Delen in Christus’ missie: paus wijdt negen priesters

Paus Franciscus wijdde afgelopen zondag, op Roepingenzondag, negen mannen tot priester. Hij spoorde hen aan om hun hele priesterlijke leven herders te zijn zoals Christus dat was.

Tijdens de Mis in de Sint-Pietersbasiliek vertelde hij hun dat ze zullen delen in de missie van Christus. “Jullie zullen herders zijn zoals Hij. Dit is wat Hij van je wil. Herders van Gods heilige, gelovige mensen. Herders die met Gods volk meegaan: soms voor de kudde, soms in het midden of erachter, maar altijd daar met Gods volk.”

De vier nabijheden van de priester

De paus drong er bij de wijdelingen op aan om tijdens hun priesterschap “nabijheid” met God, hun bisschop, hun medepriesters en het volk van God te zoeken. Hij beschreef dit als de “vier nabijheden van de priester”.

Hij zei dat het voor geestelijken essentieel is om in gebed dicht bij God te blijven. “Een priester die niet bidt, dooft langzaam het vuur van de Geest van binnen”, merkte hij op.

Hij riep de wijdelingen op om zichzelf te zien als “medewerkers” met hun bisschoppen en zo de eenheid in de plaatselijke Kerk te verzekeren.

Hij vroeg hen ook om respect te hebben voor andere priesters. “Ik stel het volgende voornemen voor: spreek nooit kwaad over een medepriester. Als je iets tegen een ander hebt, wees dan een man; ga daarheen en vertel het hem in zijn gezicht.”

Gekozen uit Gods volk

Hij moedigde hen ook aan om altijd een sterke band met parochianen te behouden. “Niemand van jullie heeft gestudeerd om priester te worden. Je hebt de kerkelijke wetenschappen bestudeerd, zoals de Kerk zegt dat je dat zou moeten doen. Maar je bent gekozen uit Gods volk.”

Hij waarschuwde hen dat wanneer priesters het contact met de mensen verliezen, ze “ondernemers” worden in plaats van dienaren. Hij gaf hierbij het voorbeeld van een priester die een oudere man ontsloeg, omdat die een fout had gemaakt. Het werd de dood van de oudere man.

Over de priester reflecteerde hij: “De man was tot priester gewijd en eindigde als een meedogenloze ondernemer.”

‘Wees niet bang, alles zal goed gaan’

Hij vervolgde: “Bedenk dat deze weg – van herder zijn met de vier nabijheden – prachtig is, omdat Jezus de herders troost, omdat Hij de goede Herder is. Als je dicht bij de Heer bent, bij de bisschop, bij elkaar en bij het volk van God, als je Gods stijl hebt – nabijheid, mededogen en tederheid – wees dan niet bang, alles zal goed gaan.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *