport kerkenvisie

 

Het parochie bestuur heeft, in 2016, een opdracht gegeven aan de werkgroep Kerkenvisie. Deze werkgroep levert een rapport aan dat tot stand gekomen is met de medewerking van veel mensen uit alle kernen. De waardering daarvoor is bijzonder groot! Het rapport wat gepresenteerd is mag gezien worden als een tussen resultaat. Het geheel is een zorgvuldig proces dat nog een vervolg krijgt. Het parochiebestuur zal eerst kennis gaan nemen van de inhoud om een goed beeld te vormen.

Dus dit betekent dat er momenteel geen enkele beslissing genomen is. Dat kan natuurlijk ook niet! Het vraagt om; zorgvuldige studie en onderling en uitgebreid gesprek in het bestuur.

 

“Dankwoord pastoor voor rapport kerkenvisie” verder lezen

Eerste exemplaar Kerkenvisie voor pastoor John v.d. Laar

 

Pastoor John van de Laar heeft het eerste exemplaar van de Kerkenvisie van de Sint-Petrusparochie Uden e.o. in ontvangst genomen. Dat gebeurde woensdag 3 april tijdens een bijeenkomst in het parochiecentrum in Uden. De Kerkenvisie is een weergave van de mogelijkheden en ideeën die er zijn om de zes kerkgebouwen in de parochie in de toekomst te behouden. Het gaat om de kerken van Uden, Volkel, Odiliapeel, Boekel, Venhorst en Zeeland. Op basis van visie kan het parochiebestuur zijn beleid bepalen voor de toekomst.

 

De presentatie van de Kerkenvisie was in het parochiecentrum in Uden. Dat gebeurde in een gezelschap met vertegenwoordigers van de parochie, het bisdom, de rijksoverheid, de provincie, de gemeenten Uden, Landerd en Boekel en met een afvaardiging van de zes klankbordgroepen, die in de kernen actief zijn geweest.

“Eerste exemplaar Kerkenvisie voor pastoor John v.d. Laar” verder lezen

Stille Aanbidding H. Sacrament

Onlangs zijn we begonnen met stille aanbidding van het H. Sacrament in de dagkapel van de St. Petruskerk. Gedurende de rest van de 40-dagentijd
zullen we dat iedere woensdag doen van 14.00 u tot 15.00 uur. Stilte is een goede manier om God ruimte te geven om te spreken, zeker in deze tijd van voorbereiding op Pasen. Men hoeft overigens niet per sé het hele uur aanwezig te zijn. Een half uur, of een kwartier; wat men zelf wil. Men kan gerust in- en uitlopen.

Dagbedevaart naar Banneux

Op zondag 19 mei is de jaarlijkse bedevaart naar de
Maagd der Armen in Banneux. Opstappen kan men
om 6.30 uur in Uden  bij het busstation; de thuiskomst is ongeveer om 20.30 uur. De kosten zijn € 44,- p.p. Het is de 25ste en laatste keer dat Koosje
van de Pol en Jo van de Rakt het organiseren. Bij hun kunt u zich ook aanmelden. Tel.  06-33633784 of 0413-252294.

Parochiemissie met de Oegandezen: één blok enthousiasme!

 

Van 9 t/m 29 maart waren vijf Oegandezen te gast in onze Petrus parochie. Vanuit de pastorie van Uden bezochten we vijf kerken: De Petrus kerk in Uden, de Agatha kerk in Boekel, de Jacobus kerk in Zeeland en twee kerken in Helmond. Verder gingen we naar de Mill Hill missionarissen in Oosterbeek, het Retraitehuis en de Birgittinessen in Uden, naar de Zusters van het Kostbaar bloed (in Aarle-Rixtel)  en vierden we in Huize Sint Jan de Ziekenzalving.

“Parochiemissie met de Oegandezen: één blok enthousiasme!” verder lezen

Parochiemissie, bijna afgelopen.

Foto gemaakt tijdens de viering in Boekel op zondag 24 maart om 10.30u.

Donderdag 28 maart zullen de jongeren uit Oeganda in de H. Mis van 19.00 uur afscheid nemen van de parochiemissie in Uden en omstreken.

De laatse week brengen ze nog bezoekjes aan scholen, en instellingen, er is een pontificale viering in Katwijk voorzien en ze gaan bij een 4 tal vormelingen op huisbezoek.

 

 

Missieteam Oeganda getuigt enthousiast!

Van links naar rechts: Jacqueline, Fred, John, Eric, Charles, Gemma. 

Op 9 maart om 18.30 uur en op 10 maart om 10.30 uur zullen de vijf Oegandezen meewerken aan de vieringen in de Petruskerk te Uden. Ook zullen ze op 10 maart bij de activiteiten van het project Petrus 2.0 betrokken worden. In het weekend van 16 en 17 maart en op 23 maart zijn ze actief in Helmond.

“Missieteam Oeganda getuigt enthousiast!” verder lezen

DANK U WEL!

 

24 februari 2019 was voor onze parochie, voor mij persoonlijk en voor mijn familie een héél bijzondere dag. Hierbij mijn dankwoord van die dag.

Aan het einde van deze, voor mij persoonlijk, indrukwekkende Eucharistieviering wil ik U allen van harte danken voor uw meevieren en aanwezigheid. “DANK U WEL!” verder lezen