Kerstgedachte 2023

Het wordt weer Kerstmis. Overal zie je, als je ’s avonds thuiskomt, de lichtjes weer in de bomen en vrolijk versierde huizen met Kerstmannen en sterren. Het is duidelijk dat Kerstmis een feest van licht is. In de donkerste periode van het jaar vieren we het feest van de komst van het Licht. Van oorsprong heeft het in onze streken deze Germaanse betekenis. De dagen beginnen weer langer te worden, hoewel de winter dan nog niet over zijn hoogtepunt heen is. Voor ons als Christenen heeft Kerstmis echter nog een veel diepere betekenis: de geboorte van onze Verlosser, Jezus Christus.

Het is God zelf die als mens geboren wilde worden. Uit een menselijke moeder, met een vader die voor Hem zorgt. Gods liefde voor ons wordt zichtbaar in Jezus Christus. God wil dicht bij de mensen zijn. Soms maken wij mensen er een puinhoop van. Van onze wereld, van onze relaties met anderen en van ons eigen leven. En dan is het nog zo dat God, die pure liefde is, ons mensen niet afschrijft. Met Kerstmis wordt God mens, Hij heeft ons bestaan willen delen. De komst van de Heer, de Vredevorst, is een feest van de komst van het licht. Met Kerstmis zou er dus vrede mogen zijn! Vrede in ons eigen hart, vrede in de familie en in de buurt. Zonder die vrede kan het niet goed Kerstmis zijn. Aan de andere kant kunnen we, ook tijdens de komende feestdagen, ons beste beentje voorzetten m.b.t. onze medemensen die ziek of alleenstaand zijn, of denk aan onze Caritas, die zich juist voor de meest hulpbehoevenden willen inzetten. Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest toe. En een gezegend 2024. 

Mede namens het pastorale team, parochiebestuur en alle medewerkers en medewerksters van het parochiecentrum. 

Pastoor John van de Laar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *