Preek OUD EN NIEUW 2022-2023

Vandaag, op oudjaar/op nieuwjaar, komen we hier samen om Eucharistie te vieren. Een bijzonder woord wat eenvoudig weg: dankzegging betekent.

Wanneer we omzien naar 2022 kunnen allerlei herinneringen, goede en andere, naar boven komen. Het is de kunst wat ons persoonlijk overkomt, een goede plaats te geven, om zo weer verder te kunnen gaan, in geloof en vertrouwen.

Wanneer we (nog) een moment omzien naar het leven in onze parochie in 2022 wil ik graag een aantal bijzonderheden benoemen:

In januari gingen voorzichtig, met de ander halve meter richtlijn, de versoepelingen in voor de kerken! Een heuse verademing. In februari mochten we ongehinderd weer open.

11 februari werd de nieuwe Maria kapel in Odiliapeel ingezegend.

Bijzonder was het om, na drie jaar, eind februari weer samen de Carnavalsviering te houden in een volle Petruskerk.

23 maart overleed te Boekel Pater Theo Snijders, die in de parochie heel dienstbaar is geweest.

De Goede week en Pasen kregen volop vorm.

In april was er een viering voor de vrede met koorzang in de Oekraïense taal.

De sacramenten van Vormsel en eerste communie vierden we in juni, mooie vieringen, met jeugdige betrokkenheid.

We ontvingen schooljeugd in onze kerken in juni, november en december.

1 September was bijzonder door de zieken dag in de Kruisherenkapel, met volop belangstelling in een goede sfeer.

We gingen, als parochie, in september, op bedevaart naar Lourdes.

Een nieuw initiatief kreeg vorm: de Peuter en kleuterviering!

Eind september werd het vernieuwde columbarium in Volkel ingezegend.

In oktober stonden we stil bij het 40 jarig Kosterschap van de koster van onze Sint Petruskerk.

In november vierden we in Zeeland het 150 jarig bestaan van de kerk. Een week vol activiteiten en ontmoetingen in een opgetogen en gemoedelijke sfeer.

In Boekel stonden we stil bij het 200 jarig bestaan van het Mannenkoor.

Leden van de tweede kamer bezochten onze parochie om te vernemen over de corona aanpak.

In december hielden we de: are you ready dag, met 33 jongeren in het parochiecentrum.

Recent mochten we Kerstmis vieren, met 20 diensten parochie breed.

Er waren dit kalender jaar 2022 precies 100 kerkelijke uitvaarten.

Opvallend, vind ik persoonlijk, het aantal ziekenzalvingen op locatie: 60 toedieningen.

Zomaar een greep uit de parochie gebeurtenissen in 2022.

Paulus zegt vandaag, in de brief aan de Galaten: toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon!

Dan breekt er een nieuwe tijd aan, die de mensen de kans geeft God te ervaren, niet als de onbereikbaar-veraf-zijnde, maar als de menselijk-nabije! Iemand die je mag aanspreken als Vader en die met ons omgaat, als waren we, zijn eigen kinderen. Een nieuw begin van God met de mensen, dat vieren we in deze kersttijd.

Een sleutelfiguur in deze menswording van God is Maria. Zij is de Moeder Gods. Uit haar is Jezus, Gods Zoon geboren.

Vandaag vieren we, dat in haar het nieuwe begin een aanvang heeft genomen.

Zij bewaarde de aankondigingswoorden van de engel in haar hart, en liet Gods liefde in haar groeien.

Gods Woord werd mens in haar. En toen Jezus geboren was, bewaarde ze weer elk woord van de herders in haar hart. Niets ervan ging verloren, het was geborgen in haar moederliefde.

Maria leert ons vandaag hoe wij mogen omgaan met het oude en het nieuwe jaar: neem het oude mee en bewaar het in je hart, doe er je voordeel mee.

Laat niet verloren gaan wat ooit is geweest, maar sta open voor het nieuwe, geef het groeikansen in jezelf! Je mag opnieuw beginnen. Geleerd van het verleden, en die wijsheid neem je mee.

Het nieuwe jaar is als een wenskaart. Die is leeg, tot je er iets opschrijft:

Aan U en aan allen die U liefhebt, wens ik van harte een Zalig, Gezegend en Gelukkig Nieuwjaar! Met heel veel dank voor alle betrokkenheid en inzet in onze Sint Petrus parochie!         Pastoor John van de Laar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *