Samenvatting Coronaperiode vanaf Kerst 2020 t/m Kerst 2021 Sint Petrusparochie

December 2020: Kerstavond was de kerk dicht alleen uitzending via Landerd TV. Tijdens de kerstdagen slechts 30 kerkgangers en zo ook met Oud en Nieuw. Landerd TV bleef trouw uitzenden, zo ook de komende maanden tot in juni 2021! Met véél dank en complimenten!

1 januari 2021 werd stil gestaan bij het zilveren jubileum van diaken Henk van Thiel, alle dank en complimenten voor de trouwe inzet al 25 jaar lang!

23 januari 2021 Vanwege avondklok kregen pastores werkgeversverklaring om te acteren bij Pastorale Noodsituaties.

Kerk van Zeeland zal worden ingezet als vaccinatieplek ten behoeve van de volksgezondheid.

24 januari 2021 Overlijden Pastoor Louis de Bonth, uitvaart op zondag 31 januari in besloten kring uitgezonden via Landerd TV.

Maart 2021 Goede week en Paasvieringen met 30 kerkgangers.

Petrus 2.0 vierde de Goede Week digitaal en de boeteviering via Landerd TV.

24 april Onderscheiding voor diaken Henk van Thiel van de gemeente Boekel: de penning van verdienste.

29 april 2021 Beperkte verruiming in R.K. Kerk voor grote kerkgebouwen.

10% van het gebouw mocht gebruikt worden (50 personen in Petrus Uden).

Eerste zondag van mei: bedevaart van Sint Cornelius met 2 vieringen (7.00u en 9.00u) met 30 personen, nadien koffie en krentenbrood buiten met mooi weer!

10 mei 2021 Toegangskaarten blijven noodzakelijk.

1 juni 2021 Overlijden Pater Nol van Dongen SCJ

5 juni 2021 Uitvaart te Zeeland in de St. Jacobus kerk en begrafenis op het kerkhof in Zeeland naast zijn familie.

27 juni 2021 Kerken Sint Petrus Parochie weer verantwoord open, anderhalve meter richtlijn, niet meer reserveren, 157 kerkgangers.

31 augustus 2021 De parochie leeft volop

September was een feestmaand, viering Vormsel en 1e communie, verantwoord in besloten vieringen.

8 september inzegening Lourdes grot Boekel.

21 september 2021 Coronamaatregelen in kerken blijven gelden zoals geen wijwater, thuisblijven bij ziekte en klachten.

Volkszang is miv 25 september weer toegestaan.

26 september 2021 Diamanten priesterfeest Emeritus Inno Ponsioen (ook via Landerd TV).

De anderhalve meter verviel.

10 november 2021 Bisschoppen voeren anderhalve meter maatregel en mondkapjes opnieuw in.

11-23 november 2021 plotselinge opname pastoor John van de Laar in Bernhoven ziekenhuis i.v.m. corona en longontsteking. Pater Louis Kessels, pater Theo Snijders, diaken Henk van Thiel en diaken Mari van der Heijden zetten zich extra in.

23 november 2021 Overlijden Pastoor Inno Ponsioen in de vroege morgen gevolgd door de besloten uitvaart op 28 november uitgezonden door Landerd TV.

1 december 2021 vervallen alle avondvieringen, deze worden verplaatst naar 16:00 uur om solidair te zijn naar de maatschappij waar alles om 17:00 uur sluit. Kerstavond vervallen alle vieringen.

10 december 2021 arriveert  pater Jinu Chacko uit India voor een Pastorale stage in de Petrusparochie.

14 December: overleden te Uden: Zuster Maria Immaculata (Cornelia Jacoba Dekkers uit Zeeland) Birgittines 95 jaar.

24 december 2021 16.00u besloten viering van Petrus 2.0. met 50 kerkgangers.

24 december 2021 vervallen alle publieke avondvieringen.

25 en 26 december 2021 vieren we, met reservering, in al onze kerken van de Sint Petrus parochie, op de ander halve meter richtlijn met maximaal 50 kerkgangers. Koorzang wordt teruggebracht van 12 naar 4 cantors en géén volkszang.

Alle bovenstaande aanpassingen en veranderingen hebben veel gevraagd van iedereen. Er was veel inzet binnen het parochiecentrum. Tomeloze inzet en trouw. Het past dan ook het pastorale team, parochiebestuur en bovenal de medewerksters van het parochiecentrum én iedereen van al onze geloofsgemeenschappen heel hartelijk te danken voor alle inzet en de fijne manier van werken. Alle waardering en lof daarvoor!!

Ik wens een ieder, ondanks alle beperkingen, een zalig en hoopvol kerstfeest en veel zegen en bescherming voor het nieuwe jaar.                      Pastoor John van de Laar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *