Koorzang uit Oekraïne

Op 22 mei a.s. zal de Eucharistieviering van 10.30 uur  in de St. Petruskerk te Uden worden opgeluisterd met gezangen uit de Orthodoxe Ritus. Deze gezangen, uitgevoerd door het “Koor Druzhba” uit Helmond, zorgen telkens weer voor een heel aparte beleving van een kerkdienst.

“Koor Druzhba” , bestaande uit 25 leden,  staat onder leiding van dirigente Inna Ogarok. Inna, geboren en getogen in Oekraïne en inmiddels 20 jaren wonend in Helmond, heeft het koor op een mooi kwalitatief niveau gebracht, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de uitspraak van de gezongen taal. Koor Druzhba is geen kerkkoor, maar de prachtige gezangen uit de Orthodoxe ritus zijn zo bijzonder dat deze, naast de folkloreliederen en Oekraïense Kerstliederen, een wezenlijk onderdeel uitmaken van het vaste repertoire. Omdat er een heel goed evenwicht is tussen mannen- en vrouwenstemmen kent het koor een warme balans, die zo kenmerkend is voor deze speciale koormuziek. Op 7 maart jl. heeft Koor Druzhba, op uitnodiging van Omroep Max, een live-optreden verzorgd tijdens de uitzending “Tijd voor Max”, die geheel in het teken stond van de situatie in Oekraïne De daar gezongen smeekbede aan God, voor Vrede, Rust, waakzaamheid, goede gaven en een lang en gelukkig leven voor Oekraïne, (Bozje Velikij Jedinij. God Groots en Universeel) heeft bij heel veel televisiekijkers diepe indruk gemaakt. Dit gebed zal ook tijdens de dienst op 22 mei a.s. worden gezongen. De dienst wordt speciaal opgedragen voor de vele medemensen uit Oekraïne, die zo veel te lijden hebben onder het oorlogsgeweld. Een geldelijke bijdrage voor het verlichten van de noden, via giro 555, of door middel van het scannen van de QR-code in de Kerk, wordt zeer op prijs gesteld. “Koor Druzhba” verleent graag de medewerking aan deze bijzondere Eucharistieviering en hoopt hiermee veel betrokkenen een hart onder de riem te steken.

De koorleden en dirigente Inna, nodigen u van harte uit om samen met hen deze Eucharistie te vieren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *