Pasen 2022: Jezus in het midden van het leven

Op die eerste dag van de week gaan de twee Maria’s naar het graf van Jezus. Bij het graf gekomen overkomt hun een wereldschokkende gebeurtenis. De vaste grond onder hun voeten is weg. Het lijkt me niet meer dan normaal dat die twee vrouwen staan te beven van schrik. Wat is hier gebeurd? Een engel rolt de steen voor het graf weg en gaat er triomfantelijk op zitten. De beide Maria’s zijn overdonderd.

Easter. Resurrection. Stone wall with Jesus Tomb

Ze komen om Jezus te zoeken en nu gebeurt er dit. Meer nog: de engel zegt zelfs dat Jezus er niet meer is; ze zoeken Jezus tevergeefs. De vrouwen waren op zoek naar de gekruisigde, de dode Jezus en Die is er niet meer. Want Jezus is verrezen; Hij leeft. De engel nodigt de vrouwen uit om te komen kijken, om tot inzicht te komen. De engel zegt: “Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft!” Hij is niet bij de doden, Hij is te vinden bij de levenden. Dat is voor ons op Pasen de boodschap: wij mogen gaan zoeken naar onze oorspronkelijke bezieling, naar onze roeping, naar dát moment waarop wij Gods nabijheid hebben gevoeld. En daar, midden in het leven, zullen we Hem wéér ontmoeten. Geloven in de verrezen Heer is ook geloven in de opstanding van onszelf en van onze geloofsgemeenschap. Het wordt Pasen! Het feest van de verrijzenis en het leven, dat ons kracht geeft en bezieling schenkt. Een belofte dat leven sterker is dan de dood. Ons geloof in het eeuwig leven, over de grens van de dood heen, is de kern van de blijde boodschap. Dat gaan we sámen vieren. Van harte wens ik u allen, mede namens mijn teamgenoten en trouwe medewerkers en medewerksters, een Zalig Paasfeest toe!

Pastoor John van de Laar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *